Nazaj na seznam

REGULATOR HITROSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulator hitrosti je funkcija, ki vam pomaga ohranjati izbrano konstantno hitrost ali tako imenovano regulirano hitrost.

Kot regulirano hitrost je mogoče nastaviti katero koli hitrost, višjo od 30 km/h.

Gumbi za upravljanje

1 Glavno stikalo za vklop/izklop

2 Stikala za:

a vključitev, shranjevanje in zviševanje regulirane hitrosti (+);

b zmanjševanje regulirane hitrosti (-).

3 Vključitev s priklicem shranjene regulirane hitrosti (R).

4 Vključitev stanja pripravljenosti funkcije (s shranitvijo potovalne hitrosti) (0).

Vklop

Pritisnite stikalo 1 na stran .

Opozorilna lučka se vklopi in sveti zeleno, na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Regulator hitr.« s črticami, ki opozarja, da je funkcija regulatorja hitrosti vklopljena in da je treba nastaviti regulirano hitrost.

Funkcija regulatorja hitrosti v nobenem primeru ne deluje na zavorni sistem.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Funkcija nikoli ne ukrepa namesto voznika. Ta funkcija v nobenem primeru ne more nadomestiti voznikove odgovornosti glede upoštevanja omejitev hitrosti in voznikove pozornosti (voznik mora biti vedno pripravljen na zaviranje). Regulatorja hitrosti se ne sme uporabljati v gostem prometu, na ovinkasti ali spolzki cesti (poledica, akvaplaning, gramoz) in v neugodnih vremenskih pogojih (megla, dež, bočni veter …).

Obstaja nevarnost nesreče.

Vključitev funkcije regulatorja hitrosti

Pri enakomerni hitrosti vožnje (nad približno 30 km/h) pritisnite stikalo 2 na strani a (+): funkcija se vklopi in trenutna hitrost je shranjena.

Regulirana hitrost se prikaže namesto črtic, vklop funkcije regulatorja pa se potrdi tako, da se v zeleni barvi prikažeta regulirana hitrost in sporočilo »Regulator hitr.« ter zasveti opozorilna lučka .

Če poskusite vklopiti funkcijo pri hitrosti pod 30 km/h, se prikaže sporočilo »Neveljavna hitr.«, funkcija pa se ne vklopi.

Vožnja

Ko je regulirana hitrost shranjena in je funkcija regulacije hitrosti vključena, lahko dvignete nogo s pedala plina.

Pozor: močno priporočljivo je, da imate noge v bližini pedalov, tako da se boste v sili lahko hitro odzvali.

Spreminjanje regulirane hitrosti

Za spreminjanje regulirane hitrosti zaporedno pritiskajte na stikalo 2:

- na a (+) strani za povečanje hitrosti;

- na b (-) strani za zmanjšanje hitrosti.

Prekoračitev regulirane hitrosti

Regulirano hitrost lahko v vsakem trenutku prekoračite tako, da pritisnete na pedal za plin. Kadar prekoračite hitrost, se prikaže regulirana hitrost v rdeči barvi in utripa na instrumentni plošči.

Nato odmaknite nogo s pedala za plin: vozilo se po nekaj sekundah samodejno vrne na prvotno regulirano hitrost.

Onemogočeno ohranjanje regulirane hitrosti

Pri vožnji po strmem klancu navzdol sistem ne more ohraniti regulirane hitrosti: na to vas opozarja rdeče utripanje shranjenega zapisa hitrosti na instrumentni plošči.

Funkcija regulatorja hitrosti v nobenem primeru ne deluje na zavorni sistem.

Funkcija v stanju pripravljenosti

Funkcija preide v stanje pripravljenosti, če pritisnete na:

- stikalo 4 (0);

- zavorni pedal;

- pedal sklopke ali preklop v nevtralni položaj pri vozilih z avtomatskim menjalnikom.

V vseh treh primerih ostane regulirana hitrost shranjena, na instrumentni plošči pa se prikaže sporočilo »V spominu« skupaj s to hitrostjo.

Stanje pripravljenosti je potrjeno, ko je prikazana regulirana hitrost v sivi barvi in se prikaže sporočilo »V spominu«.

Ponoven vklop regulacije hitrosti

Shranjeno hitrost lahko prikličete nazaj, vendar se morate najprej prepričati o ustreznosti prometnih razmer (gostota prometa, stanje cestišča, vremenski pogoji…). Pritisnite stikalo 3 (R), če je hitrost vozila večja kot 30 km/h.

Pri priklicu shranjene hitrosti se vklop regulatorja hitrosti potrdi z osvetlitvijo regulirane hitrosti v zeleni barvi in prikazom sporočila »Preverite regulator hitr.«.

Opomba: če je shranjena hitrost veliko večja od trenutne hitrosti vožnje, vozilo močno pospeši, da doseže to hitrost.

Ko je regulator hitrosti v stanju pripravljenosti, ga lahko znova vključite s pritiskom na strani a (+) stikala 2, vendar se ne upošteva shranjena hitrost, ampak trenutna hitrost vozila.

Izključitev funkcije

Funkcijo regulatorja hitrosti prekinete s pritiskom na stikalo 1: v tem primeru regulirana hitrost ni več shranjena. Zelena opozorilna lučka izgine z instrumentne plošče in s tem potrdi, da je funkcija izklopljena.

Vključitev stanja pripravljenosti ali izključitev funkcije regulatorja hitrosti ne povzroči naglega zmanjšanja hitrosti: pritisniti morate na zavorni pedal.

REGULATOR – OMEJEVALNIK HITROSTI

Čeprav ta video morda ni bil posnet na vašem vozilu, pa gre v bistvu za enak opis