Nazaj na seznam

SISTEMI ZA POMOČ PRI VOŽNJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Glede na vozilo jih lahko sestavljajo:

- ABS (sistem proti blokiranju koles);

- ESC (sistem za nadzor stabilnosti vozila) s kontrolo podkrmarjenja in sistemom za krmiljenje spodrsavanja;

- sistem za pomoč pri zaviranju v sili;

- napredno krmiljenje spodrsavanja;

- pomoč pri speljevanju v klanec.

Te funkcije so dodaten pripomoček v primeru kritičnih voznih razmer, ki omogočajo prilagajanje vedenja vozila voznim razmeram.

Funkcije nikoli ne nadomestijo ukrepov voznika. Ne razširijo omejitev vozila in vas ne smejo spodbujati k hitrejši vožnji. Zato torej, te funkcije ne morejo v nobenem primeru nadomestiti voznikove budnosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti stalno pozoren na nenadne dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo).

ABS (sistem proti blokiranju koles)

Pri močnem zaviranju sistem ABS preprečuje blokiranje koles in s tem zagotovi čim krajšo zavorno pot in stabilnost vozila.

V teh pogojih se med zaviranjem lahko izognete raznim oviram na cestišču. Sistem skrajša zavorno pot tudi na spolzki podlagi (mokro cestišče...).

Vsakič, ko sistem deluje, voznik to občuti kot rahlo ali močnejše tresenje zavornega pedala. Sistem ABS v nobenem primeru ne izboljša “fizičnega” oprijema pnevmatik s cestiščem. Voznik mora torej obvezno voziti previdno (upoštevati varnostno razdaljo...).

V primeru zaviranja v sili vam priporočamo, da zavorni pedal pritisnete močno in neprekinjeno. Ni potrebno večkratno zaporedno pritiskanje pedala. Sistem ABS prilagodi moč pritiska na pedal v zavornem sistemu.

Motnje pri delovanju:

- © in x se prižge na instrumentni plošči, s spremljajočimi sporočili »Preverite ABS«, »Preverite zavorni sistem« in »Preverite ESC«: to pomeni, da sta ABS, ESC in sistem za pomoč pri zaviranju v sili izklopljena. Zaviranje je kljub temu vedno zagotovljeno;

- x, D, © in ® svetijo na armaturni plošči skupaj s sporočilom Okvara zavornega sistema , kar pomeni napako v zavornem sistemu.

V obeh primerih se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Zaradi vaše varnosti morate, če ®, se prižge opozorilna lučka, čimprej zaustaviti in pri tem upoštevati prometne razmere. Ugasnite motor in ga ne zaganjajte ponovno. Pokličite predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Vaš zavorni sistem deluje le deloma. V vsakem primeru pa je nenadno zaviranje nevarno, zato se morate ob prižigu teh lučk čimprej zaustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Pokličite predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Sistem za nadzor stabilnosti vozila ESC s kontrolo podkrmarjenja in sistemom za krmiljenje spodrsavanja

Sistem za nadzor stabilnosti vozila ESC

Sistem pomaga ohranjati nadzor nad vozilom v kritičnih voznih pogojih (ob izogibanju raznim oviram na cesti, izgubi oprijema pnevmatik v ovinkih...).

Princip delovanja

Senzor na volanu zazna voznikovo smer obračanje volana.

Ostali senzorji, porazdeljeni po vozilu, merijo trenutno smer vožnje.

Sistem primerja voznikovo obračanje volana z dejansko smerjo vozila in jo po potrebi korigira, tako da zavira določena kolesa in/ali zmanjša moč motorja. Če se sistem vklopi, na instrumentni plošči utripa opozorilna lučka .

Kontrola podkrmarjenja

Ta sistem optimalno izboljša delovanje sistema ESC v primeru izrazitega podkrmarjenja (ob izgubi oprijema na prednji premi).

Sistem za krmiljenje spodrsavanja

Sistem omejuje spodrsavanje pogonskih koles in nadzira vozilo pri speljevanju, pospeševanju in upočasnjevanju.

Princip delovanja

Sistem neprestano meri in primerja hitrost pogonskih koles s pomočjo senzorjev na kolesih, ter izračunava njihovo prekomerno vrtenje. Če začne kolo drseti, sistem samodejno zavira, dokler moč pogona ni ponovno združljiva z nivojem oprijema pod kolesom.

Sistem tudi prilagaja število vrtljajev motorja oprijemu, ki je na voljo pod kolesi, neodvisno od pritiska na pedal plina.

Motnje pri delovanju

Če sistem zazna motnjo delovanja, se na instrumentni plošči prikažejo sporočilo »Preverite ESC« ter kontrolni lučki © in .

V tem primeru sta ESC in sistem nadzora oprijema izključena. Pokličite predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Izklop funkcije

(odvisno od različice vozila)

V določenih primerih (vožnja po mehkem terenu: sneg, blato itd. ali vožnja s snežnimi verigami) se lahko z vključitvijo sistema proti spodrsavanju pogonskih koles, zmanjša moč motorja. Če tega ne želite, lahko sistem izklopite s pritiskom na stikalo 1.

Na instrumentni plošči se v opozorilo prikaže sporočilo »TRACTION CONTROL OFF«.

Sistem proti spodrsavanju zagotavlja dodatno varnost. Priporočamo vam, da ne vozite, ko je funkcija onemogočena. Funkcijo čimprej ponovno vklopite s pritiskom na stikalo 1.

Opomba: funkcija se samodejno znova vklopi po vzpostavitvi kontakta ali pri vožnji s hitrostjo nad 40 km/h.

Sistem za pomoč pri zaviranju v sili

To je sistem, ki dopolnjuje sistem ABS in omogoča krajšo zavorno pot vozila.

Način delovanja

Sistem je namenjen zaznavanju zaviranja v sili. V tem primeru pomoč pri zaviranju takoj razvije največjo moč in lahko sproži ABS regulacijo. ABS zaviranje je ohranjeno, dokler je pritisnjen zavorni pedal.

Vklopijo se zavorne luči

Pri nekaterih izvedenkah vozila te lahko utripajo pri močnem zaviranju.

Te funkcije so dodaten pripomoček v primeru kritičnih voznih razmer, ki omogočajo prilagajanje vedenja vozila voznim razmeram.

Funkcije nikoli ne nadomestijo ukrepov voznika. Ne razširijo omejitev vozila in vas ne smejo spodbujati k hitrejši vožnji. Zato torej, te funkcije ne morejo v nobenem primeru nadomestiti voznikove budnosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti stalno pozoren na nenadne dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo).

Pametni nadzor vleke

Če je vozilo ustrezno opremljeno, nadzor spodrsavanja omogoča lažji nadzor nad vozilom na cestah s slabšim oprijemom (neutrjen teren itd.).

Tako boste poskrbeli za svojo varnost in skladnost z zakonodajo.

Ko jih je potrebno zamenjati, morajo biti na vsaki osi nameščene pnevmatike iste znamke, velikosti, tipa in profila.

Njihova nosilnost in indeks hitrosti morata biti vsaj enaka originalnalnim prvotnim pnevmatikam, oziroma morata biti v skladu s priporočili pooblaščenega prodajalca.

Z neupoštevanjem teh navodil lahko ogrozite lastno varnost in zanesljivost vozila.

Obstaja nevarnost izgube nadzora nad vozilom.

Način »Cesta«

Ob zagonu vozila se prižge kontrolna lučka na izbirnem stikalu 2 in na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Samodejni način vklopljen«.

Ta položaj omogoča optimalno uporabo v običajnih cestnih razmerah (suha, vlažna, rahlo zasnežena cesta itd.).

V načinu »Cesta« se uporabljajo funkcije sistema za krmiljenje spodrsavanja.

Način »Neutrjen teren«

Obrnite izbirnik 2: vgrajena kontrolna lučka se vklopi, na instrumentni plošči pa se prikaže sporočilo »Način slaba cesta vklopljen«. Ta položaj omogoča optimalno vožnjo po neutrjenem terenu (blato, pesek, odpadlo listje...).

V načinu »Neutrjen teren« se uporabljajo funkcije za krmiljenje spodrsavanja. Pri hitrosti, višji od približno 40 km/h, sistem samodejno preklopi v način »Cesta« in vklopi se opozorilna lučka na izbirnem stikalu 2.

Način »Expert«

Obrnite izbirnik 2: vgrajena kontrolna lučka se vklopi, na instrumentni plošči pa se prikaže sporočilo »Način vse ceste vklopljen«. Ta položaj omogoča optimalno uporabo v ekstremnih pogojih (zelo zasnežene ali blatne ceste). Število vrtljajev motorja nadzoruje voznik.

Pri hitrosti, višji od približno 40 km/h, sistem samodejno preklopi v način »Cesta« in vklopi se opozorilna lučka na izbirnem stikalu 2.

Pomoč pri speljevanju v klanec

Glede na naklon vzpetine, sistem pomaga vozniku pri speljevanju v klanec. Ko voznik dvigne nogo z zavornega pedala, da bi pritisnil pedal plina, naprava samodejno zategne zavore, kar preprečuje, da bi vozilo zdrsnilo nazaj.

Delovanje sistema

Deluje samo takrat, ko je prestavna ročica v prestavnem razmerju in ne v prostem teku (pri avtomatskem menjalniku ne sme biti izbran položaj N ali P) in ko je vozilo popolnoma zaustavljeno (pritisk na zavorni pedal).

Sistem zadrži vozilo približno 2 sekundi. Potem zavore popustijo (vozilo se pomika glede na nagib).

Sistem pomoči pri speljevanju v klanec ne more popolnoma preprečiti pomikanja vozila nazaj v vseh primerih (izjemno strm naklon itd.).

Voznik lahko v vsakem primeru pritisne zavorni pedal in tako prepreči pomikanje vozila nazaj.

Funkcije pomoči pri speljevanju v klanec se ne sme uporabljati pri daljšem postanku: uporabite zavorni pedal.

Ta funkcija ni namenjena dolgotrajnejši zaustavitvi vozila na mestu.

Če je treba zaustaviti vozilo, pritisnite zavorni pedal.

Voznik mora biti še posebej pazljiv pri vožnji na spolzkih tleh in površinah s slabšim oprijemom.

Obstaja nevarnost resnih poškodb.

FUNKCIJE ZA POMOČ PRI VOŽNJI

Čeprav ta video morda ni bil posnet na vašem vozilu, pa gre v bistvu za enak opis

AKTIVNO ZAVIRANJE V SILI

Čeprav ta video morda ni bil posnet na vašem vozilu, pa gre v bistvu za enak opis

POMOČ PRI SPELJEVANJU V KLANEC

Čeprav ta video morda ni bil posnet na vašem vozilu, pa gre v bistvu za enak opis

DVOKOLESNI POGON

Čeprav ta video morda ni bil posnet na vašem vozilu, pa gre v bistvu za enak opis