Nazaj na seznam

OPOZORILO ZA PREVELIKO HITROST

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Opozorilo za preveliko hitrost s prepoznavanjem prometnih znakov obvešča voznika, da je prekoračil omejitev hitrosti, predpisano na cestnem odseku, po katerem vozi.

Način delovanja

Sistem zazna znake za omejitev hitrosti na robu ceste in prikaže predpisano omejitev hitrosti.

Uporablja podatke, ki jih zajema kamera 1, nameščena na vetrobranskem steklu za vzvratnim ogledalom.

Opomba: prepričajte se, da vetrobransko steklo ni zakrito (umazanija, led, sneg itd.).

Ko motor deluje in vklopite sistem, črtice na instrumentni plošči kažejo, da je vklopljen.

Ko so zaznani znaki za omejitev hitrosti, se ta hitrost za nekaj sekund prikaže namesto črtic, nato pa so znova prikazane črtice do trenutka, ko je zaznan naslednji znak za omejitev hitrosti.

Če je vključen omejevalnik hitrosti, lahko nastavljeno omejitev prilagajate hitrosti, ki jo prikaže sistem.

Kadar prekoračite omejeno hitrost, vas sistem obvesti o tem, tako da se spremeni prikaz znaka (napis postane rdeč in obroč okrog znaka utripa).

Vozilo z navigacijskim sistemom

- Če vozilo vozi v državi, v kateri se hitrost meri z drugačnimi merskimi enotami od tistih, ki jih uporablja vozilo, sistem prikaže znak za omejitev hitrosti v enoti države in preračunano omejitev hitrosti v enoti instrumentne plošče vozila.

- V državah, kjer na nekaterih cestah velja strožja omejitev hitrosti ob dežju, lahko sistem spremeni omejeno hitrost po več sekundah brisanja vetrobranskega stekla.

Posebni primer

Sistem ne upošteva izjemnih omejitev, kot na primer v času povečane onesnaženosti zraka.

Vklop/izklop sistema

Vozila z navigacijskim sistemom

Na zaslonu multimedijskega sistema 2, izberite meni »Vozilo«, »Sistemi za pomoč pri vožnji«, »Nastavitve opozorila za hitrost«, nato izberite »ON« ali »OFF«.

Do menija »Pomoč pri vožnji« lahko neposredno dostopate s tipko 3 .

Če je funkcija vključena, lahko glede na lokalno zakonodajo vključite »območja povečane pozornosti«. Sistem vas bo obveščal, kako daleč je do območja in ko se vozite po njem.

Vozila brez navigacijskega sistema

- Ko je vozilo ustavljeno, držite stikalo 5 OK, da dostopite do menija za nastavitev;

- Večkrat pritisnite stikalo 6 gor ali dol, da se premaknete do menija »Aides à la conduite«. Pritisnite stikalo 5 OK ;

- večkrat pritisnite stikalo 6 gor ali dol, da se premaknete do menija »Opozorilo za hitrost«, nato pa pritisnite stikalo 5 OK;

- Če želite funkcijo vključiti ali izključiti, pritisnite OK.

Spreminjanje omejene hitrosti

Če se nastavitev omejevalnika hitrosti razlikuje od zaznane hitrosti, držite pritisnjeno stikalo 4:

- na stran a (+), da povečate nastavljeno hitrost do zaznane hitrosti;

- na stran b (-), da zmanjšate nastavljeno hitrost do zaznane hitrosti.

Motnje pri delovanju

Sistem ne more zaznati omejitev hitrosti, če:

- vetrobransko steklo ni čisto;

- je kamera preveč obsijana s soncem;

- je vidljivost nezadostna (noč, megla...);

- znaki so nečitljivi (sneg...) ali prekriti (zakriva jih drugo vozilo ali drevesa);

- podatki iz navigacijskega sistema niso posodobljeni.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Vendar ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Voznik mora vedno prilagoditi hitrost prometnim razmeram, ne glede na navodila sistema.

Sistem zazna znake za omejitev hitrosti in ne zazna drugih znakov, na primer znakov za vstop/izstop v/iz urbanih območij.

Sistem morda ne bo zaznal vseh znakov za omejitev hitrosti ali pa jih bo napačno interpretiral.

Voznik ne sme prezreti znakov, ki jih sistem ne zaznava, in mora najprej upoštevati prometne znake in cestnoprometne predpise.

Ob slabi vidljivosti (megla, sneg, slana ...) sistem ne more obveščati voznika o primerni hitrosti.

Voznik mora vedno prilagoditi hitrost prometnim razmeram ne glede na navodila sistema.

OPOZARJANJE NA ČEZMERNO HITROST

Čeprav ta video morda ni bil posnet na vašem vozilu, pa gre v bistvu za enak opis