Nazaj na seznam

REGULATOR HITROSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulator hitrosti je funkcija, ki vam pomaga ohranjati izbrano konstantno hitrost ali tako imenovano regulirano hitrost.

To hitrost lahko stalno nastavljate pri hitrosti, višji od 30 km/h.

Funkcija regulatorja hitrosti v nobenem primeru ne deluje na zavorni sistem.

Gumbi za upravljanje

1 Glavno stikalo za vklop/izklop

2 Stikala za:

a vključitev, shranjevanje in zviševanje regulirane hitrosti (+);

b zmanjševanje regulirane hitrosti (-).

3 Vključitev s priklicem shranjene regulirane hitrosti (R).

4 Vključitev stanja pripravljenosti funkcije (s shranitvijo regulirane hitrosti) (O)

Vklop

Pritisnite stikalo 1 na stran .

Zasveti zelena kontrolna lučka in na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Regulator hitr.« s črticami, kar pomeni, da je vključena funkcija regulatorja hitrosti in da je treba nastaviti regulirano hitrost.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Funkcija nikoli ne ukrepa namesto voznika. Ta funkcija v nobenem primeru ne more nadomestiti voznikove odgovornosti glede upoštevanja omejitev hitrosti in voznikove pozornosti (voznik mora biti vedno pripravljen na zaviranje). Regulatorja hitrosti se ne sme uporabljati v gostem prometu, na ovinkasti ali spolzki cesti (poledica, akvaplaning, gramoz) in v neugodnih vremenskih pogojih (megla, dež, bočni veter …).

Obstaja nevarnost nesreče.

Vključitev funkcije regulatorja hitrosti

Pri ustaljeni hitrosti vožnje (nad 30 km/h) pritisnite stikalo 2 na stran a (+): funkcija se vključi in trenutna hitrost se shrani v spomin.

Regulirana hitrost se prikaže namesto črtic, vklop funkcije regulatorja pa se potrdi tako, da se v zeleni barvi prikažeta regulirana hitrost in sporočilo »Regulator hitr.« ter zasveti opozorilna lučka .

Če poskusite vklopiti funkcijo pri hitrosti pod 30 km/h, se prikaže sporočilo »Neveljavna hitr.«, funkcija pa se ne vklopi.

Vožnja

Ko je regulirana hitrost shranjena in je funkcija regulacije hitrosti vključena, lahko dvignete nogo s pedala za plin.

Pozor: močno priporočljivo je, da imate noge v bližini pedalov, tako da se boste v sili lahko hitro odzvali.

Spreminjanje regulirane hitrosti

Za spreminjanje regulirane hitrosti zaporedno pritiskajte na stikalo 2:

- na stran a (+) za povečanje hitrosti;

- na stran b (-) za zmanjšanje hitrosti.

Prekoračitev regulirane hitrosti

Regulirano hitrost lahko v vsakem trenutku prekoračite tako, da pritisnete na pedal za plin. Kadar prekoračite hitrost, se prikaže regulirana hitrost v rdeči barvi in utripa na instrumentni plošči.

Nato odmaknite nogo s pedala za plin: vozilo se po nekaj sekundah samodejno vrne na prvotno regulirano hitrost.

Onemogočeno ohranjanje regulirane hitrosti

Pri vožnji po strmem klancu navzdol sistem ne more ohraniti regulirane hitrosti: na to vas opozarja rdeče utripanje shranjenega zapisa hitrosti na instrumentni plošči.

Funkcija regulatorja hitrosti v nobenem primeru ne deluje na zavorni sistem.

Funkcija v stanju pripravljenosti

Funkcija preide v stanje pripravljenosti, če pritisnete na:

- stikalo 4 (O) ;

- zavorni pedal;

- pedal sklopke ali preklop v nevtralni položaj pri vozilih z avtomatskim menjalnikom.

V vseh treh primerih ostane regulirana hitrost shranjena, na instrumentni plošči pa se prikaže sporočilo »V spominu« skupaj s to hitrostjo.

Stanje pripravljenosti je potrjeno, ko je prikazana regulirana hitrost v sivi barvi in se prikaže sporočilo »V spominu«.

Ponoven vklop regulacije hitrosti

Shranjeno hitrost lahko prikličete, vendar morate najprej preveriti, ali so prometne razmere za to primerne (gostota prometa, stanje cestišča, vremenski pogoji …). Pritisnite stikalo 3 (R), če je hitrost vozila večja od 30 km/h.

Pri priklicu shranjene hitrosti se vklop regulatorja hitrosti potrdi z osvetlitvijo regulirane hitrosti v zeleni barvi in prikazom sporočila »Preverite regulator hitr.«.

Opomba: če je shranjena hitrost veliko večja od trenutne hitrosti vožnje, vozilo močno pospeši, da doseže to hitrost.

Ko je regulator hitrosti v stanju pripravljenosti, ga lahko znova vključite s pritiskom na strani a (+) stikala 2, vendar se ne upošteva shranjena hitrost, ampak trenutna hitrost vozila.

Izključitev funkcije

Funkcijo regulatorja hitrosti prekinete s pritiskom stikala 1: v tem primeru hitrost ni več shranjena. Izključitev funkcije potrjuje izklop zelene kontrolne lučke in povezanega sporočila na instrumentni plošči.

Vključitev stanja pripravljenosti ali izključitev funkcije regulatorja hitrosti ne povzroči naglega zmanjšanja hitrosti: pritisniti morate na zavorni pedal.

REGULATOR – OMEJEVALNIK HITROSTI

Čeprav ta video morda ni bil posnet na vašem vozilu, pa gre v bistvu za enak opis