Nazaj na seznam

POGONSKA GRED: 4-kolesni pogon (4WD)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stikalo za izbiro načina

Glede na prometne razmere lahko z obračanjem izbirnega stikala 1 izbirate enega od naslednjih načinov:

- AUTO;

- 2WD;

- 4WD Lock.

Način “AUTO

Za vklop tega načina obrnite izbirno stikalo 1 v položaj “AUTO”.

Princip delovanja

Način "AUTO" samodejno porazdeljuje vrtilni moment motorja med sprednjo in zadnjo osjo glede na pogoje na cesti in hitrost vozila. Ta položaj optimizira lego vozila na cesti. Ta način uporabljajte na vseh vrstah cest (suho, zasneženo, spolzko cestišče...) ali, ko vlečete prikolico (tovorno, počitniško...).

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka .

Način “2WD

Za vklop tega načina obrnite izbirno stikalo 1 v položaj “2WD”. Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka .

Princip delovanja

Pri načinu “2WD” je vsa moč usmerjena le na prednja kolesa. Ta način uporabljajte na suhih cestah z dobrim oprijemom pnevmatik.

Za izklop tega načina obrnite izbirno stikalo 1 v položaj »AUTO«. Kontrolna lučka na instrumentni plošči ugasne.

Način “4WD Lock

Za vklop tega načina obrnite izbirno stikalo 1 v položaj “4WD Lock”. Izbirno stikalo se nato vrne v položaj “AUTO”. Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka .

Princip delovanja

Način “4WD Lock” porazdeljuje motorni navor med prednjo in zadnjo osjo za čim bolj optimalne vozne lastnosti pri premagovanju ovir pri terenski vožnji. Ta način je treba uporabljati samo pri vožnji izven utrjenih voznih poti (na primer blato, velike strmine, pesek).

Za izklop tega načina izbirno stikalo 1 ponovno obrnite v položaj "4WD Lock". Kontrolna lučka na instrumentni plošči ugasne.

Opomba: če hitrost vozila preseže približno 40 km/h v načinu "4WD Lock", sistem samodejno preklopi nazaj v način "AUTO".

Kontrolna lučka ugasne in zasveti kontrolna lučka .

Posebnosti 4-kolesnega pogona

Vozilo je lahko bolj hrupno, ko je vključen način “AUTO” ali “4WD Lock”. Če sistem zazna razliko v dimenzijah med prednjimi in zadnjimi kolesi (na primer pri premalo napolnjeni pnevmatiki, večji obrabi na eni osi …), sistem samodejno preklopi v način “2WD”.

Na instrumentni plošči je prikazano sporočilo "4WD ni na voljo neustrezne gume". Vozite z zmerno hitrostjo in čim prej obiščite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Rešitev za ta problem je lahko zamenjava pnevmatik. Vedno uporabljajte štiri enake pnevmatike (iste znamke, z isto zgradbo...) in približno enako obrabljene.

Če kolesa preveč spodrsavajo, je možno, da se pregrevajo mehanski sestavni deli.

Če se to zgodi:

- Najprej se vklopi kontrolna lučka . Način "4WD Lock" je še vedno aktiven, vendar se priporoča čim prejšnja zaustavitev, da se sistem ohladi (dokler kontrolna lučka ne ugasne);

- če se spodrsavanje nadaljuje, sistem samodejno preklopi na način “2WD” zaradi zaščite mehanskih elementov.

Na instrumentni plošči je prikazano sporočilo "Pregrevanje 4WD". Dokler je prikazano sporočilo, načina ni mogoče spremeniti.

Po zaustavitvi motorja lahko ohlajanje sistema traja do približno pet minut.

Ko sistem zazna premočno spodrsavanje prednjih koles, se prilagodi delovanje motorja za zmanjšanje spodrsavanja.

Sistem proti blokiranju koles v načinu LOCK

Ko je vklopljen način 4WD Lock, se vklopi terenski način delovanja sistema ABS. V tem primeru se lahko kolesa ciklično blokirajo, da bi se bolj vkopala v tla, zaradi česar se skrajša zavorna pot na neutrjenem terenu. Dokler je vklopljen ta način:

- je med zaviranjem omejena vodljivost vozila. Ta način delovanja se torej ne priporoča v primeru slabega oprijema pnevmatik s cestiščem (na primer pri ledu).

- se lahko pojavi hrup. To je normalno in ne predstavlja napake v delovanju.

Sistem za nadzor stabilnosti vozila in sistem proti spodrsavanju koles pri »terenski« vožnji

Pri vožnji po neutrjenem terenu (pesek, blato, globok sneg) se priporoča izklop sistema ESC s pritiskom na stikalo »ESC«.

V tem primeru ostane vključena le funkcija zaviranja na vsakem posameznem kolesu. Ta funkcija zavira kolo ali kolesa, ki spodrsavajo, da omogoči prenos motornega navora na kolesa z najboljšim oprijemom. To je koristno zlasti v situacijah prečkanja mostov.

Vse funkcije sistema ESC bodo znova delovale pri hitrosti, višji od približno 50 km/h (40 km/h v načinu 4WD Lock), ali po ponovnem zagonu motorja ali po ponovnem pritisku na stikalo "ESC".

Motnje pri delovanju

Če sistem zazna motnjo delovanja, samodejno preide v način "2WD". Na instrumentni plošči je prikazano sporočilo "Preverite 4WD"in zasvetita kontrolni lučki in ©.

Vozite z zmerno hitrostjo in čim prej obiščite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

V določenih primerih nepravilnega delovanja se lahko zgodi, da sistem ne dopušča preklopa v način “2WD” ali v način “4WD Lock”. Vklopljen ostane način “AUTO”.

Čim prej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Vedite, da je vožnja po neutrjenem terenu popolnoma nekaj drugega kot vožnja po cesti.

Da bi lahko izkoristili potencial vašega vozila na neutrjenem terenu, vam priporočamo, da se udeležite kakšne šole terenske vožnje z vozilom 4x4 (4WD).

Vaša varnost in varnost potnikov je odvisna od vas, od vašega znanja in vaše pozornosti med vožnjo po neutrjenem terenu.

Sistem 4-kolesnega pogona

- Ne glede na izbrani način, ne zaganjajte motorja, če niso vsa štiri kolesa na tleh, na primer pri uporabi dvigalke ali preizkusne naprave z valji.

- Ne obračajte stikala za izbiro načina v ovinkih, pri vzvratni vožnji ali pri večjem spodrsavanju koles. Način “2WD”, “AUTO” ali “4WD Lock” izberite samo pri vožnji naravnost.

- Uporabljajte izključno pnevmatike, ki ustrezajo zahtevanim karakteristikam.

- Način »4WD Lock« je namenjen izključno za vožnjo izven utrjenih voznih poti. Zaradi uporabe tega načina v kakršnih koli drugih okoliščinah lahko pride do slabše vodljivosti vozila in do poškodb na mehanskih delih.

- Na vsa štiri kolesa namestite pnevmatike z enakimi karakteristikami (znamka, velikost, struktura, obraba …). Uporaba pnevmatik različnih velikosti na prednjih in zadnjih kolesih in/ali na levi ali desni strani ima lahko hude posledice na same pnevmatike, menjalnik, razdelilno gonilo in zobnike zadnjega diferenciala...

SPLOŠNE INFORMACIJE

Čeprav ta video morda ni bil posnet na vašem vozilu, pa gre v bistvu za enak opis

ŠTIRIKOLESNI POGON

Čeprav ta video morda ni bil posnet na vašem vozilu, pa gre v bistvu za enak opis