Nazaj na seznam

AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gumbi za upravljanje

1 Zaustavitev sistema ali, glede na vozilo, ogrevanje/sušenje vetrobranskega stekla.

2 in 10 Temperatura zraka

3 Funkcija za boljšo vidljivost.

4 in 5 Porazdelitev zraka v notranjosti

6 Hitrost prezračevanja in, glede na vozilo, zaustavitev sistema.

7 Samodejni program.

8 Klimatska naprava

9 Reciklaža zraka.

11 Ogrevanje/usmerjanje zraka proti zadnjemu steklu in (odvisno od različice vozila) vzvratnim ogledalom.

12 Funkcija DUAL.

Indikatorji

A Temperatura zraka na levi strani.

B porazdelitev zraka.

C Hitrost prezračevanja

D Kontrolna lučka samodejne reciklaže zraka.

E Temperatura zraka na desni strani.

Avtomatski način delovanja

Avtomatska klimatska naprava zagotavlja (razen ob uporabi v ekstremnih razmerah) udobje v potniškem prostoru, dobro stopnjo vidljivosti ter optimalno porabo goriva. Sistem upravlja hitrost prezračevanja, porazdelitev in reciklažo zraka, vklop ali izklop klimatske naprave in temperaturo zraka.

AUTO: optimalno doseganje izbrane ustrezne temperature glede na zunanje pogoje. Pritisnite tipko 7. Prižge se kontrolna lučka na tipki 7.

Spreminjanje jakosti prezračevanja

Sistem v avtomatskem načinu delovanja klimatske naprave prilagaja jakost prezračevanja, da doseže in vzdržuje izbrano temperaturo (raven udobja).

Hitrost prezračevanja lahko kadarkoli spremenite s pritiskom na gumbe 6 za povečanje ali zmanjšanje hitrosti prezračevanja.

V tem primeru vgrajena kontrolna lučka na gumbu 7 ugasne in izbrana hitrost prezračevanja je prikazana na indikatorju C.

Nastavitev temperature

Obstajata dve vrsti nastavitev:

- enotna nastavitev za potniški prostor;

- nastavitev v načinu DUAL za neodvisno nastavitev temperature na levi in/ali desni strani potniškega prostora.

Enotna nastavitev za potniški prostor

Pritiskajte stikalo 2.

Nastavitev v funkciji DUAL

Če jo želite vključiti, pritisnite tipko 12.

Pritiskajte stikalo 2, da nastavite levo stran, in stikalo 10, da nastavite desno stran.

Prikazane temperaturne vrednosti kažejo izbrano raven udobja.

Zviševanje ali zniževanje prikazane temperature ob zagonu motorja v nobenem primeru ne zagotavlja hitrejšega doseganja želene temperature. Sistem namreč samodejno zniža ali zviša temperaturo (prezračevanje ne deluje takoj z največjo hitrostjo, ampak se hitrost postopno povečuje), kar lahko traja od nekaj sekund do nekaj minut.

Na splošno velja, da morajo ostati zračniki na armaturni plošči vedno odprti, razen v posebnih primerih.

Vključitev ali izključitev klimatske naprave

Pri avtomatskem načinu delovanja klimatske naprave sistem upravlja vklop ali izklop klimatske naprave glede na zunanje vremenske pogoje.

Pritisnite tipko 8 za vklop (vgrajena kontrolna lučka se prižge) ali izklop klimatske naprave (vgrajena kontrolna lučka ugasne).

Uporabite avtomatski način.

V avtomatskem načinu delovanja (prižgana lučka na gumbu 7) sistem nadzoruje vse funkcije klimatske naprave.

Izbiro sistema lahko kadarkoli spremenite. V tem primeru kontrolna lučka na tipki 7 ugasne.

Za vrnitev na avtomatski način delovanja pritisnite program AUTO.

Vozila, opremljena z načinom ECO (stikalo 13): ko je način ECO vključen, je delovanje avtomatske klimatske naprave lahko slabše. Glejte razdelek »Ekološka vožnja« v 2. poglavju.

Funkcija za boljšo vidljivost (za hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega stekla)

Ta funkcija omogoča hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega, zadnjega in prednjih bočnih stekel ter z zunanjih ogledal (odvisno od izvedenke vozila). Zahteva vklop avtomatskega delovanja klimatske naprave in gretja zadnjega stekla.

Pritisnite na tipko 3; prižge se kontrolna lučka na tipki.

Pritisnite tipko 11 za izklop gretja zadnjega stekla. Lučka na tipki ugasne.

Hitrost prezračevanja lahko spreminjate: pritisnite na tipko 6.

To funkcijo izključite s ponovnim pritiskom gumba 3.

Sprememba porazdelitve zraka v potniškem prostoru

Možnih je pet razporeditev zraka. Pritisnite stikali 4 in 5 za zaporedni prikaz teh možnosti. Puščice na indikatorju B vas obveščajo o izbrani porazdelitvi zraka:

õ Ves zrak je usmerjen do rež za dovajanje zraka na vetrobransko steklo in na prednja bočna stekla.

÷ Zrak je usmerjen do rež za dovod zraka na prednja bočna stekla, na vetrobransko steklo in k nogam potnikov.

ó Skoraj ves zrak je usmerjen k nogam potnikov.

G Zrak je usmerjen do zračnikov na armaturni plošči in k nogam potnikov.

J Ves zrak je usmerjen samo do zračnikov na armaturni plošči.

Nekatere tipke imajo kontrolno lučko, ki prikazuje stanje funkcije.

Ogrevanje/sušenje vetrobranskega stekla

(odvisno od različice vozila)

Pri delujočem motorju pritisnite tipko 1 in vgrajena kontrolna lučka se prižge.

Ta funkcija omogoča hitro električno ogrevanje in sušenje stekla.

Gretje zadnjega stekla (za odstranitev ledu in rose)

Pritisnite na tipko 11; prižge se kontrolna lučka na tipki. Ta funkcija omogoča hitro sušenje zadnjega stekla in ogrevanih zunanjih vzvratnih ogledal (pri vozilih, ki so opremljena s to funkcijo).

To funkcijo izključite s ponovnim pritiskom gumba 11. Drugače se sušenje stekla izključi samodejno.

Reciklaža

Ta funkcija se upravlja samodejno (vključitev funkcije označuje indikator D), vendar jo lahko vključite tudi ročno.

Opomba

- med reciklažo se zrak v notranjosti reciklira brez dotoka zunanjega zraka;

- reciklaža zraka omogoča izolacijo notranjosti vozila pred vdorom zunanjega zraka (pri vožnji skozi onesnaženo območje...);

- hitrejše hlajenje potniškega prostora.

Ročno upravljanje

S pritiskom tipke 9 vključite reciklažo zraka; v tem primeru se vgrajena kontrolna lučka prižge, indikator D pa ugasne.

Daljša izolacija potniškega prostora pred zunanjim zrakom lahko povzroči nekoliko neprijeten vonj v notranjosti in zarositev stekel.

Zato priporočamo, da vključite avtomatski način delovanja s ponovnim pritiskom na gumb 9, takoj ko reciklaža zraka ni več potrebna.

Zaustavitev sistema

Za izklop sistema pritisnite tipko 1 OFF (vgrajena kontrolna lučka se prižge) ali glede na vozilo zmanjšajte prezračevanje na najmanjšo raven, tako da pritisnete tipko 6 z oznako OFF tolikokrat, kot je treba.

Za zagon pritisnite stikalo 7.

Sušenje/odmrzovanje stekla ima v vseh primerih prednost pred reciklažo zraka.

GRETJE/PREZRAČEVANJE