Nazaj na seznam

KLIMATSKA NAPRAVA: informacije in nasveti za uporabo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Praktični nasveti

V nekaterih primerih (izključena klimatska naprava, vključena reciklaža zraka, izključeno prezračevanje ali nizka hitrost prezračevanja itd.) se lahko stekla v vozilu zarosijo.

Pri zarošenih steklih uporabite »funkcijo za boljšo vidljivost«, da se stekla posušijo, nato pa vklopite klimatsko napravo v avtomatskem načinu delovanja, da preprečite ponovno zarositev.

Poraba goriva

Med uporabo klimatske naprave je treba računati na povečano porabo goriva (predvsem med mestno vožnjo).

Pri vozilih s klimatsko napravo brez avtomatskega načina delovanja izklopite sistem, ko ga ne potrebujete več.

Nasveti za zmanjšanje porabe goriva in okolju prijaznejšo vožnjo

Vozite z odprtimi zračniki in zaprtimi okni.

Če je bilo vozilo parkirano na močni vročini oziroma soncu, ga pred zagonom najprej nekaj minut zračite, da se zrak v potniškem prostoru nekoliko ohladi.

Vzdrževanje

Za pogostnost kontrol glejte dokument za vzdrževanje vašega vozila.

Motnje pri delovanju

V primeru motenj pri delovanju se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

- Manj učinkovito ogrevanje in sušenje stekla oziroma slabše delovanje klimatske naprave.

Do tega pojava lahko pride zaradi zamazanosti vložka filtra potniškega prostora.

- Zrak se ne ohlaja.

Preverite, ali so vsa stikala in nastavitveni gumbi v pravilnih položajih in ali ni mogoče pregorela kakšna varovalka. Če je vse v redu, izklopite napravo.

Pod vozilom se nabira voda

Po daljši uporabi klimatske naprave je normalno, če pod vozilom opazite vodo (ki je posledica kondenzacije).

Vozila z načinom ECO: ko je vklopljen način ECO, se lahko zmogljivost klimatske naprave zmanjša. Glejte razdelek "Nasveti za vožnjo, ekološka vožnja" v 2. poglavju.

V krogotok za prezračevanje vozila ne vstavljajte ničesar (na primer ob pojavu neprijetnih vonjev ...).

Obstaja nevarnost poškodb ali nastanka požara.

Sistem klimatizacije uporabljajte redno, tudi v hladnem vremenu, zaženite ga vsaj enkrat na mesec za približno 5 minut.

Ne odpirajte krogotoka s hladilnim sredstvom. Slednje je nevarno za oči in kožo.

Krogotok s hladilnim sredstvom lahko vsebuje fluorirane toplogredne pline.

Odvisno od vozila boste naslednje informacije našli na nalepki A v notranjosti motornega prostora.

Prisotnost in lokacija podatkov na nalepki A sta odvisni od vozila.

Ñ Tip hladilne tekočine

Tip olja v krogotoku klimatske naprave

Vnetljiv izdelek

Glejte navodila za uporabo

Vzdrževanje

Količina hladilnega sredstva v vozilu.

x,xxx kg

Potencial globalnega segrevanja (ekvivalent CO2).

Potencial globalnega segrevanja (GWP): xxxxx

Teža in količina ekvivalenta CO2.

Ekvivalent CO2: x,xx t

Ne odpirajte krogotoka s hladilnim sredstvom. Slednje je nevarno za oči in kožo.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt (glejte razdelek »Zagon/zaustavitev motorja« v 2. poglavju).