OPOZORILO ZA SKRENITEV Z VOZNEGA PASU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Z uporabo informacij kamere 1 funkcija opozori voznika, če prečka črto (prekinjeno ali neprekinjeno) na cestišču, ob tem pa ne vklopi smernih kazalcev.

Opomba: prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Funkcija opozarjanja na spremembo voznega pasu ne spremeni smeri vožnje vozila.

Vklop/izklop

Če želite vklopiti funkcijo, pritisnite stikalo 2 tolikokrat, da boste na instrumentni plošči lahko izbrali možnost »Opozorilo na spremembo voznega pasu«. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Opozorilo za skrenitev-vklop« in prižge se opozorilna lučka »«.

Če želite onemogočiti funkcijo, pritisnite 2 stikalo na instrumentni plošči tolikokrat, kot je zahtevano, da izberete možnost »Opozorilo za skrenitev-izklop« (ali, odvisno od vozila, »Ohranjanje pasu izklop«). Kontrolna lučka na instrumentni plošči ugasne.

Delovanje

Ko se funkcija vklopi, se na instrumentni plošči prikažejo sivo obarvane opozorilna lučka ter leva in desna črta 3.

Funkcija je pripravljena na opozarjanje, če:

- hitrost vozila je večja od približno 70 km/h;

in

- opozorilna lučka in indikator leve/desne črte 3 sta obarvana belo.

Funkcija sproži opozorilo, če prekoračite črto brez uporabe smerokazov.

Funkcija opozori voznika:

- z vibracijami v volanu;

in

- opozorilna lučka in indikator za prečkano črto 3 se obarvata rdeče.

Ob vsakem zagonu vozila se funkcija vklopi v načinu, ki je bil v uporabi ob zadnji zaustavitvi.

Začasno ni na voljo

- zelo hitra prekoračitev črte;

- neprekinjena vožnja po črti;

- približno štiri sekunde po menjavi voznega pasu;

- v ostrih ovinkih;

- pri slabi vidljivosti;

- aktiviranje smernih kazalcev;

- pri hitrem pospeševanju;

- spreminjanje širine pasu;

- delovanje aktivnega zavornega sistema v sili;

-...

Ko funkcija ni na voljo, se opozorilna lučka in levi/desni indikator na instrumentni plošči obarvata sivo.

Pogoji neaktiviranja sistema

Sistema ni mogoče vklopiti v naslednjih primerih:

- ko se uporablja vzvratna prestava;

- vidno polje kamere je ovirano;

- prikaže se opozorilna lučka û.

Opozorilna lučka in indikator leve/desne črte se na instrumentni plošči obarvata sivo.

Nastavitve

Vozila z zaslonom multimedijskega sistema.

Za dostop do nastavitev funkcije zaslona multimedijskega sistema 4 glejte navodila za multimedijsko opremo:

- »VIBRIRANJE«: nastavitev nivoja jakosti vibracij volana;

- »Opozorilo«: prilagodite nivo občutljivosti zaznavanja črt. Za to izberite:

- »Kasneje«: črta zaznana ob prekoračitvi;

- »Normalno«: črta zaznana ob približevanju;

- »Prej«: črta zaznana v bližini.

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Nastavitve (nadaljevanje)

Vozila brez zaslona multimedijskega sistema

- Ko je vozilo zaustavljeno, pritisnite stikalo 5 tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek »Vozilo«;

- pritiskajte stikalo 6 ali 7, da odprete meni »Nastavitve«. Pritisnite stikalo 8 OK;

- večkrat pritisnite stikalo 6 ali 7, da odprete meni POMOČ PRI VOŽNJI. Pritisnite stikalo 8 OK;

- za dostop do menija »Občutljivost opozorila za spremembo voznega pasu« ali »Vibracije opozorila za spremembo voznega pasu« se premikajte z večkratnim pritiskanjem stikala 6 ali 7. Pritisnite stikalo 8 OK;

- večkrat pritisnite stikalo 6 ali 7, da prilagodite nastavitev. Pritisnite 8 OK gumb.

Motnje delovanja

Če pride do okvare, se indikatorja leve in desne črte (in opozorilna lučka , odvisno od načina prikaza), izklopita ali ostaneta na instrumentni plošči prikazana v sivi barvi.

V nekaterih primerih jih spremlja sporočilo »Sprednja kamera preverite« ali opozorilna lučka © na instrumentni plošči.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja se poravnava kamere lahko spremeni in to lahko vpliva na delovanje kamere. Izključite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege v območju kamere (popravila, zamenjave, spreminjanje vetrobranskega stekla itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

- prekrito vetrobransko steklo (umazanija, led, sneg, zarositev itd.);

- kompleksno okolje (tunel ipd.);

- slabe vremenske razmere (sneg, dež, toča, poledica itd.);

- slaba vidljivost (tema, megla itd.);

- talne oznake so neenakomerne ali pa jih je težko zaznati (npr. delno izbrisane ali medsebojno zelo oddaljene oznake, poškodovano cestišče);

- zaslepljenost (slepeči sončni žarki, žarometi nasproti vozečih vozil itd.);

- cesta je ozka ali ovinkasta (ostri zavoji ipd.);

- vozite tesno za vozilom na istem voznem pasu.

Tveganje lažnih alarmov ali odsotnosti opozoril