Nazaj na seznam

GARNITURA ZA POLNJENJE PNEVMATIK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

S to garnituro lahko popravite pnevmatiko, ki ima na tekalni površini A poškodbo, manjšo od 4 milimetrov. S to garnituro ne morete popraviti vseh vrst predrtij, kot na primer poškodb, večjih od 4 milimetrov, ter zarez na boku B pnevmatike ...

Prepričajte se tudi, da je platišče v dobrem stanju.

Če je tujek, ki je predrl pnevmatiko, še vedno v njej, ga ne smete izvleči.

Garniture za polnjenje ne uporabljajte, če se je zaradi vožnje s predrto pnevmatiko le-ta poškodovala.

Pred kakršnimkoli posegom natančno preglejte boke pnevmatike.

Prav tako je vožnja s slabo napolnjeno ali z izpraznjeno (predrto) pnevmatiko lahko zelo nevarna in ima lahko za posledico nepopravljivo škodo.

To popravilo je zgolj začasno.

Poškodovano pnevmatiko je treba čim prej dati strokovnjaku v pregled (in v popravilo, če je to mogoče).

Ob zamenjavi pnevmatike, popravljene s to garnituro, morate o tem obvestiti strokovnjaka.

Med vožnjo lahko občutite manjše vibracije, do katerih pride zaradi prisotnosti sredstva v pnevmatiki.

Ta garnitura je homologirana izključno za polnjenje pnevmatik na vozilu, ki je z njo tovarniško opremljeno.

V nobenem primeru z njo ne smete polniti pnevmatik drugega vozila ali kateregakoli drugega napihljivega predmeta (blazine, čolna ...).

Med uporabo posode s sredstvom za popravilo pazite, da sredstvo ne pride v stik s kožo. Če vam kapljice sredstva kljub temu brizgnejo na kožo, prizadeto mesto obilno izperite z vodo.

Garnituro za popravilo pnevmatik hranite izven dosega otrok.

Prazne posode ne odvrzite v naravo. Izročite jo predstavniku servisne mreže za vaše vozilo ali posebni organizaciji, ki zbira te izdelke.

Posoda ima omejeno življenjsko dobo, ki je navedena na nalepki. Preverite rok uporabe.

Za zamenjavo cevi za polnjenje in steklenice s sredstvom za popravilo pnevmatike se obrnite na predstavnika pooblaščene servisne mreže za vaše vozilo.

V primeru predrtja pnevmatike uporabite garnituro, ki je v prtljažniku pod talno oblogo.

Pri delujočem motorju in zategnjeni parkirni zavori;

- Odklopite vso dodatno opremo iz vtičnice za dodatno opremo vozila;

- glejte informacije o kompletu kompresorja za polnjenje pnevmatik v prtljažniku vozila in upoštevajte navodila;

- pnevmatiko napolnite do predpisanega tlaka (glejte razdelek »Tlak zraka v pnevmatikah«);

- po največ 10 minutah prenehajte s polnjenjem in preverite tlak (na manometru 1);

Opomba: ko se posoda prazni (približno 30 sekund), manometer 1 na kratko prikaže tlak do 6 barov, nato tlak pade.

- Nastavite tlak: za zvišanje tlaka nadaljujte s polnjenjem s pomočjo garniture; za znižanje pa pritisnite gumb 2.

Če priporočenega tlaka 1,8 bara ni mogoče doseči v 10 minutah, popravilo ni mogoče. Ne vozite vozila. Obrnite se na predstavnika pooblaščene servisne mreže za vaše vozilo.

Če vozilo parkirate ob robu ceste, morate ostale udeležence v prometu opozoriti na prisotnost svojega vozila, tako da namestite varnostni trikotnik ali kateri drugi opozorilni pripomoček, ki je predpisan po lokalni zakonodaji države, v kateri vozite.

Pred uporabo garniture parkirajte vozilo tako, da boste dovolj odmaknjeni od prometa, vključite varnostne utripalke, zategnite ročno zavoro, vsi potniki pa naj zapustijo vozilo in se oddaljijo od cestišča.

Ko je pnevmatika pravilno napolnjena, odstranite garnituro: počasi odvijte nastavek za polnjenje 3, da preprečite razlivanje sredstva, in shranite posodo v plastično embalažo, da preprečite puščanje sredstva.

- Prilepite nalepko s priporočili za vožnjo na vidno mesto na armaturni plošči.

- Pospravite komplet;

- Po končanem prvem polnjenju pnevmatika še vedno pušča. Potrebna je krajša vožnja za zamašitev luknje;

- Takoj se odpeljite in vozite s hitrostjo med 20 in 60 km/h, da se sredstvo enakomerno porazdeli v pnevmatiki; po prevoženih 3 km zaustavite vozilo ter preverite tlak.

- Če je tlak višji od 1,3 bara ampak nižji od predpisanega tlaka (glejte nalepko na robu voznikovih vrat), ga nastavite. V nasprotnem primeru se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo: pnevmatike ni mogoče popraviti.

Previdnostni ukrepi pri uporabi garniture

Garnitura za polnjenje ne sme neprekinjeno delovati več kot 10 minut. Posodo je po prvi uporabi treba zamenjati, čeprav v njej ostane tekočina.

Na podu pred voznikovim sedežem ne sme biti nobenih predmetov, ker lahko v primeru sunkovitega zaviranja zdrsnejo pod pedale in onemogočijo njihovo uporabo.

Pri ventilu bodite pozorni na njegov pokrovček, kajti če slednjega ni oziroma je slabo privit, lahko povzroči puščanje in slabše tesnjenje pnevmatike.

Vedno uporabljajte pokrovčke ventila, ki so enaki originalnim, in poskrbite, da bodo popolnoma priviti.

Po uporabi garniture za popravilo z vozilom ne smete prevoziti več kot 200 km. Poleg tega morate voziti počasneje; v nobenem primeru ne smete preseči hitrosti 80 km/h. Na to vas opozarja nalepka, ki jo morate prilepiti na vidno mesto na armaturni plošči.

V skladu s predpisi v posameznih državah je sicer treba zamenjati pnevmatiko, ki je popravljena z garnituro za polnjenje pnevmatik.

KOMPLET ZA POLNJENJE IN VAROVALKE

Čeprav ta video morda ni bil posnet na vašem vozilu, pa gre v bistvu za enak opis