Nazaj na seznam

PREDNJI ŽAROMETI: zamenjava žarnic

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dostop do žarnic

Na levi strani vozila je treba odstraniti cev za zrak A, če želite dostopiti do žarnic. Pri tem:

- odstranite sponke 3;

- odvijte vijak 2;

- pritisnite zgornji del sponk 1 za pritrditev, da sprostite cev za zrak A;

- potisnite cev za zrak A proti prednjemu delu vozila, da jo iztaknete.

Po zamenjavi žarnic obvezno znova namestite cev za zrak A. Pričnite s postopkom v obratnem zaporedju.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt (glejte razdelek »Zagon/zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Če želite dostopiti do žarnic na desni strani vozila, je treba sneti nalivno grlo 4 posode s tekočino za pranje stekel. Pri tem:

- odvijte grlo 4;

- povlecite grlo 4.

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka v motornem prostoru.

Obstaja nevarnost poškodb.

Smerokaz

Za četrt obrata zasukajte nosilec žarnice 5 in izvlecite žarnico.

Vrsta žarnice: PY21W.

Ko ponovno nameščate žarnico, se prepričajte, da je pravilno pričvrščena.

Zasenčena luč s halogeno žarnico

Za zamenjavo žarnice:

- odstranite pokrov B;

- nosilec žarnice 6 zasukajte za četrt obrata;

- izvlecite žarnico.

Vrsta žarnice: H7.

Dolga luč s halogeno žarnico

Za zamenjavo žarnice:

- odstranite pokrov C;

- nosilec žarnice 7 zasukajte za četrt obrata;

- izvlecite žarnico.

Vrsta žarnice: H7.

Obvezno uporabljajte žarnice U.V. 55W, da se ne poškoduje plastično “steklo” žarometov.

Ne dotikajte se steklenega dela žarnice. Primite jo za vtični priključek.

Po zamenjavi žarnice pravilno namestite pokrov.

Žarnice so pod tlakom in se lahko ob zamenjavi razletijo.

Obstaja nevarnost poškodb.

Zasenčene luči/dolge luči z žarnico LED 9

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Dnevne luči/pozicijske luči 8

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Sprednje meglenke s halogenskimi žarnicami 10

Ker je treba odstraniti prednji odbijač, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Vrsta žarnice: H11.

Sprednje meglenke LED 10

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

V skladu z lokalno zakonodajo ali iz varnostnih razlogov imejte v vozilu vedno komplet rezervnih žarnic in varovalk, ki jih lahko dobite pri pooblaščenih predstavnikih servisne mreže za vaše vozilo.

Žarnice so pod tlakom in se lahko ob zamenjavi razletijo.

Obstaja nevarnost poškodb.

Dodatni žarometi

Če želite svoje vozilo opremiti z meglenkami, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Vsa dela (ali spremembe) na električni napeljavi zaupajte pooblaščenemu predstavniku servisne mreže za vaše vozilo, ki razpolaga z vso dodatno opremo in potrebnim materialom za vgradnjo. Nepravilna priključitev lahko poškoduje električno napeljavo (kable, posamezne dele in predvsem alternator).

LUČI ZA DODATNO OSVETLITEV PRI ZAVIJANJU

Čeprav ta video morda ni bil posnet na vašem vozilu, pa gre v bistvu za enak opis

SPREDNJE LUČI

Čeprav ta video morda ni bil posnet na vašem vozilu, pa gre v bistvu za enak opis