Nazaj na seznam

SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA: stikalo B

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stikala za upravljanje

1 Uravnavanje temperature zraka na voznikovi strani.

2 Funkcija za boljšo vidljivost.

3 Nastavitev količine dovajanega zraka.

4 Porazdelitev zraka v potniškem prostoru.

5 Upravljanje klimatske naprave.

6 Uravnavanje temperature zraka na sovoznikovi strani.

7 Usklajevanje temperature na voznikovi in sovoznikovi strani.

8 Reciklaža zraka.

9 Ogrevanje/sušenje zadnjega stekla in (odvisno od vozila) vzvratnih ogledal.

10 Vklop samodejnega načina delovanja.

Avtomatski način delovanja

Avtomatska klimatska naprava zagotavlja (razen ob uporabi v ekstremnih razmerah) udobje v potniškem prostoru, dobro stopnjo vidljivosti ter optimalno porabo goriva. Sistem upravlja hitrost prezračevanja, porazdelitev in reciklažo zraka, vklop ali izklop klimatske naprave in temperaturo zraka.

AUTO: omogoča optimalno doseganje izbrane ustrezne temperature glede na zunanje pogoje. Pritisnite gumb 10.

Spreminjanje jakosti prezračevanja

Sistem v avtomatskem načinu delovanja klimatske naprave prilagaja jakost prezračevanja, da doseže in vzdržuje izbrano temperaturo (raven udobja).

Hitrost prezračevanja lahko kadar koli spremenite z obračanjem gumba 3 za povečanje ali zmanjšanje hitrosti prezračevanja.

Uravnavanje temperature zraka

Obrnite stikalo 1 za povečanje ali zmanjšanje temperature na levi strani.

Obrnite stikalo 6 za povečanje ali zmanjšanje temperature na desni strani.

S pritiskom gumba 7 nastavite temperaturo na sovoznikovi strani na vrednost temperature na voznikovi strani.

Funkcija za boljšo vidljivost (za hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega stekla)

Pritisnite gumb 2: vklopi se opozorilna lučka na gumbu.

Ta funkcija omogoča hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega, zadnjega in prednjih bočnih stekel, z zunanjih ogledal (odvisno od izvedenke vozila) in ogrevanega vetrobranskega stekla (odvisno od izvedenke vozila). Zahteva vklop avtomatskega delovanja klimatske naprave in gretja zadnjega stekla.

Za izklop gretja zadnjega stekla pritisnite gumb 9. Lučka na gumbu preneha svetiti.

Funkcijo lahko izklopite tako, da pritisnete gumb 2 ali obrnete stikalo 3.

Nekatere tipke imajo kontrolno lučko, ki prikazuje stanje funkcije.

Sprememba porazdelitve zraka v potniškem prostoru

Pritisnite na gumb 4.

õ Ves zrak je usmerjen do rež za dovajanje zraka na vetrobransko steklo in na prednja bočna stekla.

÷ Zrak je usmerjen do rež za dovod zraka na prednja bočna stekla, na vetrobransko steklo in k nogam potnikov.

ö Zrak je usmerjen do zračnikov na armaturni plošči, k nogam potnikov na prednjih sedežih in glede na vozilo, do potnikov v drugi vrsti sedežev.

ô Ves zrak je v glavnem usmerjen do zračnikov na armaturni plošči.

ó Skoraj ves zrak je usmerjen k nogam potnikov.

Gretje zadnjega stekla (za odstranitev ledu in rose)

Pritisnite gumb 9: vklopi se opozorilna lučka na gumbu. Ta funkcija omogoča odmrzovanje in odroševanje zadnjega stekla in odmrzovanje zunanjih ogledal (pri vozilih s to funkcijo).

To funkcijo izklopite tako, da znova pritisnete gumb 9. Sicer se sušenje stekla izključi samodejno.

Vključitev ali izključitev klimatske naprave

Pri avtomatskem načinu delovanja klimatske naprave sistem upravlja vklop ali izklop klimatske naprave glede na zunanje vremenske pogoje.

Pritisnite gumb 5 za izklop klimatske naprave. Vgrajena opozorilna lučka se bo izklopila.

Vozila z načinom ECO (stikalo 11 ali pri nekaterih izvedenkah na multimedijskem zaslonu): ko je način ECO vklopljen, ECO lahko zmanjša zmogljivost delovanja samodejne klimatske naprave. Glejte razdelek »Ekološka vožnja« v 2. poglavju.

Vključevanje recikliranja ali notranjega kroženja zraka (z izolacijo potniškega prostora)

Ta funkcija se upravlja samodejno, vendar jo lahko vključite tudi ročno; v tem primeru vključitev funkcije označuje kontrolna lučka na gumbu 8.

Ročno upravljanje

Pritisnite gumb 8: vklopi se opozorilna lučka na gumbu.

Daljša izolacija potniškega prostora pred zunanjim zrakom lahko povzroči nekoliko neprijeten vonj v notranjosti in zarositev stekel.

Zato priporočamo, da vključite samodejni način delovanja s ponovnim pritiskom na tipko 8, takoj ko reciklaža zraka ni več potrebna.

Zaustavitev sistema

Za izklop sistema obrnite stikalo 3 v položaj »OFF«. Za vklop sistema obrnite stikalo 6 in nastavite hitrost prezračevanja.

Sušenje/odmrzovanje stekla ima v vseh primerih prednost pred reciklažo zraka.

Delovanje klimatske naprave povzroči večjo porabo goriva (zato izključite klimatsko napravo, kadar je ne potrebujete).

GRETJE/PREZRAČEVANJE

Čeprav ta video morda ni bil posnet na vašem vozilu, pa gre v bistvu za enak opis