Nazaj na seznam

METLICE BRISALCEV: zamenjava

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Metlice brisalcev vetrobranskega stekla 1

Pri vključenem kontaktu ali delujočem motorju potisnite ročico za upravljanje brisalcev do konca navzdol: brisalci se ustavijo odmaknjeni od pokrova motornega prostora.

Dvignite ročico brisalca 3, pritisnite jeziček 2 in potisnite metlico, da jo snamete.

Montaža

Potisnite metlico na ročici, da se zaskoči. Preverite, ali se je pravilno zaskočil. Previdno spustite ročico metlice brisalca.

Pri vključenem kontaktu namestite ročico brisalca v položaj mirovanja.

Opomba: preden znova zaženete vozilo, preklopite metlice brisalcev na vetrobransko steklo, da preprečite morebitne poškodbe na pokrovu motorja ali brisalcih.

Ne vklopite brisalcev na suhem vetrobranskem steklu, ker to povzroča obrabo ali dotrajanje metlic.

- Pozimi pazite, da metlice brisalcev niso primrznjene na steklo (zaradi nevarnosti pregretja pogonskega motorčka brisalcev ali poškodbe metlic).

- Redno pregledujte stanje metlic.

Zamenjajte jih, ko brisanje ni več zadovoljivo (približno enkrat letno).

Pazite, da vam ne pade ročica brisalca na steklo, ko odstranite metlico (ob zamenjavi): nevarnost razbitja stekla.

Metlice brisalca zadnjega stekla 4

Pri ročici v položaju mirovanja (izključena):

- dvignite ročico brisalca 6;

- obračajte metlico 4, dokler ne začutite odpora (gib B);

- pri nekaterih vozilih je treba pritisniti na jeziček 5 in iztakniti metlico s potegom (gib A).

Montaža

Ravnajte v obratnem zaporedju kot pri demontaži. Preverite, ali je metlica ustrezno nameščena.

Preverjajte stanje metlic brisalcev. Njihova življenjska doba je odvisna od vas:

- redno čistite metlice, vetrobransko in zadnje steklo z milnico;

- ne uporabljajte brisalcev pri suhem vetrobranskem ali zadnjem steklu;

- dvignite brisalce z vetrobranskega ali zadnjega stekla, če jih dlje časa niste uporabljali.

Preden zamenjate metlico brisalca na zadnjem steklu, se prepričajte, da je ročica v položaju mirovanja (izključena).

Obstaja nevarnost poškodb.

BRISALEC VETROBRANSKEGA STEKLA

Čeprav ta video morda ni bil posnet na vašem vozilu, pa gre v bistvu za enak opis