Nazaj na seznam

AKTIVNO ZAVIRANJE V SILI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sistem z radarjem 1 določa razdaljo do vozila pred vami in opozori voznika, če obstaja nevarnost za trčenje s prednjim delom vozila. Lahko namerno zavre vozilo, da bi omejil poškodbe zaradi trka.

Položaj radarja

Prepričajte se, da radar 1 nič ne prekriva (umazanija, blato, sneg itd. ali dodatna oprema, kot so kovinski odbijači).

Delovanje

Če med vožnjo (pri hitrosti med 30 in 140 km/h) obstaja nevarnost trčenja z vozilom pred vami, se opozorilna lučka 2 vklopi v rdeči barvi na instrumentni plošči, skupaj z zvočnim signalom.

Če voznik pritisne zavorni pedal in sistem še vedno zazna nevarnost trčenja, poveča moč zaviranja.

Če se voznik ne odzove na opozorilo in je trčenje neizbežno, sistem vključi zaviranje.

Sistem zazna samo vozila, ki vozijo v isto smer. Lahko se zgodi, da sistem ne zazna motoristov, ker je njihovo pot težko določiti.

Vklop, izklop sistema

Vozila z navigacijskim sistemom

Na zaslonu multimedijskega sistema 3 izberite meni »Vozilo«, »Pomoč pri vožnji«, »Aktivna zavora« in nato izberite »ON« ali "OFF«.

Do menija »Pomoč pri vožnji« lahko neposredno dostopate z gumbom 4 .

Vozila brez navigacijskega sistema

- ko je vozilo ustavljeno, držite stikalo 5 OK, da dostopite do menija za nastavitev;

- večkrat zaporedoma pritisnite stikalo 6 gor ali dol, da se pomaknete do menija »Pomoč pri vožnji«; Pritisnite stikalo 5 OK;

- večkrat pritisnite stikalo 6 gor ali dol, da se premaknete do menija »Aktivna zavora«, nato pritisnite stikalo 5 OK.

Če želite funkcijo vklopiti ali izklopiti, znova pritisnite stikalo 5 OK:

= vključena funkcija

< izključena funkcija

Pri izklopu sistema se prižge kontrolna lučka na instrumentni plošči. Sistem se ponovno vključi vsakič, ko se vključi kontakt pri vozilu.

Pogoji, ki onemogočajo sistem

Sistem se ne vklopi:

- če je prestavna ročica v nevtralnem položaju ali praznem teku;

- če je parkirna zavora vključena;

- v ovinku;

- pri vozilih na 4-kolesni pogon: ko je sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESC) ESC s kontrolo podkrmarjenja in sistemom proti spodrsavanju koles izklopljen (glejte odstavek »Sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESC) ESC s kontrolo podkrmarjenja in sistemom proti spodrsavanju koles« zgoraj). Kontrolna lučka se prižge.

Začasno ni na voljo

Če sistem zazna začasno okvaro, se na instrumentni plošči prižge opozorilna lučka .

Možni vzroki so:

- sistem je začasno zakrit (primer: radar je prekrit z umazanijo, blatom, snegom itd.). V tem primeru parkirajte vozilo in ugasnite motor. Očistite območje zaznavanja na radarju. Ko ponovno zaženete motor, se kontrolna lučka izklopi, sporočilo pa izbriše;

- če se to ne zgodi, je lahko vzrok za napako drugačen; obrnite se na pooblaščenega predstavnika servisne mreže.

Motnje delovanja

© in prikazani na instrumentni plošči: to pomeni napako v delovanju. Obrnite se na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Aktivno zaviranje v sili

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Vendar ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Posegi/popravila sistema

- Morebitno trčenje lahko vpliva na poravnavo in delovanje radarja. Izključite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege na območju radarja (popravila, zamenjave, popravki barve) mora izvesti kvalificiran strokovnjak.

- Namestitev dodatne opreme, ki lahko prekrije radar, je prepovedana (kovinski odbijač, ...)

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Določene razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

- kompleksno okolje (kovinski most ...);

- slabe vremenske razmere (sneg, toča, poledica ...).

V teh pogojih sistem morda ne bo reagiral, lahko opozori voznika, ali pa bo nehote zaviral.

Aktivno zaviranje v sili

Omejitve delovanja sistema

- Sistem se odzove samo na premikajoča se vozila ali vozila, ki jih je zaznal, ko so se premikala.

- Vozilo, ki vozi v nasprotno smer, ne sproži nobenega opozorila ali spremembe delovanja sistema.

- Območje, kjer je nameščen radar, mora ostati čisto in se ga ne sme spreminjati, da se zagotovi dobro delovanje sistema.

- Sistem se na manjša vozila, kot so motorji, kolesa, lahko odzove manj učinkovito kot na druga vozila.

V teh pogojih sistem morda ne bo reagiral, lahko opozori voznika, ali pa bo nehote zaviral.

Izklop funkcije

Funkcija mora biti izključena, če:

- zavorne luči ne delujejo;

- na sprednjem delu vozila je prišlo do trka ali je poškodovano;

- se vozilo vleče z avtovleko (ob okvari).

Prekinitev funkcije

Funkcijo aktivnega zaviranja lahko kadar koli izklopite tako, da pritisnete pedal za plin.

Če voznik opazi nenavadno vedenje sistema, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.