Nazaj na seznam

NIVO MOTORNEGA OLJA: dolivanje, nalivanje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dolivanje/nalivanje

Vozilo mora biti parkirano na ravnih tleh, motor pa mora biti zaustavljen in hladen (na primer pred prvim zagonom v dnevu).

- Odvijte pokrovček 1;

- ustrezno popravite nivo (informativno; količina med oznakama »MINI« in »MAXI« na merilni palici 2 znaša od 1,5 do 2 litra, odvisno od motorja);

- počakajte približno 10 minut, da olje steče v motor;

- z merilno palico 2 preverite nivo olja (po predhodno opisanem postopku).

Po opravljeni operaciji ne pozabite potisniti merilne palice do konca oziroma popolnoma priviti merilne palice s pokrovčkom.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt (glejte razdelek »Zagon/zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Ne nalijte olje preko »MAXI« nivoja in ne pozabite ponovno namestiti pokrovčka 1 in merilne palice 2.

Dolivanje motornega olja.

Uporabite lij ali zaščitite odprtino za nalivanje, da preprečite uhajanje olja na vroče predele motornega prostora ali občutljive predele (npr. električni sestavni deli).

Obstaja nevarnost požara.

Ne nalivajte olja prek oznake »MAXI« in ne pozabite priviti pokrovčka 1 ter vstaviti merilne palice 2.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt (glejte razdelek »Zagon/zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Preseženi maksimalni nivo motornega olja

Pri nalivanju olja ne smete nikoli preseči zgornje omejitve nivoja: nevarnost okvare motorja in sistema pri onesnaževanju.

Če je presežen nivo »MAXI«, vozila ne zaženite, ampak se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

V primeru nenormalnega ali ponavljajočega se zniževanja nivoja se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Pri posegih pod pokrovom motornega prostora se prepričajte, da je ročica za upravljanje brisalcev stekel v položaju izklopa.

Obstaja nevarnost poškodb.

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka v motornem prostoru.

Obstaja nevarnost poškodb.

Ne pustite, da motor teče v zaprtem prostoru: izpušni plini so strupeni.