Nazaj na seznam

ROČNA KLIMATSKA NAPRAVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stikala za upravljanje

1 Uravnavanje temperature zraka

2 Reciklaža zraka.

3 Funkcija za boljšo vidljivost.

4 Nastavitev hitrosti prezračevanja.

5 Zaustavitev sistema.

6 Ogrevanje/usmerjanje zraka proti zadnjemu steklu in (odvisno od različice vozila) vzvratnim ogledalom.

7 Klimatska naprava.

8 Nastavitev porazdelitve zraka v potniškem prostoru.

Indikatorji

A Temperatura zraka

B Reciklaža zraka.

C Hitrost prezračevanja

D Porazdelitev zraka v potniškem prostoru.

Vključitev ali izključitev klimatske naprave

S tipko 7 lahko vključite (prižgana lučka) ali izključite (ugasnjena lučka) delovanje klimatske naprave.

Uporaba klimatske naprave omogoča:

- znižanje temperature v notranjosti potniškega prostora;

- hitrejšo odrositev stekel.

Funkcija za boljšo vidljivost (za hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega stekla)

Pritisnite na tipko 3; prižge se kontrolna lučka na tipki.

Ta funkcija omogoča hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega, zadnjega in prednjih bočnih stekel ter z zunanjih ogledal (odvisno od izvedenke vozila). Zahteva vklop avtomatskega delovanja klimatske naprave in gretja zadnjega stekla.

Pritisnite tipko 6 za izklop gretja zadnjega stekla. Lučka na tipki ugasne.

To funkcijo izključite s ponovnim pritiskom gumba 3.

Porazdelitev zraka v notranjosti

Možnih je pet razporeditev zraka. Za izbiro ustrezne razporeditve zraka obračajte gumb 8.

Porazdelitev zraka je prikazana na indikatorju D.

õ Ves zrak je usmerjen do rež za dovajanje zraka na vetrobransko steklo in na prednja bočna stekla.

÷ Zrak je usmerjen do vseh zračnikov, do rež za dovod zraka na prednja bočna stekla, na vetrobransko steklo in k nogam potnikov.

ó Skoraj ves zrak je usmerjen k nogam potnikov.

G Zrak je usmerjen do zračnikov na armaturni plošči, k nogam potnikov na prednjih sedežih in glede na vozilo, do potnikov v drugi vrsti sedežev.

J Ves zrak je usmerjen samo do zračnikov na armaturni plošči.

Gumb za vključitev reciklaže zraka

Pritisnite gumb 2: prižge se kontrolna lučka B. Pri tem načinu delovanja zrak v notranjosti kroži brez dotoka zunanjega zraka.

Reciklaža zraka omogoča:

- izolacijo notranjosti pred zunanjim zrakom (v bolj onesnaženih območjih...);

- hitrejše hlajenje potniškega prostora.

Daljša izolacija potniškega prostora pred zunanjim zrakom lahko povzroči zarositev bočnih in vetrobranskega stekla in nekoliko neprijeten vonj v notranjosti. Zato priporočamo, da vključite običajen način prezračevanja (zunanji zrak) s ponovnim pritiskom na gumb 6, takoj ko reciklaža zraka ni več potrebna.

Spreminjanje jakosti prezračevanja

Hitrost prezračevanja lahko spremenite s pritiskom na tipke 4 za povečanje ali zmanjšanje hitrosti prezračevanja.

Hitrost prezračevanja se prikaže na indikatorju C.

Sistem je izključen (OFF): v potniški prostor ne prihaja nič zraka (pri mirujočem vozilu), med vožnjo pa lahko občutite rahel pretok zraka.

Uravnavanje temperature zraka

Zasukajte gumb 1 glede na želeno temperaturo. Več kot je črtic na prikazovalniku A, višja je temperatura.

Pri daljši uporabi klimatske naprave lahko pride do prevelike ohladitve potniškega prostora. Za zvišanje temperature zasukajte gumb 1 v desno.

Temperatura zraka se prikaže na indikatorju A.

Gretje zadnjega stekla (za odstranitev ledu in rose)

Pri delujočem motorju pritisnite tipko 6. Prižge se ustrezna kontrolna lučka delovanja.

Ta funkcija omogoča hitro sušenje zadnjega stekla in ogrevanih zunanjih ogledal (za vozila, ki so s tem opremljena).

To funkcijo izključite s ponovnim pritiskom gumba 6.

Drugače se sušenje stekla izključi samodejno.

Zaustavitev sistema

Za zaustavitev sistema pritisnite tipko 5 OFF (vgrajena lučka se prižge).

Med odmrzovanjem stekla ni mogoč vklop reciklaže zraka zato, da se vetrobransko steklo ne bi zarosilo, sproži pa se klimatska naprava. Kontrolna lučka na gumbu 7 se ne prižge.

GRETJE/PREZRAČEVANJE