Nazaj na seznam

FUNKCIJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta sistem omogoča manjšo porabo goriva in nižjo stopnjo emisij toplogrednih plinov.

Po zagonu vozila se sistem samodejno aktivira.

Med vožnjo sistem zaustavi motor (ko je motor v stanju pripravljenosti) ob zaustavitvi vozila (v primeru prometnega zastoja, ko ustavite pred semaforjem itd.).

Pogoji za stanje pripravljenosti motorja

Vozilo je delovalo od zadnjega postanka.

Za avtomatski menjalnik:

- menjalnik je v položaju D, M ali N;

in

- zavorni pedal je dovolj močno pritisnjen;

in

- pedal za plin ni pritisnjen;

in

- hitrost je približno eno sekundo enaka nič.

Motor ostane v stanju pripravljenosti, če je izbirna ročica v položaju P ali je v položaju N, pri čemer je parkirna zavora zategnjena in zavorni pedal ni pritisnjen.

Za ročni menjalnik:

- menjalnik je v prostem teku;

in

- pedal sklopke ni pritisnjen. Utripanje kontrolne lučke opozarja, da je pedal sklopke nekoliko pritisnjen;

in

- hitrost vozila je manjša od približno 3 km/h.

Pri vseh vozilih

na instrumentni plošči neprekinjeno sveti kontrolna lučka , ki opozarja na stanje motorja v pripravljenosti.

Oprema vozila deluje tudi, ko je motor zaustavljen.

Če se motor samodejno izklopi in sistem deluje, za ponovni zagon motorja do konca pritisnite pedal sklopke.

Preden zapustite vozilo, obvezno izključite kontakt (glejte razdelek »Zagon, zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Ko je motor v stanju pripravljenosti (na instrumentni plošči sveti kontrolna lučka ), naj bo vozilo ustavljeno.

Ko je motor v stanju pripravljenosti, se avtomatska parkirna zavora ne zategne samodejno (odvisno od vozila).

Onemogočenje stanja motorja v pripravljenosti

V nekaterih primerih, kot npr. pri vključevanju v križišče, če je sistem vključen, lahko motor pustite teči, da ga lahko hitro zaženete.

Samodejni menjalnik:

Vozilo naj miruje, tako da rahlo držite zavorni pedal.

Ročni menjalnik:

Pedal sklopke naj bo pritisnjen.

Preklop motorja iz stanja pripravljenosti

Za avtomatski menjalnik:

- zavorni pedal ni pritisnjen, vključena je prestava D ali M;

ali

- zavorni pedal je sproščen, ročica je v položaju N in parkirna zavora je sproščena;

ali

- zavorni pedal je pritisnjen, ročica je v položaju P ali N in parkirna zavora je zategnjena;

ali

- vključena je prestava R;

ali

- pedal za plin je pritisnjen;

ali

- prestavna ročica je v ročnem načinu premaknjena proti + ali -.

Za ročni menjalnik:

- menjalnik je v nevtralnem položaju (prosti tek) in pedal sklopke je rahlo pritisnjen;

ali

- je prestava vklopljena, pedal sklopke pa je pritisnjen do konca.

Posebno opozorilo: pri nekaterih izvedenkah vozila se za nekaj sekund na instrumenti plošči prižge opozorilna lučka Ä, če odvzamete kontakt, ko je motor v stanju pripravljenosti.

Če se motor samodejno izklopi in sistem deluje, za ponovni zagon motorja do konca pritisnite pedal sklopke.

Vozila, opremljena z ročnim menjalnikom

Ponovni zagon se lahko prekine, če pedal sklopke prehitro sprostite, medtem ko je vklopljena prestava.

Če želite doliti gorivo, mora biti motor zaustavljen (in ne le v stanju pripravljenosti pri vozilih, opremljenih s funkcijo Stop and Start): bistveno je, da je motor popolnoma izklopljen (glejte informacije glede "Zagona, zaustavitve motorja").

Obstaja nevarnost požara.

Pogoji, ko preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč

Nekateri pogoji sistemu ne omogočajo preklopa v stanje pripravljenosti, zlasti:

za vozila s kartico:

- ko voznikova vrata niso zaprta;

- ko voznikov varnostni pas ni pripet;

za vsa vozila:

- ko se uporablja vzvratna prestava;

- ko pokrov motornega prostora ni zaprt;

- zunanja temperatura je prenizka ali previsoka;

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- razlika notranje temperature vozila in izbrane temperature avtomatske klimatske naprave je zelo pomembna;

- nadmorska višina je previsoka;

- sistem pomoči pri parkiranju je v uporabi;

- naklon klanca je prestrm za vozila s samodejnim menjalnikom;

- funkcija za »boljšo vidljivost« je vklopljena (glejte razdelek »Samodejna klimatska naprava« v 3. poglavju);

- temperatura motorja je prenizka

- sistem proti onesnaževanju se obnavlja;

-...

Na instrumentni plošči se prižge opozorilna lučka , ki vas opozori, da stanje motorja v pripravljenosti ni na voljo.

V primeru kakršnega koli posega v motornem prostoru deaktivirajte funkcijo Stop and Start.

Posebni primeri pri vozilih s kartico

Če voznik odpne varnostni pas in odpre vrata na voznikovi strani ali vstane s sedeža, ko je motor v stanju pripravljenosti (zastoj, postanek pri rdečem semaforju...), se stik prekine.

Avtomatska parkirna zavora se samodejno zategne.

Če želite znova zagnati in aktivirati sistem Stop and Start, zaženite motor (glejte razdelek "Zagon, zaustavitev motorja" v 2. poglavju).

Posebni primeri pri vozilih s ključem

Ko je motor v stanju pripravljenosti (v primeru prometnega zastoja, ko ustavite pred semaforjem itd.) in zapustite vozilo, vas zvočni signal opozori, da je motor v stanju pripravljenosti in ni zaustavljen.

Posebnost samodejnega ponovnega zagona motorja

Pod določenimi pogoji se lahko motor sam ponovno zažene, s čimer se zagotovita vaša varnost in udobje.

To se lahko zgodi predvsem:

- zunanja temperatura je prenizka ali previsoka;

- funkcija za »boljšo vidljivost« je vklopljena (glejte razdelek »Samodejna klimatska naprava« v 3. poglavju);

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- ko je hitrost vozila večja od 5 km/h (vožnja navzdol...);

- ob več zaporednih pritiskih zavornega pedala ali uporabi zavornega sistema;

-...

Vključitev, izključitev funkcije

Pritisnite 1 za izklop funkcije. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Stop & Start izklopljen« in kontrolna lučka 2 na stikalu zasveti. Sistem znova vključite s ponovnim pritiskom. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Stop & Start vklop« in kontrolna lučka 2 na stikalu 1 ugasne.

Sistem se samodejno ponovno vklopi ob vsakem zagonu vozila (glejte razdelek »Zagon, zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Motnje delovanja

Če se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Preverite Stop in Start« in sveti lučka 2 na stikalu 1, je sistem deaktiviran.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za svoje vozilo.

Posebna opomba: kadar je motor v stanju pripravljenosti, ga pritisk na stikalo 1 samodejno ponovno zažene.

Posebnost vozil s ključem: v nekaterih od teh pogojev je samodejni ponovni zagon motorja onemogočen, če so sprednja vrata odprta.

Preden zapustite vozilo, obvezno izključite kontakt (glejte razdelek »Zagon, zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

ECO IN SISTEM ZA ZAUSTAVITEV IN ZAGON

Čeprav ta video morda ni bil posnet na vašem vozilu, pa gre v bistvu za enak opis