Nazaj na seznam

REGULATOR-OMEJEVALNIK HITROSTI: funkcija omejevalnika

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Omejevalnik hitrosti je funkcija, ki vam pomaga, da ne presežete izbrane omejene hitrosti.

Stikala in gumbi za upravljanje

1 Glavno stikalo za vklop/izklop

2 Stikala za:

a vključitev, shranjevanje in zviševanje omejene hitrosti (+);

b zmanjševanje omejene hitrosti (-).

3 Vključitev s priklicem shranjene omejene hitrosti (R)

4 Vključitev stanja pripravljenosti funkcije (s shranitvijo omejene hitrosti) (O)

Vklop

Pritisnite stikalo 1 na stran . Zasveti oranžna kontrolna lučka in na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Omejilec hitr.« s črticami, kar pomeni, da je vključena funkcija omejevalnika hitrosti in da je treba nastaviti omejeno hitrost.

Za nastavitev trenutne hitrosti vožnje pritisnite stikalo 2 na stran a (+): namesto črtic se prikaže omejena hitrost.

Najmanjša nastavljena hitrost je 30 km/h.

Če želite, lahko omejevalnik hitrosti povežete s funkcijo »Opozorilo za preveliko hitrost« (glejte razdelek »Opozorilo za preveliko hitrost« v 2. poglavju).

Vožnja

Dokler ni dosežena shranjena omejena hitrost, je vožnja podobna kot pri vozilu brez omejevalnika hitrosti.

Ko vozilo doseže nastavljeno hitrost, te ne boste več mogli prekoračiti s pritiskom na pedal za plin, razen v nujnih primerih (glejte razdelek »Prekoračitev omejene hitrosti«).

Spreminjanje omejene hitrosti

Za spreminjanje omejene hitrosti zaporedno pritiskajte stikalo 2:

- na stran a (+) za povečanje hitrosti;

- na stran b (-) za zmanjšanje hitrosti.

Funkcija omejevalnika hitrosti v nobenem primeru ne deluje na zavorni sistem.

Prekoračitev omejene hitrosti

Regulirano hitrost lahko kadar koli prekoračite tako, da do konca pohodite pedal za plin (preko »trde točke«).

Kadar prekoračite hitrost, omejena hitrost rdeče utripa na instrumentni plošči.

Nato odmaknite nogo s pedala za plin: funkcija omejevalnika hitrosti se ponovno vključi, ko dosežete hitrost, ki je nižja od shranjene hitrosti.

Onemogočeno ohranjanje omejene hitrosti

Pri vožnji po strmem klancu navzdol sistem ne more ohraniti omejene hitrosti: na to vas opozarjata utripanje shranjenega zapisa hitrosti na instrumentni plošči v rdeči barvi in oglašanje zvočnega signala v rednih presledkih.

Funkcija v stanju pripravljenosti

Omejevalnik hitrosti preide v stanje pripravljenosti s pritiskom na stikalo 4 (O). V tem primeru ostane omejena hitrost shranjena, na instrumentni plošči pa se prikaže sporočilo »V spominu« skupaj s to hitrostjo.

Ponoven vklop omejitve hitrosti

Shranjeno hitrost lahko prikličete s pritiskom na stikalo 3 (R).

Ko je omejevalnik hitrosti v stanju pripravljenosti, ga lahko ponovno vklopite s pritiskom na stran a (+) stikala 2, vendar se ne upošteva shranjena hitrost, ampak trenutna hitrost vozila.

Izključitev funkcije

Funkcijo omejevalnika hitrosti izključite s pritiskom stikala 1, pri čemer omejena hitrost ni več shranjena. Izključitev funkcije potrjuje izklop oranžne kontrolne lučke in povezanega sporočila na instrumentni plošči.

VOZNIKOVO MESTO

REGULATOR – OMEJEVALNIK HITROSTI