VOZILA S SISTEMOM E-TECH FULL HYBRID: uvod

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sistem vozila E-Tech full hybrid uporablja električni motor za izboljšanje zmogljivosti motorja z notranjim zgorevanjem (pospeševanje, zagon itd.).

Vozilo ima večji navor motorja za pospeševanje, pri tem pa porabi manj goriva.

Vozilo se lahko premika tudi v načinu popolnoma električnega delovanja brez pomoči motorja z notranjim zgorevanjem. Vozilo uporablja energijo shranjeno v »400 V« pogonski bateriji.

Akumulatorji

Vozilo E-Tech full hybrid je opremljeno z dvema vrstama akumulatorjev:

- »400-voltni« pogonski akumulator;

- dodatni »12-voltni« akumulator.

»400-voltna« pogonska baterija

Ta akumulator je nameščen pod talno oblogo zadaj in shranjuje energijo, ki je potrebna za ustrezno delovanje električnega motorja.

Kot vsaka baterija se pri uporabi izprazni. Polnjenje pogonske baterije:

- med fazami upočasnjevanja vozila;

- ko se motor z notranjim zgorevanjem samodejno zažene deluje kot generator.

Čas delovanja vozila v načinu električnega delovanja je odvisen od nivoja napolnjenosti pogonske baterije in vašega načina vožnje, ter komponent, ki porabljajo energijo (klimatska naprava, sistem za ogrevanje itd.).

V primeru, da se pogonska baterija izprazni, vozilo premika samo motor z notranjim zgorevanjem, dokler se pogonska baterija dovolj ne napolni.

»12-voltni« akumulator

»12 V« akumulator, ki se nahaja v prtljažnem prostoru, zagotavlja energijo, potrebno za odpiranje/zapiranje vozila in delovanje opreme.

Opomba: »12-voltni« akumulator ne pomaga pri zagonu motorja z notranjim izgorevanjem. To zagotavlja sistem E-Tech full hybrid.

Električni sistem vozila E-Tech full hybrid uporablja približno »400 V« DC (enosmerni tok).

Ta sistem je lahko vroč med vzpostavljenim kontaktom in po tem, ko je kontakt izključen. Upoštevajte opozorilna sporočila na oznakah v vozilu.

Kakršno koli poseganje ali spreminjanje »400-voltnega« električnega sistema vozila (sestavni deli, kabli, konektorji, pogonska baterija) je strogo prepovedano, saj lahko ogrozi vašo varnost. Pokličite predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Nevarnost težkih opeklin ali smrtno nevarnega električnega udara.

Z oznako A je označena električna oprema v vašem vozilu, ki bi lahko ogrožala vašo varnost.

»400-voltni« električni tokokrog

Električni tokokrog z napetostjo »400 voltov« je mogoče prepoznati po oranžnih kablih 6 in elementih, označenih s simbolom .

Hrup

Delovanje vozil E-Tech full hybrid je še posebej tiho v načinu električnega delovanja. Na to se morda še niste navadili, prav tako se tega niso navadili drugi udeleženci v prometu. Zato vašega vozila med vožnjo morda ne bodo slišali.

Ker je elektromotor tih, boste slišali zvoke, ki se morda zdijo nenavadni (aerodinamični zvoki, pnevmatike itd.), ter prav tako hrup zaradi delovanja sistema E-Tech full hybrid (npr. hlajenje pogonske baterije).

Vaše vozilo E-Tech full hybrid je zelo tiho. Ko izstopate iz vozila, vedno preverite, ali je izbirnik prestav v položaju P, zategnite parkirno zavoro in izključite kontakt.

NEVARNOST HUJŠIH POŠKODB.

Zvočni opozorilnik

Zvočni opozorilnik za pešce omogoča, da ostale udeležence v prometu, zlasti pešce in kolesarje, opozorite nase. V načinu električnega delovanja se sistem samodejno vklopi. Zvok se vklopi, ko vozilo vozi s hitrostjo med približno 1 km/h in 30 km/h.

Za nadaljnje informacije o zvočnem opozorilniku za pešce glejte navodila za multimedijsko opremo.

V primeru napake zvočnega opozorilnika za pešce se na instrumentni plošči prikaže opozorilna lučka s sporočilom »Zunanji zvok v okvari«.

Obrnite se na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Delovanje

Sistem E-Tech full hybrid izbere motor z notranjim izgorevanjem in/ali elektromotor glede na slog vožnje (miren, športni itd.), pogoje v prometu in način vožnje (glejte informacije za »MULTI-SENSE« MULTI-SENSE).

Vremenske nevšečnosti, preplavljena cestišča:

Ne vozite po cesti, preplavljeni z vodo, ki sega preko spodnjega roba platišč.

Tok energije

Glede na izbrani način vožnje so na instrumentni plošči prikazani različni tokovi energije.

To so tokovi energije med:

- B: motor z notranjim izgorevanjem;

- C: kolesa;

- D: električnim sklopom (s pogonsko baterijo in električnim motorjem).

Barva tokov se razlikuje:

- modra: električna energija;

- bela: energija, ki jo proizvede motor z notranjim zgorevanjem.

Tok E »Pogon na motor z notranjim zgorevanjem«

Motor z notranjim izgorevanjem se uporablja za premikanje vozila.

Tok F »Proizvodnja energije«

Motor z notranjim zgorevanjem polni pogonsko baterijo.

Tok G »Električni pogon«

Električni sklop se uporablja za premikanja vozila. Pretok G poteka iz pogonske baterije na kolesa (trenje), pa tudi od koles do pogonske baterije (regenerativno zaviranje).

Opomba: možna je kombinacija različnih pretokov (npr. kombiniran pretok E in pretok G, kar pomeni, da se za pogon vozila uporabljata motor z notranjim izgorevanjem kot tudi elektromotor).

Barva koles C se razlikuje glede na motor, ki se uporablja za premikanje vozila:

- modra: električni motor;

- bela: motor z notranjim izgorevanjem;

- modra in bela: električni motor in motor z notranjim izgorevanjem.

Opozorilna lučka za regenerativno stopnjo zaviranja H

Ko dvignete nogo s pedala za plin ali ko pritisnete na zavorni pedal, električni motor in/ali regenerativni zavorni sistem pretvori(-jo) energijo, ki nastane pri pojemku vozila, v električno energijo. Za več informacij E-TECH FULL HYBRID VOZILA S SISTEMOM: zavorni sistem z rekuperacijo.

Uporablja za upočasnitev vozila in polnjenje pogonske baterije.

Način popolnoma električne vožnje

Na instrumenti plošči je prikazana opozorilna lučka 7 , ki vas obvešča, da sistem E-Tech full hybrid uporablja samo električni sklop za pogon premikanja vozila.

Opomba: ko je nivo pogonske baterije nizek, vozilo samodejno preide v hibridni način in motor z notranjim zgorevanjem se zažene: 7 opozorilna lučka na instrumentni plošči ugasne in opozorilna lučka na stikalu ugasne za potrditev.

Zavorna moč motorja ne more v nobenem primeru nadomestiti pritiska na zavorni pedal.