Nazaj na seznam

REGULATOR HITROSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkcija regulatorja hitrosti nadzoruje motor in zavorni sistem, ki vam pomaga ohranjati izbrano vozno hitrost, znano kot potovalna hitrost.

Regulirano hitrost lahko nastavite pri kateri koli hitrosti med 30 km/h in 180 km/h.

Odvisno od vozila, simbol na upravljalniku 2 označuje, da je vaše vozilo opremljeno:

- s prilagodljivim regulatorjem hitrosti PRILAGODLJIVI REGULATOR HITROSTI STOP AND GO ;

- s »Active Driver Assist« ACTIVE DRIVER ASSIST.

Stikala in gumbi za upravljanje

1 Stikalo za Vklop/Izklop omejevalnika hitrosti .

2 Stikalo za Vklop/Izklop regulatorja hitrosti .

3 Pojavni gumb (odvisno od vozila): prilagodite nastavljeno hitrost zaznanim omejitvam hitrosti ZAZNAVANJE PROMETNIH ZNAKOV.

4 - Navzgor: aktiviran, poveča potovalno hitrost ali opomni na shranjeno potovalno hitrost (RES/+).

- Navzdol: aktivira, zmanjša potovalno hitrosti ali shrani trenutno hitrost (SET/-).

5 Vključitev stanja pripravljenosti funkcije (s shranitvijo omejene hitrosti) (0).

Odvisno od vozila lahko funkcijo regulatorja hitrosti povežete s funkcijo »Zaznavanje prometnih znakov« ZAZNAVANJE PROMETNIH ZNAKOV s pritiskom na stikalo 3.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Funkcija nikoli ne ukrepa namesto voznika.

Ta funkcija torej ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikovega upoštevanja omejitev hitrosti, voznikove pazljivosti in odgovornosti (voznik mora biti stalno pozoren na nenadne dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo, in mora biti vedno pripravljen na zaviranje).

Regulatorja hitrosti se ne sme uporabljati v gostem prometu, na ovinkasti ali spolzki cesti (poledica, akvaplaning, gramoz) in v neugodnih vremenskih pogojih (megla, dež, bočni veter …).

Obstaja nevarnost nesreče.

Vklop

Pritisnite stikalo 2.

Vklopi se opozorila lučka 6 sive barve.

Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Regulat.hitr. OK SET za vklop« in črtice, kar nakazuje, da funkcija regulatorja hitrosti deluje in je pripravljena na shranjevanje regulirane hitrosti.

Vključitev funkcije regulatorja hitrosti

Pri enakomerni hitrosti vožnje, višji od približno 30 km/h, pritisnite stikalo 4 navzgor na (RES/+) ali stikalo navzdol na (SET/-) : funkcija se vklopi in upošteva se trenutna hitrost. Nastavljena hitrost se prikaže namesto črtic.

Tempomat je potrjen, ko sta shranjena hitrost in opozorilna lučka prikazani v zeleni barvi 6.

Če poskusite vklopiti funkcijo pri hitrosti pod 30 km/h, se prikaže sporočilo »Neveljavna hitr.«, funkcija pa se ne vklopi.

Vožnja

Ko je regulirana hitrost zabeležena in je regulacija hitrosti vklopljena, lahko dvignete nogo s pedala za plin.

Pozor: noge morate imeti vedno v bližini pedalov, da se boste v sili lahko hitro odzvali.

Spreminjanje regulirane hitrosti

Regulirano hitrost lahko spreminjate s pritiskom stikala 4:

- navzgor na (RES/+) za povečanje hitrosti;

- navzdol na (SET/-) za zmanjšanje hitrosti.

Opomba: če pritisnete in držite stikalo gor ali dol na krmilniku 4, lahko postopoma spreminjate hitrost (v prirastkih 10 km/h).

Prekoračitev regulirane hitrosti

Regulirano hitrost lahko v vsakem trenutku prekoračite tako, da pritisnete na pedal za plin.

Ko je prekoračena, regulirana hitrost utripa rumeno na instrumentni plošči. Ko vam ni več treba voziti s povečano hitrostjo, odmaknite nogo s pedala za plin: vozilo se po nekaj sekundah samodejno vrne na prvotno regulirano hitrost.

Pozor: noge morate imeti vedno v bližini pedalov, da se boste v sili lahko hitro odzvali.

Če regulator hitrosti ni več na voljo (po več poskusih vklopa), se obrnite na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Funkcija v stanju pripravljenosti

Funkcija preide v stanje pripravljenosti, če uporabite:

- stikalo 5 (0);

- zavorni pedal.

Regulirana hitrost je shranjena in v sivi barvi prikazana na instrumentni plošči.

Ponoven vklop regulacije hitrosti

Shranjeno hitrost lahko prikličete nazaj, vendar se morate najprej prepričati o ustreznosti prometnih razmer (gostota prometa, stanje cestišča, vremenski pogoji …). Pritisnite stikalo 4 navzgor na (RES/+), če je hitrost vozila nad 30 km/h.

Ko vidite opomnik shranjene hitrosti, je vklop regulatorja hitrosti potrjen s prikazom potovalne hitrosti v zeleni barvi in vklopom opozorilne lučke 6, kar je odvisno od vozila.

Opomba: če je shranjena hitrost veliko večja od trenutne hitrosti vožnje, vozilo močno pospeši, da doseže to hitrost.

Ko je regulator hitrosti v stanju pripravljenosti, ga lahko ponovno vključite s pritiskom stikala 4 navzdol na (SET/-), vendar bo pri tem namesto shranjene hitrosti, upoštevana trenutna hitrost vozila.

Izključitev funkcije

Funkcija regulatorja hitrosti se prekine:

- ko pritisnete stikalo 2. V tem primeru se hitrost ne shrani.

- ko pritisnete stikalo 1. V tem primeru je izbran omejevalnik hitrosti in shranjena ni nobena hitrost.

Opozorilna lučka 6 izgine z instrumentne plošče in s tem potrdi, da funkcija ni več aktivna.

Vključitev stanja pripravljenosti ali izključitev funkcije regulatorja hitrosti ne povzroči naglega zmanjšanja hitrosti: pritisniti morate na zavorni pedal.