NAPREDNA VARNOST

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sistem »Napredna varnost« sestavljata:

- aktivno zaviranje v sili;

in

- Pomoč za ohranjanje voznega pasu v sili.

Sistem »Napredna varnost« uporablja podatke kamere 1, sprednjega radarja 2 in bočnih radarjev 3.

Lokacija kamere 1

Prepričajte se, da vetrobransko steklo ni zakrito (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Lokacija sprednjega radarja 2

Prepričajte se, da območje radarja ni zakrito (umazanija, blato, sneg, slabo nameščena sprednja registrska tablica), da ni udarjeno ali spremenjeno (vključno z ličenjem), ali zakrito z drugo opremo, nameščeno na sprednjem delu vozila (na maski ali logotipu itd.).

Lokacija bočnih radarjev 3

Zagotovite, da na območju radarja ni nobenih ovir (umazanija, blato, sneg itd.), da ni udarjen, ali modificiran (vključno ličenje itd.).

Ta sistem zagotavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Ta sistem v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohranjati nadzor nad vozilom.

Glede na izbrano nastavitev občutljivosti je mogoče pred delovanjem sistema »Napredna varnost« uporabiti funkcijo »Pomoč pri ohranjanju voznega pasu«.

Vklop, izklop sistema na zaslonu multimedijskega sistema 4

(odvisno od vozila)

Za vklop ali izklop funkcije glejte navodila za multimedijsko opremo.

Izberite »ON« ali »OFF«.

Vklop, izklop sistema s potovalnim računalnikom 5

- Ko vozilo stoji, pritisnite stikalo 6 tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek »Vozilo«;

- večkrat pritisnite stikalo 7 ali 8, da odprete meni »Nastavitve«. Pritisnite stikalo 9 OK;

- večkrat pritisnite stikalo 7 ali 8, da odprete meni »POMOČ PRI VOŽNJI«. Pritisnite stikalo 9 OK;

- večkrat pritisnite 7 ali 8 kontrolni gumb, da pridete do menija »Napredna varnost« in pritisnite 9 OK.

Če želite funkcijo vklopiti ali izklopiti, znova pritisnite stikalo 9 OK:

= vključena funkcija

< izključena funkcija

Po izklopu sistema zasveti opozorilna lučka ali, odvisno od vozila, opozorilna lučka zasveti rumeno na instrumentni plošči.

Ko je sistem aktiviran, opozorilna lučka izgine.

Sistem se ponovno vključi vsakič, ko se vključi kontakt pri vozilu.

Aktivno zaviranje v sili

Sistem uporablja informacije radarja 2 in kamere, 1 za določitev razdalje od vašega vozila:

- do vozila, ki vozi pred vami na istem pasu;

ali

- do katerega koli prihajajočega vozila v okviru manevriranja spremembe smeri;

ali

- okoliškimi pešci in kolesarji.

Sistem opozori voznika, če obstaja nevarnost čelnega trčenja, da omogoči ustrezno manevriranje v sili (pritisk zavornega pedala in/ali vrtenje volana).

Odvisno od odzivnosti voznika lahko sistem pomaga pri zaviranju, da se zmanjšajo poškodbe ali prepreči trk.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohranjati nadzor nad vozilom.

Ta sistem lahko izvede maksimalno zaviranje vozila, da se vozilo popolnoma zaustavi, če je to potrebno.

Zaradi varnostnih razlogov bodite med vožnjo z vozilom vedno pripeti z varnostnim pasom, tovor pa naj bo naložen tako, da se noben element ne more premakniti in poškodovati potnikov.

Aktivno zaviranje v sili

(nadaljevanje)

Zaznavanje vozil

Če vozite s hitrostjo nad 8 km/h in obstaja nevarnost trka z vozilom pred vami, s prihajajočim vozilom pri spreminjanju smeri, ali z mirujočim vozilom, sistem:

- opozori na nevarnost trčenja:

rdeča kontrolna lučka ali, odvisno od vozila, zaslon 10 in sporočilo »Zavirajte« se prikažeta na instrumentni plošči, spremlja ju zvočni signal.

Če voznik pritisne na zavorni pedal in sistem še vedno zaznava nevarnost trka, se lahko poveča zavorna sila, če trenutna ne zadostuje za preprečitev trka.

- lahko sproži zaviranje:

če se voznik po opozorilu ne odzove in je trčenje neizbežno.

Če se zaradi aktivnega zaviranja v sili vozilo ustavi, vozilo ostane krajši čas v mirovanju. Po tem časovno omejenem roku, mora voznik držati nogo na pedalu zavore, da obdrži vozilo v mirujočem stanju.

Opomba: če voznik upravlja vozilo (z volanom, pedali itd.), lahko sistem zakasni nekatere postopke ali jih ne vklopi.

V primeru manevriranja v sili lahko vedno prenehate zavirati tako:

- pritisnete pedal plina;

ali

- zasukate volan, da bi se izognili trku.

Aktivno zaviranje v sili

(nadaljevanje)

Posebnosti prihajajočih vozil pri spreminjanju smeri

Ko želite spremeniti smer vožnje (npr. A), sistem zazna nasproti vozeča vozila, ki vozijo s približno 30 km/h do 55 km/h, ko:

- vaše vozilo vozi s hitrostjo približno med 8 km/h in 20 km/h;

- aktivirali ste smerni kazalec.

Sistem je sicer neaktiven in ne sproži opozorila.

Posebnosti zaustavljenih vozil

Sistem zazna stoječa vozila, ko vozite s hitrostjo med približno 8 km/h in 100 km/h. Sistem ni aktiven in ne opozarja na stoječa vozila, ko vaše vozilo preseže hitrost približno 100 km/h.

Posebnosti opozoril

Odvisno od hitrosti vožnje se lahko opozorilo in zaviranje vklopita hkrati.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohranjati nadzor nad vozilom.

Aktivno zaviranje v sili

(nadaljevanje)

Zaznavanje pešcev in kolesarjev

Če se med vožnjo s hitrostjo med 8 km/h in 86 km/h pojavi nevarnost trka s kolesarjem ali pešcem, sistem:

- opozori na nevarnost trčenja:

rdeča kontrolna lučka ali, odvisno od vozila, zaslon 10 in sporočilo »Zavirajte« se prikažeta na instrumentni plošči, spremlja ju zvočni signal.

Če voznik pritisne na zavorni pedal in sistem še vedno zaznava nevarnost trka, se lahko poveča zavorna sila, če trenutna ne zadostuje za preprečitev trka.

- lahko sproži zaviranje:

če se voznik po opozorilu ne odzove in je trčenje neizbežno.

Če se zaradi aktivnega zaviranja v sili vozilo ustavi, vozilo ostane krajši čas v mirovanju. Po tem časovno omejenem roku, mora voznik držati nogo na pedalu zavore, da obdrži vozilo v mirujočem stanju.

Opomba: če voznik upravlja vozilo (z volanom, pedali itd.), lahko sistem zakasni nekatere postopke ali jih ne vklopi.

Posebnosti v zvezi s kolesarji in pešci v mirovanju

Sistem ne zazna kolesarjev in pešcev, ki mirujejo.

V tem primeru je sistem neaktiven in ne sproži opozorila.

V primeru manevriranja v sili lahko vedno prenehate zavirati tako:

- pritisnete pedal plina;

ali

- zasukate volan, da bi se izognili trku.

Aktivno zaviranje v sili

(nadaljevanje)

Nastavitve za vozila, opremljena z multimedijskim zaslonom

Za dostop do nastavitev funkcije zaslona multimedijskega sistema 4 glejte navodila za multimedijsko opremo:

- »Opozorilo«: prilagodite nivo občutljivosti opozorila. Za to izberite:

- »Kasneje«;

- »Normalno«;

- »Prej«.

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Nastavitve za vozila, ki niso opremljena z multimedijskim zaslonom

- Ko vozilo stoji, pritisnite stikalo 6 tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek »Vozilo«;

- večkrat pritisnite stikalo 7 ali 8, da odprete meni »Nastavitve«. Pritisnite stikalo 9 OK;

- večkrat pritisnite stikalo 7 ali 8, da pridete do menija POMOČ PRI VOŽNJI. Pritisnite stikalo 8 OK;

- pomikajte se s pritiskom na kontrolni gumb 7 ali 8 da dosežete meni »Aktivna zavorna občutljivost«. Pritisnite stikalo 9 OK;

- večkrat pritisnite stikalo 7 ali 8, za prilagoditev nastavitve. Pritisnite 9 OK gumb.

Aktivno zaviranje v sili

(nadaljevanje)

Začasno ni na voljo

Če sistem zazna začasno okvaro, zasveti opozorilna lučka ali, odvisno od vozila, opozorilna lučka zasveti rumeno na instrumentni plošči.

Možni vzroki so:

- sistem je začasno blokiran (bleščanje zaradi sonca, zasenčene luči, slabe vremenske razmere itd.). Sistem bo ponovno deloval, ko se izboljšajo pogoji vidljivosti;

- sistem je začasno prekinjen (npr. vetrobransko steklo, ali sprednji ali zadnji odbijač, so prekriti z umazanijo, blatom, snegom, kondenzacijo itd.). V tem primeru parkirajte vozilo in ugasnite motor. Očistite vetrobransko steklo in sprednji odbijač. Pri naslednjem zagonu motorja po petih ali desetih minutah vožnje opozorilna lučka in sporočilo izgineta.

če se to ne zgodi, je lahko vzrok za napako drugačen; obrnite se na predstavnika servisne mreže.

Motnje delovanja

Ko funkcija zazna napako v delovanju, opozorilne lučke © in ali, odvisno od vozila, © in , zasvetijo rumeno na instrumentni plošči, spremlja jih sporočilo »Sprednja kamera preverite« ali »Sprednji radar preverite« ali »Kamera/radar preverite ».

Obrnite se na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Aktivno zaviranje v sili

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom. Sprožitev te funkcije je zapoznela ali preprečena, ko sistem zazna jasne znake, da voznik upravlja vozilo (premikanje volana, pritiskanje pedal itd.).

Sistem se ne more vključiti:

- če je upravljalnik hitrosti v nevtralnem položaju;

- ko je parkirna zavora aktivirana približno deset sekund.

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja se lahko poravnava radarja in/ali kamere spremeni, kar lahko vpliva na njuno delovanje. Izklopite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege v območju radarja in/ali kamere (popravila, zamenjave, spreminjanje vetrobranskega stekla itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

- kompleksno okolje (kovinski most, tunel itd.);

- slabe vremenske razmere (sneg, toča, poledica itd.);

- slaba vidljivost (tema, megla itd.);

- majhen kontrast med predmetom (vozilo, pešec itd.) in njegovo okolico (npr. pešec, oblečen v belo, v zasneženem območju ipd.);

- zaslepljenost (slepeči sončni žarki, žarometi nasproti vozečih vozil itd.);

- prekrito vetrobransko steklo (umazanija, led, sneg, zarositev itd.);

- ...

V teh pogojih sistem morda ne bo reagiral, lahko opozori voznika, ali pa bo nehote zaviral.

Omejitve delovanja sistema

- Sistem ob vsakem zagonu vozila izvede kalibriranje glede na okolico vozila, ter je lahko neaktiven približno od dveh do pet minut vožnje;

- Nasproti vozeče vozilo ne bo sprožilo opozorila ali sistemskega ukrepanja, če pogoji iz odstavka »Posebne funkcije nasproti vozečih vozil v okviru manevriranja za spremembo smeri« niso izpolnjeni (glejte prejšnje strani);

- območji, kjer sta nameščena radar in kamera, morata ostati čisti in vanju ni dovoljeno posegati, da se zagotovi primerno delovanje sistema;

- sistem se na manjša vozila, kot so motorji, lahko odzove manj učinkovito kot na druga vozila;

- sistem morda ne bo deloval ustrezno, če je cestišče spolzko (dež, sneg, poledica itd.);

- za zagotavljanje pravilnega delovanja mora sistem zaznati celoten obris pešca. Tako sistem ne more zaznati:

- pešcev v temi ali pri šibki svetlobi;

- pešcev, ki so le delno vidni;

- pešcev, ki so manjši od 80 cm;

- pešcev, ki nosijo velike predmete;

- ...

V teh razmerah se sistem morda ne bo odzval ali bo nehote zaviral.

Izklop funkcije

Funkcijo je treba onemogočiti v naslednjih primerih:

- območje kamere je poškodovano (npr. na notranji ali zunanji strani vetrobranskega stekla);

- sprednji del vozila je poškodovan (udarec, izkrivljenje, praska na radarju itd.);

- se vozilo vleče z avtovleko (ob okvari);

- vetrobransko steklo je počeno ali poškodovano (ne izvajajte popravil vetrobranskega stekla na tem območju; zamenja naj ga predstavnik servisne mreže za vaše vozilo);

- vozite po netlakovani cesti.

Če se sistem obnaša neobičajno, ga izklopite in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Prekinitev funkcije

Aktivno zaviranje lahko kadar koli prekinete s kratkim pritiskom pedala za plin ali zasukom volana pri izogibanju trku.

Pomoč za ohranjanja voznega pasu v sili

Funkcija z uporabo podatkov kamere 1 v krmilnem sistemu vozila sproži popravek smeri, če se vozilo približa robu ceste (pregrada, ograja, pločnik, nasip itd.), ne da bi se pri tem aktiviral smerni kazalec.

Uporaba informacij radarja 2 in kamere 1, funkcija sproži korektivne ukrepe na krmilnem sistemu vozila v primeru nevarnosti trka z vozilom, ki prihaja iz nasprotne smeri na sosednjem pasu, ne da bi bil vključen smerni kazalec.

Uporaba informacij radarjev 3 in kamere 1, odvisno od vozila, funkcija sproži korektivne ukrepe na krmilnem sistemu vozila v primeru nevarnosti trka z vozilom, ki se premika z enako ali z večjo hitrostjo, če je v območju zaznavanja zadnjih radarjev.

Kadar koli lahko ponovno prevzamete nadzor nad vozilom tako, da obrnete volan.

Ta sistem zagotavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Ta sistem v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohranjati nadzor nad vozilom.

Pomoč za ohranjanja voznega pasu v sili

(nadaljevanje)

Zaznavanje roba ceste

Ko vozite s hitrostjo nad 70 km/h, ko se približujete robu ceste (na tleh, pregradi, pločniku, nasipu itd.), brez vključenega smernega kazalca, sistem:

- opozori na nevarnost trčenja:

rdeča opozorilna lučka ali, zaslon 11, odvisno od vozila, se prikaže na instrumentni plošči in spremlja ga pisk;

in

- sproži korektivne ukrepe na krmilnem sistemu.

Posebnost

V primeru, da funkcija ponavljajoče deluje, ko se približuje robu ceste in sistem ne zazna rok na volanu, se opozorilne lučke na instrumentni plošči prikažejo rumeno.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohranjati nadzor nad vozilom.

Pomoč za ohranjanja voznega pasu v sili

(nadaljevanje)

Zaznavanje prihajajočega vozila

Ko vozite s hitrostjo med približno 70 km/h in 110 km/h, če obstaja nevarnost trka z vozilom, ki prihaja iz nasprotne smeri na sosednjem pasu in znotraj območja zaznavanja B, brez vključenega smernega kazalca, sistem:

- opozori na nevarnost trčenja:

rdeča opozorilna lučka ali, zaslon 11, odvisno od vozila, se prikaže na instrumentni plošči in spremlja ga pisk;

in

- sproži korektivne ukrepe na krmilnem sistemu.

Popravek smeri vožnje lahko kadar koli prekinete tako, da premaknete volan.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohranjati nadzor nad vozilom.

Pomoč za ohranjanja voznega pasu v sili

(nadaljevanje)

Zaznavanje vozila, ki se približuje od zadaj

(odvisno od vozila)

Med vožnjo s hitrostjo nad 70 km/h, če prevozite črto (neprekinjeno ali prekinjeno), medtem ko obstaja nevarnost trka z vozilom, ki se nahaja v mrtvem kotu C in se premika v isti smeri kot vaše vozilo, ali z vozilom, ki se hitro približuje od zadaj ali na sosednjem pasu, ki je v območju zaznavanja D, sistem:

- opozori na nevarnost trka: opozorilna lučka 12 utripa in opozorilna lučka se prikaže rdeče ali zaslon 13 na instrumentni plošči zasveti s piskom, odvisno od vozila;

in

- sproži korektivne ukrepe na krmilnem sistemu.

Pomoč za ohranjanja voznega pasu v sili

(nadaljevanje)

Začasno ni na voljo:

- zelo hitra prekoračitev črte;

- neprekinjena vožnja po črti;

- približno štiri sekunde po menjavi voznega pasu;

- v ostrih ovinkih;

- pri slabi vidljivosti;

- aktiviranje smernega kazalca;

- pri hitrem pospeševanju;

- pri zaviranju v sili;

- spreminjanje širine pasu;

- delovanje aktivnega zavornega sistema v sili.

-...

Odvisno od vozila, če je eden od bočnih radarjev zakrit, se bo na instrumentni plošči prikazalo sporočilo »Stranski radarji«.

Pogoji neaktiviranja sistema

Sistema ni mogoče vklopiti v naslednjih primerih:

- ko se uporablja vzvratna prestava;

- vidno polje kamere je ovirano;

- sprednji radar je zakrit;

- zadnji radarji so zakriti;

- prikaže se opozorilna lučka û.

Če je eden od bočnih radarjev zakrit, se opozorilna lučka ali, odvisno od vozila, opozorilna lučka sveti rumeno skupaj s sporočilom »Bočni radarji brez vidnosti«. Očistite območje kjer so nameščeni senzorji.

Če je vozilo opremljeno z vlečno kljuko, ki jo sistem prepozna, se opozorilna lučka ali, odvisno od vozila, opozorilna lučka sveti rumeno skupaj s sporočilom »Prikolica: bočni senzorji izklop«, ki vas obvesti, da pomoč za ohranjanje voznega pasu ne deluje.

Če vozilo vleče prikolico ali avtodom, lahko pride do nepričakovanih ali nepotrebnih popravkov. V tem primeru lahko izključite funkcijo »Napredna varnost«, da se izognete nepričakovanim ali nepotrebnim korekcijam.

Motnje delovanja

Ko funkcija zazna napako v delovanju, © in ali, odvisno od vozila, © in opozorilne lučke zasvetijo rumeno na instrumentni plošči in spremlja jih sporočilo »Sprednja kamera preverite« ali »Sprednji radar preverite« ali »Kamera/radar preverite« ali »Stranski radarji«.

Obrnite se na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja se poravnava kamere ali radarja(-jev) lahko spremeni, kar lahko vpliva na njihovo delovanje. Izklopite funkcijo in se obrnite na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

- Vse posege v območju, kjer se nahajajo kamera ali radarji (zamenjave, popravila, prilagoditev vetrobranskega stekla itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak v pooblaščeni servisni mreži.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

- prekrito vetrobransko steklo (umazanija, led, sneg, zarositev itd.);

- kompleksno okolje (tunel ipd.);

- slabe vremenske razmere (sneg, dež, toča, poledica itd.);

- slaba vidljivost (tema, megla itd.);

- talne oznake so neenakomerne ali pa jih je težko zaznati (npr. delno izbrisane ali medsebojno zelo oddaljene oznake, poškodovano cestišče);

- zaslepljenost (slepeči sončni žarki, žarometi nasproti vozečih vozil itd.);

- cesta je ozka ali ovinkasta (ostri zavoji ipd.);

- vozite tesno za vozilom na istem voznem pasu.

V tem primeru funkcija »Napredna varnost« lahko ne deluje pravilno, ali sploh ne deluje.

Tveganje neželenih, nepravilnih popravkov smeri ali brez popravkov smeri vožnje.

Izklop funkcije

Funkcijo je treba onemogočiti v naslednjih primerih:

- območje(-ja) kamere (na strani vetrobranskega stekla, ali na strani notranjega vzvratnega ogledala), ali radarja je bilo poškodovano;

- vetrobransko steklo je počeno ali poškodovano (ne izvajajte popravil vetrobranskega stekla na tem območju; zamenja naj ga predstavnik servisne mreže za vaše vozilo);

- vleka vozila (okvare);

- ne vozite po asfaltirani cesti.