Nazaj na seznam

FUNKCIJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta sistem omogoča manjšo porabo goriva in nižjo stopnjo emisij toplogrednih plinov.

Po zagonu vozila se sistem samodejno aktivira.

Med vožnjo sistem zaustavi motor (ko je motor v stanju pripravljenosti) ob zaustavitvi vozila (v primeru prometnega zastoja, ko ustavite pred semaforjem itd.).

Pogoji za stanje pripravljenosti motorja

Vozilo je delovalo od zadnjega postanka.

Za avtomatski menjalnik:

- menjalnik je v položaju D, M ali N;

in

- zavorni pedal je dovolj močno pritisnjen;

in

- pedal za plin ni pritisnjen;

in

- hitrost je približno eno sekundo enaka nič.

Motor ostane v stanju pripravljenosti, če je izbirna ročica v položaju P ali je v položaju N, pri čemer je parkirna zavora zategnjena in zavorni pedal ni pritisnjen.

Za ročni menjalnik:

- je menjalnik v nevtralnem položaju (mrtva točka);

in

- pedal sklopke ni pritisnjen. Utripanje kontrolne lučke opozarja, da je pedal sklopke nekoliko pritisnjen;

in

- hitrost vozila je manjša od približno 3 km/h.

Pri vseh vozilih

na instrumentni plošči neprekinjeno sveti kontrolna lučka , ki opozarja na stanje motorja v pripravljenosti.

Oprema vozila deluje tudi, ko je motor zaustavljen.

Če se motor samodejno izklopi in sistem deluje, za ponovni zagon motorja do konca pritisnite pedal sklopke.

Preden zapustite vozilo, morate nujno prekiniti stik (glejte razdelek »Zagon, zaustavitev motorja«).

Ko je motor v stanju pripravljenosti (na instrumentni plošči sveti kontrolna lučka ), naj bo vozilo ustavljeno.

Ko je motor v stanju pripravljenosti, se avtomatska parkirna zavora ne zategne samodejno (odvisno od vozila).

Ko je motor v stanju pripravljenosti, sistem servozavor ne deluje več.

Onemogočenje stanja motorja v pripravljenosti

V nekaterih primerih, kot npr. pri vključevanju v križišče, če je sistem vključen, lahko motor pustite teči, da ga lahko hitro zaženete.

Avtomatski menjalnik:

Vozilo naj miruje, tako da rahlo držite zavorni pedal.

Ročni menjalnik:

Pedal sklopke naj bo pritisnjen.

Preklop motorja iz stanja pripravljenosti

Za avtomatski menjalnik:

- zavorni pedal ni pritisnjen, vključen pa je položaj D ali M;

- zavorni pedal ni pritisnjen, vključen pa je položaj N in parkirna zavora ni zategnjena, ali

- zavorni pedal je znova pritisnjen, vključen je položaj P ali položaj N, parkirna zavora pa je zategnjena, ali

- vključen je položaj R ali

- pedal za plin je pritisnjen ali

- prestavna ročica je v ročnem načinu premaknjena proti + ali -.

Za ročni menjalnik:

- vključen je nevtralni položaj, pedal sklopke pa je rahlo pritisnjen ali

- je prestava vklopljena, pedal sklopke pa je pritisnjen do konca.

Posebno opozorilo: pri nekaterih izvedenkah vozila se za nekaj sekund na instrumenti plošči vklopi kontrolna lučka Ä, če izključite kontakt, ko je motor v stanju pripravljenosti.

Če želite doliti gorivo, motor ne sme biti vžgan (ali v stanju pripravljenosti): nujno ugasnite motor (glejte razdelek »Zagon, zaustavitev motorja«).

Pogoji, ko preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč

Nekateri pogoji sistemu ne omogočajo preklopa v stanje pripravljenosti, zlasti:

za vozila s kartico RENAULT :

- ko voznikova vrata niso zaprta;

- ko voznikov varnostni pas ni pripet;

za vsa vozila:

- ko se uporablja vzvratna prestava;

- ko pokrov motornega prostora ni zaprt;

- ko je zunanja temperatura prenizka ali previsoka (nižja od približno 5 °C ali višja od približno 35 °C);

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- Če vozilo to omogoča, je vklopljen način »4WD Lock« (glejte razdelek »Pogonska gred: 4-kolesni pogon (4WD)« v 2. poglavju);

- razlika notranje temperature vozila in izbrane temperature avtomatske klimatske naprave je zelo pomembna;

- sistem pomoči pri parkiranju je v uporabi;

- naklon klanca je večji od približno 12 % (za vozila z avtomatskim menjalnikom);

- s to funkcijo se izklopijo tudi gumbi za nastavitev klimatske naprave v zadnjem delu (glejte podpoglavje »Avtomatska klimatska naprava« v 3. poglavju);

- temperatura motorja je prenizka

- sistem proti onesnaževanju se obnavlja;

ali

-...

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka in vas opozori, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč.

V primeru kakršnega koli posega v motornem prostoru deaktivirajte funkcijo Stop and Start.

Posebni primeri pri vozilih s kartico RENAULT

Če voznik odpne varnostni pas in odpre vrata na voznikovi strani ali vstane s sedeža, ko je motor v stanju pripravljenosti (zastoj, postanek pri rdečem semaforju...), se stik prekine.

Avtomatska parkirna zavora se samodejno zategne.

Če želite znova zagnati in aktivirati sistem Stop and Start, zaženite motor (glejte razdelek "Zagon, zaustavitev motorja" v 2. poglavju).

Posebni primeri pri vozilih s ključem

Ko je motor v stanju pripravljenosti (v primeru prometnega zastoja, ko ustavite pred semaforjem itd.) in zapustite vozilo, vas zvočni signal opozori, da je motor v stanju pripravljenosti in ni zaustavljen.

Posebnost samodejnega ponovnega zagona motorja

Pod določenimi pogoji se lahko motor sam ponovno zažene, s čimer se zagotovita vaša varnost in udobje.

To se lahko zgodi predvsem:

- ko je zunanja temperatura prenizka ali previsoka (nižja od približno 5 °C ali višja od približno 35 °C);

- s to funkcijo se izklopijo tudi gumbi za nastavitev klimatske naprave v zadnjem delu (glejte podpoglavje »Avtomatska klimatska naprava« v 3. poglavju);

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- ko je hitrost vozila večja od 5 km/h (vožnja navzdol...);

- ob več zaporednih pritiskih zavornega pedala ali uporabi zavornega sistema;

-...

Posebnost vozil s ključem: v nekaterih od teh pogojev je samodejni ponovni zagon motorja onemogočen, če so sprednja vrata odprta.

Pri vozilih z ročnim menjalnikom se lahko ponovni zagon prekine, če je izbrana prestava in pedal sklopke spustite prehitro.

Vključitev, izključitev funkcije

Če želite funkcijo izključiti, pritisnite stikalo 1.

Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Stop in Start izklopljen« in kontrolna lučka 2 na stikalu zasveti. Sistem znova vključite s ponovnim pritiskom. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Stop in Start vklop« in kontrolna lučka 2 na stikalu 1 ugasne.

Sistem se samodejno ponovno vklopi ob vsakem zagonu vozila (glejte razdelek »Zagon, zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Motnje delovanja

Če se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Preverite Stop in Start« in sveti lučka 2 na stikalu 1, je sistem deaktiviran.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za svoje vozilo.

Posebnost: kadar je motor v stanju pripravljenosti, ga pritisk na stikalo 1 avtomatično ponovno zažene.

Preden zapustite vozilo, morate nujno prekiniti stik (glejte razdelek »Zagon, zaustavitev motorja«).

ECO IN SISTEM ZA ZAUSTAVITEV IN ZAGON