Nazaj na seznam

SAMODEJNO PARKIRANJE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

To je funkcija, ki vam pomaga pri manevriranju ob parkiranju.

Odmaknite roke z volana, upravljate namreč samo pedale in prestavno ročico.

Nadzor lahko kadar koli lahko prevzamete z uporabo volana.

Vklop

Pri ustavljenem vozilu ali pri hitrosti, manjši od približno 30 km/h, pritisnite stikalo 1. Kontrolna lučka, vgrajena v stikalo 1, se prižge in na večfunkcijskem zaslonu se prikaže pogled 2.

Posebnosti

Pazite, da ultrazvočni senzorji, ki jih kažejo puščice 3, niso prekriti (z umazanijo, blatom, snegom...).

Izbira manevra

Sistem lahko izvede štiri vrste manevrov:

- bočno parkiranje vozila;

- pravokotno parkiranje vozila;

- poševno parkiranje vozila;

- bočno speljevanje s parkirnega mesta.

Na večfunkcijskem zaslonu izberite želeni manever.

Opomba: ob zagonu vozila ali po bočnem parkiranju z uporabo sistema vam ta privzeto ponudi pomoč pri bočnem speljevanju s parkirnega mesta. V drugih primerih se privzeti manever lahko nastavi na večfunkcijskem zaslonu.

Delovanje

Parkiranje vozila

Dokler je hitrost vozila pod približno 30 km/h, sistem išče prazna parkirna mesta na obeh straneh vozila.

Ko sistem zazna prazno mesto, vam ga prikaže na večfunkcijskem zaslonu, označeno z malo črko »P«. Vozite počasi z vključenimi smerokazi na strani parkirnega mesta, dokler se ne prikaže sporočilo »Zastavte « in zasliši zvočni signal.

Parkirno mesto je takrat na večfunkcijskem zaslonu označeno z veliko črko »P«.

- Ustavite vozilo;

- vklopite vzvratno prestavo.

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka in zasliši se zvočni signal.

- spustite volan;

- sledite navodilom sistema na večfunkcijskem zaslonu.

Vaša hitrost ne sme presegati približno 7 km/h.

Ko je manever končan, kontrolna lučka ugasne in zasliši se zvočni signal.

Bočno speljevanje s parkirnega mesta

- Izberite način »bočno speljevanje«;

- vključite smerokaz na strani, na katero želite speljati vozilo;

- držite pritisnjeno stikalo 1 (približno 2 sekundi).

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka in zasliši se zvočni signal.

- spustite volan;

- manevrirajte vozilo naprej in nazaj in si pri tem pomagajte z opozorili sistema za pomoč pri parkiranju.

Vaša hitrost ne sme presegati približno 7 km/h.

Ko ste v položaju za speljevanje s parkirnega mesta, vas sistem obvesti, da je manever dokončan.

Ko je manever končan, kontrolna lučka ugasne in zasliši se zvočni signal.

Prekinitev manevra

Manever se prekine v naslednjih primerih:

- prevzamete volan;

- odprejo se vrata ali prtljažnik;

- vozilo je predolgo ustavljeno;

- ovira na poti vozila preprečuje dokončanje manevra;

- motor ugasne.

Če se manevriranje prekini, ugasne kontrolna lučka in zasliši se zvočni signal. Če želite nadaljevati manevriranje, držite pritisnjeno stikalo za vklop sistema.

V tem primeru se na večfunkcijskem zaslonu prikaže razlog prekinitve.

Prepričajte se:

- da ste spustili volan in

- da so vsa vrata in prtljažnik zaprti in

- da ni nobene ovire na poti in

- da motor teče.

Preklic manevra

Manever se prekine v naslednjih primerih:

- pri pritisku na stikalo za vklop sistema;

- hitrost vozila presega 7 km/h;

- Opravili ste več kot deset premikov naprej/nazaj pri manevriranju;

- tipala za pomoč pri parkiranju so zamazana ali zamašena;

- kolesa vozila so se vrtela v prazno.

Ko je konec manevra, ugasne kontrolna lučka in zasliši se zvočni signal.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Vendar ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Pazite, da je manevriranje vseskozi v skladu s cestnoprometnimi predpisi na cestah, kjer vozite.

- Voznik mora biti stalno pozoren na nepredvidene dogodke, ki se lahko zgodijo med vožnjo: zato med manevriranjem vedno pazite, da v bližini vozila ni premičnih ovir (kot so na primer otrok, žival, otroški voziček, kolo ...) oziroma manjših ali ožjih ovir (srednje velik kamen, količek ...).

- Sistem ne more zaznati predmetov, ki so v mrtvih kotih tipal.

- Pri manevriranju se volan lahko hitro obrača: rok ne stegujte v notranjost volanskega obroča in se prepričajte, da v notranjosti ni ničesar.

- Ves čas opazujte, da je parkirno mesto, ki ga je predlagal sistem, še vedno na voljo in neovirano.

- Sistem je treba izključiti, če vlečete prikolico.

POMOČ ZA LAŽJE PARKIRANJE

Čeprav ta video morda ni bil posnet na vašem vozilu, pa gre v bistvu za enak opis