Nazaj na seznam

SAMODEJNA PARKIRNA ZAVORA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pomoč pri delovanju

Zategovanje samodejne parkirne zavore

Ko vozilo miruje, je samodejno parkirno zavoro mogoče uporabiti za imobilizacijo vozila:

- pritisnite gumb za zagon/zaustavitev motorja 1 ali obrnite kontaktni ključ v položaj  2 »ON«);

ali

- ko se odpne voznikov varnostni pas;

ali

- ko se odprejo voznikova vrata;

ali

- za vozila s samodejnim menjalnikom, ko je vklopljen položaj P ;

ali

- ko voznik vstane s sedišča svojega sedeža (npr. se obrne in skloni, da bi pobral predmet s tal zadaj ipd.).

V vseh drugih primerih, kadar se na primer motor zaustavi ali preklopi v stanje pripravljenosti s funkcijo Stop and Start (glejte razdelek »Funkcija Stop and Start« v 2. poglavju), se samodejna parkirna zavora ne uporabi samodejno. Treba je uporabiti ročni način.

Elektronsko parkirno zavoro lahko uporabite za imobilizacijo vozila. Preden zapustite vozilo, preverite, ali je samodejna parkirna zavora dejansko zategnjena. Na vklopljeno parkirno zavoro opozarjata opozorilna lučka 4 na stikalu 3 in opozorilna lučka } na instrumentni plošči, ki svetita, dokler se ne zaklenejo vrata. Glede na vozilo je na zgornjem delu vetrobranskega stekla nameščena nalepka, ki vas opominja na to.

Pomoč pri delovanju (nadaljevanje)

V nekaterih različicah modelov za določene države funkcija samodejne zategnitve zavore ni aktivirana. Glejte razdelek »Ročni način delovanja«.

Za potrditev, da je samodejna parkirna zavora aktivirana, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Parkirna zavora zategnjena« in vklopi opozorilna lučka }, zasveti tudi opozorilna lučka 4 na stikalu 3.

Po zaustavitvi motorja lučka 4 ugasne nekaj minut po zategnitvi samodejne parkirne zavore, lučka } pa ugasne ob zaklepanju vozila.

Opomba: v nekaterih situacijah (napaka samodejne parkirne zavore, ročno sproščanje parkirne zavore itd.), slišati je pisk in sporočilo »Zategnitev parkirne zavore« se prikaže na instrumentni plošči, da vas opozori na sprostitev samodejne parkirne zavore.

- pri delujočem motorju: ob odpiranju voznikovih vrat;

- pri zaustavljenem motorju (npr. kadar se motor samodejno izklopi): ob odpiranju enih od sprednjih vrat.

V tem primeru dvignite in nato spustite stikalo 3, da zategnete samodejno parkirno zavoro.

Sprostitev samodejne zategnitve parkirne zavore

Zavora se sprosti takoj, ko speljete s pritiskom na pedal za plin.

Elektronsko parkirno zavoro lahko uporabite za imobilizacijo vozila. Preden zapustite vozilo, preverite, ali je samodejna parkirna zavora dejansko zategnjena. Na vklopljeno parkirno zavoro opozarjata opozorilna lučka 4 na stikalu 3 in opozorilna lučka } na instrumentni plošči, ki svetita, dokler se ne zaklenejo vrata. Glede na vozilo je na zgornjem delu vetrobranskega stekla nameščena nalepka, ki vas opominja na to.

Ročni način delovanja

Samodejno parkirno zavoro lahko aktivirate ročno.

Ročna zategnitev samodejne parkirne zavore

Potegnite stikalo 3. Prižgeta se kontrolna lučka 4 in kontrolna lučka } na instrumentni plošči.

Ročna sprostitev samodejne parkirne zavore

Pritisnite stikalo 1 brez pritiskanja zavornih pedalov ali obračanja ključa 2 v položaj »ON« za vklop kontakta. Pritisnite zavorni pedal in nato pritisnite stikalo 3: opozorilna lučka 4 na stikalu in opozorilna lučka } prikazana na instrumentni plošči se izklopita.

Kratek postanek

Za ročno zategnitev samodejne parkirne zavore (postanek pred semaforjem ali ko vozilo miruje z delujočim motorjem itd.): dvignite in nato spustite stikalo 3. Zavora se samodejno sprosti takoj, ko speljete.

Posebni primeri

Ko parkirate na nagnjenem cestišču ali s priključeno prikolico, povlecite stikalo 3 za nekaj sekund za maksimalno zategnitev zavor.

Parkiranje vozila s sproščeno samodejno parkirno zavoro (na primer, ko obstaja nevarnost zmrzali):

- vklopite katero koli prestavo ali položaj P: pogonska gred bo samodejno blokirala pogonska kolesa;

- zaustavite motor tako, da pritisnete gumb za zagon/zaustavitev motorja 1 ali obrnete kontaktni ključ 2;

- sprostite varnostni pas voznika;

- odprite voznikova vrata;

- ročno sprostite samodejno parkirno zavoro (glejte predhodno opisane podatke iz razdelka »Ročna sprostitev samodejne parkirne zavore«).

V vozilih, opremljenih s funkcijo Stop and Start, se samodejna parkirna zavora samodejno aktivira pri motorju v stanju pripravljenosti, če si voznik odpne varnostni pas in odpre voznikova vrata ali vstane s sedeža.

Posebna funkcija, povezana s funkcijo Stop and Start: če se varnostni pas voznika odpne, preden je motor v stanju pripravljenosti zaradi funkcije Stop and Start, se prepričajte, da je parkirna zavora aktivirana: to potrjuje kontrolna lučka na instrumentni plošči.

Nevarnost premikanja.

Izvedenke z avtomatskim menjalnikom

Kadar motor deluje in so voznikova vrata odprta ali slabo zaprta, se samodejna sprostitev zavore iz varnostnih razlogov izključi (da se vozilo ne premika brez voznika). Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Ročna sprostitev parkirne zavore«, ko voznik pritisne pedal za plin.

Motnje delovanja

- V primeru napake na instrumentni plošči zasveti opozorilna lučka © skupaj s sporočilom »Preverite parkirno zavoro«, v nekaterih primerih pa zasveti tudi opozorilna lučka .

Čim prej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

- V primeru okvare samodejne parkirne zavore se vklopi kontrolna lučka ®, prikaže se sporočilo »Okvara zavornega sistema« in slišati je zvočni signal, v nekaterih primerih pa se vklopi še kontrolna lučka .

To sporočilo narekuje takojšnjo zaustavi- tev v skladu z razmerami v prometu.

Če se prikaže sporočilo »Električna okvara NEVARNO« ali »Preverite akumulator«, ročno vklopite samodejno parkirno zavoro ročno s potegom stikala 3 (ali prestavite prestavno ročico v položaj P pri samodejnih menjalnikih), preden zaustavite motor.

Nevarnost premikanja vozila.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Odsotnost vizualnih ali zvočnih informacij opozarja na okvaro instrumentne plošče. Takoj ustavite vozilo na varnem mestu. Prepričajte se, da je vozilo ustrezno zaustavljeno, in pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Nikoli ne zapustite vozila, ne da bi prestavili izbirno ročico v položaj P. Vozilo se namreč lahko začne premikati ob pritisku na pedal za plin, če miruje in motor teče z vključeno prestavo.

Obstaja nevarnost nesreče.

Treba je torej obvezno imobilizirati vozilo tako, da vključite prvo prestavo (pri ročnem menjalniku) ali prestavite ročico v položaj P (pri samodejnem menjalniku). Če vozilo stoji na večji strmini, pod kolesa postavite zagozdo.

AKTIVNO ZAVIRANJE V SILI

Čeprav ta video morda ni bil posnet na vašem vozilu, pa gre v bistvu za enak opis

POMOČ PRI SPELJEVANJU V KLANEC

Čeprav ta video morda ni bil posnet na vašem vozilu, pa gre v bistvu za enak opis