Nazaj na seznam

NASVETI ZA VOŽNJO, VOŽNJA ECO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Doseg vozila je homologiran v skladu s standardno in predpisano metodo. Ta metoda je enaka za vse proizvajalce in omogoča medsebojno primerjavo vozil.

Doseg pri dejanski rabi je odvisen od pogojev uporabe vozila, opreme in voznikovega načina vožnje. Za optimalni doseg glejte nasvete v nadaljevanju.

Glede na izvedenke vam posredujemo seznam funkcij, ki omogočajo zmanjšanje porabe energije:

- na instrumentni plošči:

- merilnik moči;

- indikator načina vožnje;

- na zaslonu multimedijskega sistema:

- podatki o vaši porabi energije;

- graf porabe energije;

- ocene glede na vaš način vožnje;

- ECO nasveti za vožnjo;

- načrtovalec poti;

- način vožnje ECO.

Merilnik moči

(na instrumentni plošči)

Ekonometer omogoča vozniku, da v realnem času spremlja obnavljanje ali porabo energije vozila.

Modro območje uporabe A »pridobivanje energije«

Ko med vožnjo pri zmanjševanju hitrosti umaknete nogo s pedala za plin ali pritisnete zavorni pedal, motor ustvarja električni tok, ki se uporablja za zaviranje vozila in napajanje pogonskega akumulatorja.

Območje za optimalno uporabo 0

Pomeni, da se energija ne porablja.

Zeleno območje uporabe B »priporočena poraba«

Pogonski akumulator motorju zagotavlja dovolj električne energije, da ga lahko premaknete.

Belo območje uporabe C - odsvetovana poraba

Pomeni, da je poraba energije velika.

Indikator načina vožnje 1

(odvisno od vozila)

V realnem času vas obvešča o izbranem načinu vožnje. Na to vas opozori indikator 1.

Več listov prikazuje 1, prožnejša in varčnejša je vaša vožnja.

Če redno spremljate ta indikator, zmanjšate porabo goriva vozila.

Za dodatne informacije glejte navodila multimedijskega sistema.

Na zaslonu multimedijskega sistema

Skupna vrednost prevožene razdalje

Ob zaustavitvi motorja se na zaslonu multimedijskega sistema 2 prikaže sporočilo »Pregled poti«, ki omogoča ogled informacij o vaši zadnji vožnji.

Prikazuje:

- splošni rezultat;

- gibanje rezultata;

- razdalja brez porabe.

Za dodatne informacije glejte navodila multimedijskega sistema.

Prikaže se globalna ocena od 0 do 100, ki vam omogoča, da ocenite učinkovitost svoje ekološke vožnje. Višja kot je ocena, manjša je poraba energije.

Prikažejo se ekološki nasveti za izboljšanje vaše učinkovitosti.

Shranjevanje priljubljenih poti vam omogoča, da primerjate učinkovitost svojih voženj med sabo in z vožnjami drugih uporabnikov vozila.

Način ECO

Način ECO je funkcija, ki optimizira porabo energije.

Način ECO omogoča omejitev moči in največje hitrosti.

Omejevanje pospeševanja omogoča majhno porabo pri mestni in primestni vožnji.

Vključitev funkcije

Funkcijo lahko vključite s pritiskom na stikalo 3.

Vklop potrdi kontrolna lučka , ki se prižge na instrumentni plošči.

Med vožnjo lahko začasno izklopite način ECO, da zagotovite polno zmogljivost motorja.

Da bi to dosegli, do konca pohodite pedal za plin.

Način ECO se ponovno vklopi, ko odmaknete nogo s pedala za plin.

Izklop funkcije

Funkcijo lahko izklopite s pritiskom na stikalo 3.

Izklop potrdi kontrolna lučka , ki ugasne na instrumentni plošči.

V načinu ECO je hitrost vozila omejena na približno 110 km/h.