Nazaj na seznam

OPOZORILNIK ZA MRTVI KOT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta sistem voznika obvesti, da je v območju  A drugo vozilo.

Ta sistem deluje, ko vozilo vozi s hitrostjo od približno 30 km/h do 140 km/h.

Ta funkcija uporablja tipala 1, ki so nameščena na vsaki strani prednjega in zadnjega odbijača.

Posebnost

Tipala ne smejo biti prekrita (z umazanijo, blatom, snegom itd.).

Če je eno od tipal prekrito, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Mrtvi kotočistite senzor«. Očistite tipala.

Ta funkcija je dodatna pomoč, ki opozarja, da se drugo vozilo nahaja v območju mrtvega kota vašega vozila.

V nobenem primeru ne more nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti med vožnjo.

Vklop/izklop

Vozila z navigacijskim sistemom

Na zaslonu multimedijskega sistema 3 izberite meni »Vozilo«, »Pomoč pri vožnji«, »Preverite opozo. za mrtvi kot« in nato izberite »ON« ali »OFF«.

Do menija »Pomoč pri vožnji« lahko neposredno dostopate s tipko 2 .

Vozila brez navigacijskega sistema

- Ko je vozilo ustavljeno, držite stikalo 4 OK, da dostopite do menija za nastavitev;

- večkrat pritisnite stikalo 5 gor ali dol, da se premaknete do menija »Pomoč pri vožnji«. Pritisnite stikalo 4 OK;

- večkrat pritisnite stikalo 5 gor ali dol, da se premaknete do menija »Preverite opozo. za mrtvi kot«, in pritisnite stikalo 4 OK.

- Če želite funkcijo vklopiti ali izklopiti, znova pritisnite stikalo 4 OK.

Ob zagonu motorja se sistem vrne v stanje ob zadnji prekinitvi kontakta.

Indikator 4

Indikator 4 leži na vsakem od vzvratnih ogledal 5.

Opomba: redno čistite ogledala vzvratnega ogledala 5, da se prikažejo indikatorji 4.

Delovanje

Funkcija opozarja:

- če je hitrost vozila med 30 km/h in 140 km/h;

- če je vozilo v območju mrtvega kota in se premika v isti smeri kot vaše vozilo.

Ko vozilo prehiti drugo vozilo, se indikator 4 vključi, če prehiteno vozilo ostane v mrtvem kotu več kot eno sekundo.

Prikaz B

Funkcija je vključena in ne zaznava nobenega vozila.

Prikaz C

Prvo opozorilo: indikator 4 opozori, da je bilo v območju mrtvega kota zaznano vozilo.

Prikaz D

Pri vklopljenem smerokazu indikator 4 utripa, dokler funkcija zaznava vozilo v območju mrtvega kota na strani, v katero nameravate obrniti volan. Če izklopite smerokaz, indikator preklopi na prvo opozorilo (prikaz C).

Kdaj sistem ne deluje

- Vozilo se ne premika;

- promet je gost;

- pri vožnji v ovinek;

- prednja in zadnja tipala istočasno zaznavajo vozilo (npr. dolg tovornjak).

-...

Opomba: sposobnost sistema je nastavljena na širino standardnega pasu, zato je pri vožnji po ozki cesti mogoče, da zazna vozilo, ki vozi po nasprotnem pasu.

Motnje delovanja

Če sistem zazna napako, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Preverite opozo. za mrtvi kot«. Pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

Opomba: ob zagonu motorja indikator 4 s prikazom B trikrat utripne. To je normalno.

- Sposobnost zaznavanja sistema je nastavljena na širino standardnega pasu. Če vozite po širokem pasu, sistem morda ne bo zaznal vozila v mrtvem kotu.

- V primeru izpostavljenosti močnemu elektromagnetnemu sevanju (pod visokonapetostnimi daljnovodi itd.) ali v zelo slabih vremenskih pogojih (močan dež, sneg itd.) lahko pride do kratkotrajnih motenj sistema. Bodite pozorni na prometne razmere.

Obstaja nevarnost nesreče.

Zaradi tipal na odbijačih mora kakršenkoli poseg (popravilo, zamenjava, barvanje itd.) opraviti usposobljeni strokovnjak.

TIPALO MRTVEGA KOTA

Čeprav ta video morda ni bil posnet na vašem vozilu, pa gre v bistvu za enak opis