ELEKTRIČNO VOZILO: programiranje polnjenja

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nastavitev napajanja

Ko vozilo miruje in je motor prižgan, v meniju »Nastavitve« na multimedijskem zaslonu 1 izberite zavihek »Vozilo«. Za konfiguracijo polnjenja vozila uporabite meni »EV programiranje«.

Ko nastavitev potrdite, se na instrumentni plošči vklopi kontrolna lučka .

Opomba: polnjenje se bo začelo, če je motor izklopljen, vozilo priključeno na vir napajanja in dostop odobren.

»Takojšnje polnjenje« 2

Polnjenje se začne ob priključitvi vozila na vir napajanja.

Na vklop takojšnjega polnjenja vas opozarja območje A.

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

»Postponed charge« 3

Nastavite lahko čas začetka polnjenja.

Pritisnite »Uredi« 4, da odprete nastavitve in nastavite čas začetka polnjenja.

Nastavite čas začetka polnjenja, nato pa izbiro potrdite s pritiskom možnosti »Shrani«.

Območje B prikazuje nastavljeno čas začetka polnjenja.

Napajanje se začne ob nastavljenem času, če je vozilo priključeno na vir napajanja, motor pa izklopljen.

»Program« 5

Za posamezen teden lahko nastavite in shranite več časov polnjenja.

Za dostop do nastavitev izberite nastavljeni čas 6, ki ga želite spremeniti.

Posamezen shranjeni program lahko onemogočite s pritiskom možnosti OFF.

Nastavite čas začetka in konca polnjenja ter dneve v tednu, za katere želite uporabiti te čase. Pritisnite »Shrani« za potrditev.

Opomba: če sta čas začetka in konca enaka, obdobje polnjenja traja 24 ur. Programa polnjenja ne morete potrditi, če ne izberete dneva v tednu.

Programirani časi so prikazani v območju C.

Napajanje se začne ob nastavljenem času, če je vozilo priključeno na vir napajanja, motor pa izklopljen.

Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.