Nazaj na seznam

SISTEMI ZA POPRAVLJANJE IN POMOČ PRI VOŽNJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pri različnih izvedenkah jih lahko sestavljajo:

- sistem proti blokiranju koles (ABS);

- sistem za elektronski nadzor stabilnosti vozila (ESC) s kontrolo podkrmarjenja in sistemom za krmiljenje spodrsavanja;

- sistem za pomoč pri zaviranju v sili;

- sistem za pomoč pri vožnji s prikolico;

- pomoč pri speljevanju v klanec;

- krmiljenje prek zadnjih koles;

- zavorni sistem z rekuperacijo.

Drugi sistemi pomoči pri vožnji so opisani na naslednjih straneh.

Te funkcije predstavljajo dodatno pomoč v kritičnih situacijah pri vožnji in omogočajo, da vozilo obdrži izbrano smer vožnje.

Te funkcije nikoli ne nadomestijo ukrepov voznika. Za vozilo še vedno veljajo omejitve, zato vas ne smejo spodbujati k hitrejši vožnji. Te funkcije torej ne morejo v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti stalno pozoren na nenadne dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo).

Sistem proti blokiranju koles (ABS)

Pri močnem zaviranju sistem ABS preprečuje blokiranje koles in s tem zagotovi čim krajšo zavorno pot in stabilnost vozila.

V teh pogojih se med zaviranjem lahko izognete raznim oviram na cestišču. Sistem skrajša zavorno pot tudi na spolzki podlagi (mokro cestišče...).

Vsakič, ko sistem deluje, voznik to občuti kot rahlo ali močnejše tresenje zavornega pedala. Sistem ABS v nobenem primeru ne izboljša »fizičnega« oprijema pnevmatik s cestiščem. Voznik mora torej obvezno voziti z običajno previdnostjo (in upoštevati varnostno razdaljo...).

V primeru zaviranja v sili vam priporočamo, da na zavorni pedal pritisnete močno in neprekinjeno. Torej ni potrebno večkratno zaporedno pritiskanje pedala. Sistem ABS prilagodi moč pritiska na pedal v zavornem sistemu.

Motnje pri delovanju:

- © in x se prižge na instrumentni plošči, s spremljajočimi sporočili »Preverite ABS«, »Preverite zavorni sistem« in »Preverite ESC«: to pomeni, da sta ABS, ESC in sistem za pomoč pri zaviranju v sili izklopljena. Zaviranje je kljub temu vedno zagotovljeno;

- Če so na instrumentni plošči vklopljene opozorilne lučke x, D, © in ® ter je prikazano sporočilo »Okvara zavornega sistema«: to pomeni, da je prišlo do napake na zavornem sistemu.

V obeh primerih se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESC) s kontrolo podkrmarjenja in s sistemom za krmiljenje spodrsavanja

Sistem za nadzor stabilnosti vozila ESC

Ta sistem pomaga ohraniti nadzor nad vozilom v “kritičnih” situacijah (ob izogibanju raznim oviram na cesti, izgubi oprijema pnevmatik v ovinkih...).

Princip delovanja

Tipalo na volanu zazna voznikovo obračanje volana.

Druga tipala, nameščena po vozilu, merijo dejansko smer vožnje.

Sistem primerja voznikovo obračanje volana z dejansko smerjo vozila in slednjo po potrebi popravi, tako da zavira določena kolesa in/ali zmanjša moč motorja. Če se sistem vklopi, na instrumentni plošči utripa opozorilna lučka .

Kontrola podkrmarjenja

Ta sistem optimalno izboljša delovanje sistema ESC v primeru izrazitega podkrmarjenja (ob izgubi oprijema na prednji premi).

Sistem za krmiljenje spodrsavanja

Ta sistem omejuje zdrsavanje pogonskih koles in nadzira vozilo pri speljevanju, pospeševanju in upočasnjevanju.

Princip delovanja

Sistem neprestano meri in primerja hitrost pogonskih koles s pomočjo tipal na kolesih ter izračunava njihovo zdrsavanje. Če se kolo vrti v prazno, sistem ukaže zaviranje tega kolesa, da meja vrtenja doseže stopnjo, ki omogoča ponoven oprijem kolesa s cestiščem.

Glede na stopnjo oprijema koles s cestiščem deluje ta sistem tudi na vrtljaje motorja ne glede na to, kako močno pritiska voznik na pedal plina.

V določenih primerih (vožnja po mehkem terenu: sneg, blato itd. ali vožnja s snežnimi verigami) se lahko z vključitvijo sistema proti spodrsavanju zmanjša moč motorja.

Delovanje zavornega sistema je le delno zagotovljeno. V vsakem primeru pa je nenadno zaviranje nevarno, zato se morate ob prižigu teh lučk čimprej zaustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Motnje delovanja

Če sistem zazna napako v delovanju, se na instrumentni plošči prikažejo sporočilo »Preverite ESC« ter opozorilni lučki © in . V tem primeru sta ESC in sistem za krmiljenje spodrsavanja izključena.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Aktiviranje, zaviranje funkcije za krmiljenje spodrsavanja

Funkcijo aktivirate s pritiskom na stikalo 1.

Če tega ne želite, lahko sistem izklopite s pritiskom na stikalo 1.

V tem primeru neprekinjeno gori opozorilna lučka na instrumentni plošči, spremlja jo sporočilo »ESC izklopljen«.

Sistem za krmiljenje spodrsavanja zagotavlja dodatno varnost, zato vam priporočamo, da ga ne izklapljate. Čim prej ga ponovno vklopite s pritiskom na stikalo 1.

Sistem za pomoč pri zaviranju v sili

To je sistem, ki dopolnjuje sistem ABS in omogoča krajšo zavorno pot vozila.

Princip delovanja

Ta sistem zazna sunkovito zaviranje. V tem primeru se prek zavornega sistema nemudoma razvije največja moč pri zaviranju, ki lahko sproži regulacijo ABS.

Zaviranje sistema ABS traja, dokler ne popusti pritisk na zavornem pedalu.

Vklopijo se zavorne luči

Pri nekaterih izvedenkah vozila te lahko utripajo pri močnem zaviranju.

Funkcija predvidevanja zaviranja

Pri nekaterih izvedenkah vozila sistem predčasno predvidi zaviranje za krajšo zavorno pot, kadar hitro dvignete nogo s pedala za plin.

Posebni primeri

Pri uporabi regulatorja hitrosti:

- če uporabite pedal za plin, se sistem lahko vključi, ko sprostite pedal;

- če ne uporabite pedala za plin, se sistem ne vključi.

Motnje delovanja

Če sistem zazna motnjo delovanja, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Preverite zavorni sistem«, ki ga spremlja opozorilna lučka ©.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Te funkcije predstavljajo dodatno pomoč v kritičnih situacijah pri vožnji in omogočajo, da vozilo obdrži izbrano smer vožnje.

Te funkcije nikoli ne nadomestijo ukrepov voznika. Za vozilo še vedno veljajo omejitve, zato vas ne smejo spodbujati k hitrejši vožnji. Te funkcije torej ne morejo v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti stalno pozoren na nenadne dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo).

Sistem za pomoč pri vožnji s prikolico

Ta sistem pomaga ohraniti nadzor nad vozilom ob uporabi prikolice. Zaznava nihanja, ki jih povzroča vleka prikolice v posebnih pogojih vožnje.

Pogoji delovanja

- Funkcijo mora vključiti predstavnik servisne mreže vozila;

- Vlečno kljuko mora odobriti predstavnik servisne mreže vozila;

- kable mora odobriti predstavnik servisne mreže vozila;

- vlečna kljuka mora biti priključena na vozilo.

Način delovanja

Funkcija stabilizira vozilo:

- z nesimetričnim zaviranjem prednjih koles, s čimer zmanjša nihanja, ki jih povzroča prikolica;

- z zaviranjem vseh štirih koles in omejevanjem navora motorja, s čimer se hitrost vozila zmanjša do prenehanja nihanja.

Na to vas opozori utripanje kontrolne lučke na instrumentni plošči.

Če so kabli vlečne kljuke zasedeni, vendar prikolica (nosilec za kolesa, nosilec za prtljago z osvetlitvijo ...) ni priklopljena, funkcija lahko deluje v posebnih razmerah vožnje, na primer pri kolesnicah.

Nevarnost zmanjšanja hitrosti vozila.

Pomoč pri speljevanju v klanec

Glede na naklon vzpetine ta sistem pomaga vozniku pri speljevanju v klanec. Ko voznik dvigne nogo z zavornega pedala, da bi pritisnil na pedal za plin, ta naprava deluje na samodejno zategnitev zavor, ki prepreči, da bi vozilo zdrsnilo nazaj.

Delovanje sistema

Deluje samo, kadar prestavna ročica ni v položaju N ali P in kadar je vozilo popolnoma zaustavljeno (pritisk na zavorni pedal).

Sistem zadrži vozilo približno 2 sekundi. Potem zavore postopoma popustijo (vozilo se pomika glede na naklon).

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec ne more popolnoma preprečiti pomikanja vozila nazaj v vseh primerih (zelo velik nagib itd.).

Voznik lahko v vsakem primeru pritisne na zavorni pedal in tako prepreči pomikanje vozila nazaj.

Funkcije pomoči pri speljevanju v klanec se ne sme uporabljati pri daljšem postanku: uporabite zavorni pedal.

Ta funkcija ni namenjena za dolgotrajnejšo zaustavitev vozila na mestu.

Če je treba zaustaviti vozilo, pritisnite na zavorni pedal.

Voznik mora biti še posebej pazljiv pri vožnji po spolzkih tleh in površinah s slabšim oprijemom.

Obstaja nevarnost resnih poškodb.

Zavorni sistem z rekuperacijo

Zavorni sistem z rekuperacijo lahko pri zaviranju pretvori energijo, ki nastane pri zmanjšanju hitrosti vozila, v električno energijo.

To polni pogonsko baterijo in tako poveča doseg vozila.

Motnje delovanja

- © sveti na armaturni plošči skupaj s sporočilom »Preverite zavorni sistem«: pomoč pri zaviranju še vedno deluje.

V teh pogojih je lahko občutek pri pritisku na zavorni pedal drugačen.

Priporočamo, da zavorni pedal pritisnete močno in neprekinjeno.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže vozila.

- ® sveti na armaturni plošči skupaj s sporočilom »Okvara zavornega sistema«: kar nakazuje na napako v zavornem sistemu.

Pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

Če se prižge opozorilna lučka ®, se morate zaradi vaše varnosti čimprej zaustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Ugasnite motor in ga več ne zaganjajte. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Zadnja krmilna kolesa

Pri vozilih s to opremo ta sistem med vožnjo omogoča obračanje zadnjih koles glede na pogoje vožnje: pri nizki hitrosti sistem zagotavlja lažje manevriranje, pri višji hitrosti pa zagotavlja boljšo stabilnost.

Pri vožnji z nizko hitrostjo se zadnja kolesa obračajo v nasprotno smer od prvih koles (slika A) za zagotavljanje lažjega manevriranje vozila. To je koristno pri vožnji po mestu, na ovinkasti cesti, pri manevriranju na parkirišču...

Med vožnjo pri višji hitrosti se zadnja kolesa obračajo v isto smer kot prva kolesa (slika B) za zagotavljanje večje stabilnosti vozila. To je koristno pri zamenjavi pasu, v ovinkih...

Opomba: konfiguracija sistema (odzivnost itd.) je odvisna od izbranega načina v meniju »MULTI-SENSE« MULTI-SENSE.

Motnje pri delovanju

- Če se na instrumentni plošči izpiše sporočilo »Preveri krmilni mehanizem« skupaj z opozorilno lučko ©: posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

- Če se prižge kontrolna lučka ® in prikaže sporočilo »Okvara krmilnega mehanizma« na instrumentni plošči, to opozarja na napako sistema.

® narekuje obvezno in takojšnjo zaustavitev v skladu s prometnimi razmerami. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Če udarite v podvozje vozila (na primer: udarec ob mejnik, višji pločnik ali drugo urbano opremo), se vozilo lahko poškoduje (deformacija preme).

Da ne bi prišlo do nesreče, naj vozilo pregleda predstavnik servisne mreže za vaše vozilo.