Nazaj na seznam

ZUNANJA OSVETLITEV IN SIGNALIZACIJA NA VOZILU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Pozicijske luči

Zasukajte obroček 3 tako, da bo simbol poravnan z oznako 2. Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

á Dolge luči

Pri prižganih zasenčenih lučeh potisnite ročico 1. Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Za vrnitev v položaj zasenčenih luči povlecite ročico 1 k sebi.

k Zasenčene luči

Ročni način delovanja

Zasukajte obroček 3 tako, da bo simbol poravnan z oznako 2. Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Samodejno delovanje

Zasukajte obroček 3 tako, da bo simbol AUTO poravnan z oznako 2: pri delujočem motorju se zasenčene luči samodejno prižgejo ali ugasnejo glede na zunanjo svetlobo brez voznikovega delovanja na ročico 1.

Samodejne dolge luči

Ta sistem samodejno vklaplja in izklaplja dolge luči. Uporablja kamero, ki je nameščena za notranjim vzvratnim ogledalom, za zaznavanje vozil pred vami in vozil, ki vam vozijo naproti.

Dolge luči se samodejno prižgejo, če:

- je zunanja osvetljenost šibka;

- ni zaznano nobeno drugo vozilo ali osvetlitev;

- hitrost vozila je večja od približno 40 km/h.

Če kateri od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, sistem preklopi v zasenčene luči.

Pred nočno vožnjo: preverite pravilno delovanje električne opreme. Vedno pazite, da so luči dobro vidne in da jih nič ne zakriva (umazanija, blato, sneg, večji tovor ...).

V načinu AUTO z vklopljenimi dolgimi lučmi lahko še vedno preklopite na kratke luči tako, da povlečete ročico 1 k sebi.

Sistem »samodejnih dolgih luči« v nobenem primeru ne sme nadomestiti pazljivosti in odgovornosti voznika glede osvetlitve vozila in njegove prilagoditve na pogoje osvetljenosti, vidljivosti in razmere v prometu.

Sistem je lahko v nekaterih okoliščinah oviran, zlasti v naslednjih:

- neugodne vremenske razmere (dež, sneg, megla ...);

- slaba vidljivost skozi vetrobransko steklo ali prek kamere;

- slabo vidna ali šibka osvetlitev vozila pred vami ali vozila, ki vam prihaja naproti;

- slaba nastavitev prednjih luči;

- odsevajoči sistemi;

- ...

Vklop

Vozila z navigacijskim sistemom

Na zaslonu multimedijskega sistema 4, izberite meni »Vozilo«, »Sistemi za pomoč pri vožnji«, »Samodejne dolge luči«, nato izberite »ON« ali »OFF«.

Vozila brez navigacijskega sistema

- Ko je vozilo ustavljeno, držite stikalo 5 OK, da dostopite do menija za nastavitev;

- večkrat zapored pritisnite stikalo 6 navzgor ali navzdol, da se premaknete do menija »Aides à la conduite«. Pritisnite stikalo 5 OK;

- večkrat pritisnite stikalo 6 gor ali dol, da se premaknete do menija »Samodejne dolge luči«, nato pa pritisnite stikalo 5 OK;

- znova pritisnite stikalo 5 OK za vklop ali izklop funkcije.

Vklop/izklop

Za vklop samodejnih dolgih luči:

- zasukajte obroček 3 tako, da bo oznaka AUTO poravnan z oznako 2;

- pritisnite na ročico 1.

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka .

Za izklop samodejnih dolgih luči:

- povlecite ročico 1 proti sebi;

- ali zasukajte obroček 3 v drug položaj, ne v položaj AUTO.

Kontrolna lučka na instrumentni plošči ugasne.

Opomba: prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Motnje pri delovanju

Če se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Samodejni prižig luči preverite«, je sistem izklopljen. Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Če je ob zagonu motorja ročica 1 pomaknjena nazaj, jo povlecite in znova potisnite, da znova aktivirate sistem.

Funkcija prižiga dnevnih luči

Sprednje dnevne luči se samodejno vklopijo ob zagonu motorja (brez voznikovega upravljanja ročice 1) in izklopijo ob zaustavitvi motorja.

Motnje pri delovanju

Če se prikaže sporočilo »Preverite osvetlitev« skupaj z opozorilno lučko © in opozorilna lučka k na instrumentni plošči utripa, to opozarja na napako pri osvetlitvi. Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Izklop luči

Obstajata dve možnosti:

- ročno: zasukajte obroček 3 v položaj 0;

- samodejno: luči ugasnejo po zaustavitvi motorja ob odpiranju voznikovih vrat ali ob zaklepanju vozila. V tem primeru se bodo luči pri prihodnjem zagonu motorja ponovno prižgale, če bo obroček v položaju 3.

Opozorilni zvočni signal za neugasnjene luči

Ob odpiranju voznikovih vrat je slišen zvočni signal, ki vas opozori, da so luči še vedno vklopljene.

Nastavitev višine svetlobnega snopa žarometov

Žarometi se samodejno nastavijo glede na obremenitev vozila.

Funkcija “zunanja spremljevalna osvetlitev”

Ta funkcija (dobrodošla na primer pri odpiranju dvoriščnih ali garažnih vrat...) vam omogoča, da za kratek čas prižgete zasenčene luči.

Pri izklopljenem motorju in lučeh ter z obročkom 3 v položaju 0 ali AUTO povlecite ročico 1 k sebi: zasenčene luči se vklopijo za približno trideset sekund. Prižig luči lahko podaljšate tako, da še enkrat potegnete za ročico. To lahko ponovite samo štirikrat, tako da osvetlitev skupaj traja največ dve minuti. Na instrumenti plošči se prikaže sporočilo »Spremljevalna osvetlitev _ _ _« in čas svetenja lučk. Nato lahko zaklenete vaše vozilo.

Za izklop osvetlitve pred samodejnim izklopom zasukajte obroček 3 v kateri koli položaj in nato zopet v položaj AUTO.

Uporaba prenosnega navigacijskega sistema na predelu vetrobranskega stekla pod kamero ponoči lahko ovira delovanje sistema »samodejne dolge luči« (možnost odsevanja na vetrobranskem steklu).

Funkcija dobrodošlice in pozdrava

(odvisno od različice vozila)

Ko je funkcija aktivirana, se lučke samodejno vklopijo, ko je zaznana kartica RENAULT ali vozilo odklenjeno.

Samodejno ugasnejo:

- približno minuto po njihovem prižigu;

- ob zagonu motorja glede na položaj ročice za osvetlitev

ali

- ob zaklepanju vozila.

Osvetlitev pod zunanjimi ogledali za dobrodošlico

Če je funkcija vključena, se lučke za osvetlitev, ki so pod zunanjimi ogledali, samodejno prižgejo, ko vozilo zazna kartico RENAULT, ko odklenete vozilo ali odprete vrata.

Samodejno ugasnejo:

- približno minuto po njihovem prižigu;

- pri zagonu motorja;

ali

- ob zaklepanju vozila.

Vklop/izklop funkcij

Na zaslonu multimedijskega sistema izberite »Vozilo«, »Uporabniške nastavitve«, »Zunanji pozdrav«. Izberite »ON« ali »OFF« za vklop ali izklop funkcije.

Zadnje meglenke

Zasukajte srednji obroček 7 na ročici, tako da bo simbol poravnan z oznako 2, in ga nato spustite.

Delovanje je odvisno od vključene zunanje osvetlitve na vozilu. Ob vklopu sveti tudi kontrolna lučka na instrumentni plošči.

Ugasnite meglenke, ko niso več potrebne, saj lahko motijo ostale udeležence v prometu.

Izklop

Znova zasukajte obroček 7, da poravnate oznako 2 s simbolom za meglenko, ki jo želite izklopiti. Ustrezna kontrolna lučka na instrumentni plošči ugasne.

Po izključitvi zunanje osvetlitve ugasnejo tudi zadnje meglenke.

V megli, snegu ali pri prevozu tovora, ki sega prek strehe, se luči ne prižgejo samodejno, zato jih morate sami prižgati.

Prižig meglenk upravlja voznik: kontrolne lučke na instrumentni plošči vas obveščajo o prižigu (prižgana lučka) ali izklopu (ugasnjena lučka) meglenk.

DOBRODOŠLICA

SAMODEJNI IZKLOP LUČI