Nazaj na seznam

SISTEMI ZA NADZOR IN POMOČ PRI VOŽNJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sestavljajo jih lahko (odvisno od vozila):

- ABS (sistem proti blokiranju koles);

- ESC (sistem za nadzor stabilnosti vozila) s kontrolo podkrmarjenja in sistemom za krmiljenje spodrsavanja;

- sistem za pomoč pri zaviranju v sili;

- napredno krmiljenje spodrsavanja;

- aktivno zaviranje v sili;

- pomoč pri speljevanju v klanec.

Te funkcije predstavljajo dodatno pomoč v kritičnih situacijah pri vožnji in omogočajo, da vozilo obdrži izbrano smer vožnje.

Funkcije nikoli ne nadomestijo ukrepov voznika. Za vozilo še vedno veljajo omejitve, zato vas ne smejo spodbujati k hitrejši vožnji. Zato te funkcije torej ne morejo v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti stalno pozoren na nenadne dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo).

ABS (sistem proti blokiranju koles)

Pri močnem zaviranju sistem ABS preprečuje blokiranje koles in s tem zagotovi čim krajšo zavorno pot in stabilnost vozila.

V teh pogojih se med zaviranjem lahko izogibate raznim oviram na cestišču. Sistem skrajša zavorno pot tudi na spolzki podlagi (mokro cestišče...).

Voznik občuti delovanje sistema kot tresenje zavornega pedala. Sistem ABS v nobenem primeru ne izboljša “fizičnega” oprijema pnevmatik s cestiščem. Voznik mora torej obvezno voziti z običajno previdnostjo (in upoštevati varnostno razdaljo...).

V primeru zaviranja v sili vam priporočamo, da na zavorni pedal pritisnete močno in neprekinjeno. Torej ni potrebno večkratno zaporedno pritiskanje pedala. Sistem ABS prilagodi moč pritiska na pedal v zavornem sistemu.

Motnje pri delovanju:

- če sta na instrumentni plošči prižgani kontrolni lučki © in x skupaj s sporočili »Preverite ABS«, »Preverite zavorni sistem« in »Preverite ESC«: pomeni, da so sistemi ABS in ESC ter sistem za pomoč pri zaviranju v sili izključeni. Zaviranje je kljub temu zagotovljeno;

- na instrumentni plošči so prižgane lučke x, D, © in ® ter prikazano je sporočilo »Okvara zavornega sistema«: to opozarja na napako zavornega sistema.

V obeh primerih se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Če se prižge opozorilna lučka ®, se morate zaradi vaše varnosti čimprej zaustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Ugasnite motor in ga ne zaganjajte več. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Zaviranje je le delno zagotovljeno. V vsakem primeru pa je nenadno zaviranje nevarno, zato se morate ob prižigu teh lučk čimprej zaustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Sistem za nadzor stabilnosti vozila ESC s kontrolo podkrmarjenja in sistemom za krmiljenje spodrsavanja

Sistem za nadzor stabilnosti vozila ESC

Ta sistem pomaga ohraniti kontrolo nad vozilom v “kritičnih” situacijah (ob izogibanju raznim oviram na cesti, izgubi oprijema pnevmatik v ovinkih...).

Princip delovanja

Tipalo na volanu zazna voznikovo obračanje volana.

Druga tipala, ki so porazdeljena po vozilu, merijo dejansko smer vožnje.

Sistem primerja voznikovo obračanje volana z dejansko smerjo vozila in slednjo po potrebi popravi, tako da zavira določena kolesa in/ali zmanjša moč motorja. Ob vključitvi sistema na instrumentni plošči utripa kontrolna lučka .

Kontrola podkrmarjenja

Ta sistem zagotavlja optimalno delovanje funkcije ESC v primeru izrazitega podkrmarjenja (ob izgubi oprijema na prednji premi).

Sistem za krmiljenje spodrsavanja

Ta sistem omejuje zdrsavanje pogonskih koles in nadzira vozilo pri speljevanju, pospeševanju in upočasnjevanju.

Princip delovanja

Sistem neprestano meri in primerja hitrost pogonskih koles s pomočjo tipal na kolesih ter izračunava njihovo zdrsavanje. Če se kolo vrti v prazno, ga sistem zavira, da meja vrtenja doseže stopnjo, ki omogoča ponoven oprijem kolesa s cestiščem.

Sistem prilagaja tudi število vrtljajev motorja stopnji oprijema koles s cestiščem, ne glede na to, kako močno voznik pritiska na plin.

Motnje pri delovanju

Če sistem zazna motnjo delovanja, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Preverite ESC« ter prižgeta kontrolna lučka © in kontrolna lučka .

V tem primeru sta ESC in sistem za krmiljenje spodrsavanja izključena. Pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

Izklop funkcije

(odvisno od različice vozila)

V določenih primerih (vožnja po mehkem terenu: sneg, blato..., ali vožnja s snežnimi verigami) lahko delovanje sistema proti spodrsavanju zmanjša moč motorja. Če tega ne želite, lahko sistem izklopite s pritiskom na stikalo 1.

Na instrumentni plošči se v opozorilo prikaže sporočilo »TRACTION CONTROL OFF«.

Sistem za krmiljenje spodrsavanja zagotavlja dodatno varnost, zato vam priporočamo, da ga ne izklapljate. Čim prej ga ponovno vklopite s pritiskom na stikalo 1.

Opomba: funkcija se samodejno znova vklopi po vzpostavitvi kontakta ali pri vožnji s hitrostjo nad 40 km/h.

Sistem za pomoč pri zaviranju v sili

To je sistem, ki dopolnjuje sistem ABS in prispeva h krajši zavorni poti vozila.

Način delovanja

Sistem zazna sunkovito zaviranje. V takem primeru se v trenutku razvije maksimalna pomoč pri zaviranju, ki lahko sproži regulacijo ABS. Zaviranje sistema ABS traja, dokler ne popusti pritisk na zavornem pedalu.

Prižig varnostnih utripalk

Pri nekaterih vozilih se slednje lahko prižgejo pri močnem zaviranju.

Te funkcije predstavljajo dodatno pomoč v kritičnih situacijah pri vožnji in omogočajo, da vozilo obdrži izbrano smer vožnje.

Funkcije nikoli ne nadomestijo ukrepov voznika. Za vozilo še vedno veljajo omejitve, zato vas ne smejo spodbujati k hitrejši vožnji. Zato te funkcije torej ne morejo v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti stalno pozoren na nenadne dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo).

Napredno krmiljenje spodrsavanja (nadzor oprijema)

Če je vozilo ustrezno opremljeno, nadzor oprijema omogoča lažji nadzor nad vozilom na cestah s slabšim oprijemom (neutrjen teren itd.).

Zaradi vaše varnosti in upoštevanja veljavne zakonodaje.

Če je treba pnevmatike zamenjati, montirajte na vozilo pnevmatike iste znamke, tipa, dimenzij in profila (ali sestave) na isto premo, kot so originalne.

Njihova zmogljivost in ocena hitrosti morata biti najmanj enaki kot pri originalnih pnevmatikah oz. morata biti v skladu s priporočili pooblaščenega prodajalca.

Neupoštevanje teh navodil lahko ogrozi vašo varnost in povzroči, da vaše vozilo ni v skladu z zahtevami.

Obstaja nevarnost izgube nadzora nad vozilom.

Način »Cesta«

Ob zagonu vozila se prižge kontrolna lučka na izbirnem stikalu 2 in na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Samodejni način vklopljen«.

Ta položaj omogoča optimalno uporabo v običajnih cestnih razmerah (suha, vlažna, rahlo zasnežena cesta itd.).

V načinu »Cesta« se uporabljajo funkcije za krmiljenje spodrsavanja.

Način »Neutrjen teren«

Obrnite izbirnik 2: vgrajena kontrolna lučka se vklopi, na instrumentni plošči pa se prikaže sporočilo »Način slaba cesta vklopljen«. Ta položaj omogoča optimalno vožnjo po neutrjenem terenu (blato, pesek, odpadlo listje...). V načinu »Neutrjen teren« se uporabljajo funkcije za krmiljenje spodrsavanja. Pri hitrosti, višji od približno 40 km/h, sistem samodejno preklopi v način »Cesta« in vklopi se opozorilna lučka na izbirnem stikalu 2.

Način »Expert«

Obrnite izbirnik 2: vgrajena kontrolna lučka se vklopi, na instrumentni plošči pa se prikaže sporočilo »Način vse cestevklopljen«. Ta položaj omogoča optimalno uporabo v ekstremnih pogojih (zelo zasnežene ali blatne ceste). Število vrtljajev motorja nadzoruje voznik.

Pri hitrosti, višji od približno 40 km/h, sistem samodejno preklopi v način »Cesta« in vklopi se opozorilna lučka na izbirnem stikalu 2.

Aktivno zaviranje v sili

Sistem z radarjem 3 določa razdaljo do vozila pred vami in opozori voznika, če obstaja nevarnost za trčenje s prednjim delom vozila. Lahko namerno zavre vozilo, da bi omejil poškodbe zaradi trka.

Opomba: prepričajte se, da radar 3 nič ne prekriva (umazanija, blato, sneg itd. ali dodatna oprema, kot so kovinski odbijači).

Delovanje

Če med vožnjo (pri hitrosti med 30 in 140 km/h) obstaja nevarnost trčenja z vozilom pred vami, se indikator 4 prikaže v rdeči barvi na instrumentni plošči, hkrati pa se zasliši zvočni signal.

Če voznik pritisne zavorni pedal in sistem še vedno zazna nevarnost trčenja, poveča moč zaviranja.

Če se voznik ne odzove na opozorilo in je trčenje neizbežno, sistem vključi zaviranje.

Sistem zazna samo vozila, ki vozijo v isto smer. Lahko se zgodi, da sistem ne zazna motoristov, ker je njihovo pot težko določiti.

Vklop, izklop sistema

Vozila z navigacijskim sistemom

Na multifunkcijskem zaslonu 5 izberite meni »Vozilo«, »Pomoč pri vožnji«, »Aktivna zavora« in nato izberite »ON« ali »OFF«.

Do menija »Pomoč pri vožnji« lahko neposredno dostopate s tipko 6 .

Vozila brez navigacijskega sistema

- ko je vozilo ustavljeno, držite stikalo 7 OK, da dostopite do menija za nastavitev;

- večkrat pritisnite stikalo 8 gor ali dol, da se premaknete do menija »Pomoč pri vožnji«. Pritisnite stikalo 7 OK ;

- večkrat pritisnite stikalo 8 gor ali dol, da se premaknete do menija »Aktivna zavora«, in pritisnite stikalo 7 OK.

Če želite funkcijo vklopiti ali izklopiti, znova pritisnite stikalo 7 OK:

= vključena funkcija

< izključena funkcija

Pri izklopu sistema se prižge kontrolna lučka na instrumentni plošči. Sistem se ponovno vključi vsakič, ko se vključi kontakt pri vozilu.

Pogoji, ki onemogočajo sistem

Sistem se ne vklopi:

- če je prestavna ročica v nevtralnem položaju ali praznem teku;

- če je parkirna zavora vključena;

- v ovinku;

- pri vozilih na 4-kolesni pogon: ko je sistem za nadzor stabilnosti vozila ESC s kontrolo podkrmarjenja in sistemom proti spodrsavanju koles izklopljen (glejte odstavek »Sistem za nadzor stabilnosti vozila ESC s kontrolo podkrmarjenja in sistemom proti spodrsavanju koles« zgoraj). Kontrolna lučka se prižge.

Motnje pri delovanju

Če sistem zazna motnjo delovanja, na instrumentni plošči zasveti kontrolna lučka , ki jo spremlja sporočilo »Aktivn.zaviranje izključeno«.

Obstajata dve možnosti:

- sistem je začasno onemogočen (primer: radar je prekrit z umazanijo, blatom, snegom itd.). V tem primeru parkirajte vozilo in ugasnite motor. Očistite območje zaznavanja na radarju. Ko ponovno zaženete motor, se kontrolna lučka izklopi, sporočilo pa se izbriše.

- če se to ne zgodi, je lahko vzrok za napako drug; obrnite se na predstavnika servisne mreže.

Pomoč pri speljevanju v klanec

Glede na naklon vzpetine ta sistem pomaga vozniku pri speljevanju v klanec. Ko voznik dvigne nogo z zavornega pedala, da bi pritisnil na pedal za plin, ta naprava deluje na samodejno zategnitev zavor, ki prepreči, da bi vozilo zdrsnilo nazaj.

Delovanje sistema

Deluje samo takrat, ko je prestavna ročica v vključenem prestavnem razmerju in ne v praznem teku (pri avtomatskem menjalniku ne sme biti izbran položaj N ali P) in ko je vozilo popolnoma zaustavljeno (pritisk na zavorni pedal).

Sistem zadrži vozilo približno 2 sekundi. Potem zavore popustijo (vozilo se pomika glede na nagib).

Aktivno zaviranje v sili

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Vendar ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Posegi/popravila sistema

- Morebitno trčenje lahko vpliva na poravnavo in delovanje radarja. Izključite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege na območju radarja (popravila, zamenjave, popravki barve) mora izvesti kvalificiran strokovnjak.

- Namestitev dodatne opreme, ki lahko prekrije radar, je prepovedana (kovinski odbijač, ...)

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

- kompleksno okolje (kovinski most ...);

- slabe vremenske razmere (sneg, toča, poledica ...).

Nevarnost nenadnega zaviranja.

Aktivno zaviranje v sili

Omejitve delovanja sistema

- Sistem se odzove samo na premikajoča se vozila ali vozila, ki jih je zaznal, ko so se premikala.

- Vozilo, ki vozi v nasprotno smer, ne sproži nobenega opozorila ali spremembe delovanja sistema.

- Območje, kjer je nameščen radar, mora ostati čisto in se ga ne sme spreminjati, da se zagotovi dobro delovanje sistema.

- Sistem se na manjša vozila, kot so motorji, kolesa, lahko odzove manj učinkovito kot na druga vozila.

Izklop funkcije

Funkcija mora biti izključena, če:

- zavorne luči ne delujejo;

- na sprednjem delu vozila je prišlo do trka ali je poškodovano;

- se vozilo vleče z avtovleko (ob okvari).

Prekinitev funkcije

Funkcijo aktivnega zaviranja lahko kadar koli izklopite tako, da pritisnete pedal za plin.

Če voznik opazi nenavadno vedenje sistema, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec ne more popolnoma preprečiti pomikanja vozila nazaj v vseh primerih (zelo močan nagib …).

Voznik lahko v vsakem primeru pritisne na zavorni pedal in tako prepreči pomikanje vozila nazaj.

Pomoči pri speljevanju v klanec se ne sme uporabljati pri daljšem postanku: uporabite zavorni pedal.

Ta funkcija ni namenjena za dolgotrajnejšo zaustavitev vozila na mestu.

Če je treba zaustaviti vozilo, pritisnite na zavorni pedal.

Voznik mora biti še posebej pazljiv pri vožnji po spolzkih tleh in površinah s slabšim oprijemom.

Obstaja nevarnost resnih poškodb.

FUNKCIJE ZA POMOČ PRI VOŽNJI

AKTIVNO ZAVIRANJE V SILI

POMOČ PRI SPELJEVANJU V KLANEC

DVOKOLESNI POGON