Nazaj na seznam

KOREKCIJSKE NAPRAVE IN POMOČ PRI VOŽNJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pri različnih izvedenkah jih lahko sestavljajo:

- sistem proti blokiranju koles (ABS);

- sistem elektronskega nadzora stabilnosti vozila (ESC) s kontrolo podkrmarjenja in sistemom krmiljenja spodrsavanja;

- sistem pomoči pri zaviranju v sili;

- pomoč pri speljevanju v klanec;

- sistem za pomoč pri vožnji s prikolico;

- sistem krmiljenja spodrsavanja - »Extended grip«.

Drugi sistemi pomoči pri vožnji so opisani na naslednjih straneh.

Te funkcije so dodaten pripomoček v primeru kritičnih voznih razmer, ki omogočajo prilagajanje vedenja vozila voznim razmeram.

Te funkcije nikoli ne nadomestijo voznika. Ne razširijo omejitev vozila in vas ne smejo spodbujati k hitrejši vožnji. Zato torej, te funkcije ne morejo v nobenem primeru nadomestiti voznikove budnosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti stalno pozoren na nenadne dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo).

Sistem proti blokiranju koles (ABS)

Pri močnem zaviranju sistem ABS preprečuje blokiranje koles in s tem zagotovi čim krajšo zavorno pot in stabilnost vozila.

V teh pogojih se med zaviranjem lahko izognete raznim oviram na cestišču. Poleg tega lahko ta sistem poveča zavorno pot, zlasti na cestah s slabim oprijemom na površini (mokra tla itd.).

Vsakič, ko sistem deluje, voznik to občuti kot rahlo ali močnejše tresenje zavornega pedala. Sistem ABS v nobenem primeru ne izboljša “fizičnega” oprijema pnevmatik s cestiščem. Voznik mora obvezno voziti z običajno previdnostjo (in upoštevati varnostno razdaljo...).

V primeru zaviranja v sili vam priporočamo, da zavorni pedal pritisnete močno in neprekinjeno. Ni potrebno večkratno zaporedno pritiskanje pedala. Sistem ABS prilagodi moč pritiska na pedal v zavornem sistemu.

Motnje pri delovanju:

- © in x se prižge na instrumentni plošči, s spremljajočimi sporočili »Preverite ABS«, »Preverite zavorni sistem« in »Preverite ESC«: to pomeni, da sta ABS, ESC in sistem za pomoč pri zaviranju v sili izklopljena. Zaviranje je kljub temu vedno zagotovljeno;

- x, D, © in ® svetijo na armaturni plošči skupaj s sporočilom Okvara zavornega sistema , kar pomeni napako v zavornem sistemu.

V obeh primerih se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Vaš zavorni sistem deluje le deloma. V vsakem primeru pa je nenadno zaviranje nevarno, zato se morate ob prižigu teh lučk čimprej zaustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Pokličite predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESC) s kontrolo podkrmarjenja in s sistemom za krmiljenje spodrsavanja

Sistem za nadzor stabilnosti vozila ESC

Ta sistem pomaga ohraniti nadzor nad vozilom v “kritičnih” situacijah (ob izogibanju raznim oviram na cesti, izgubi oprijema pnevmatik v ovinkih...).

Princip delovanja

Tipalo na volanu zazna voznikovo obračanje volana.

Ostali senzorji, porazdeljeni po vozilu, merijo trenutno smer vožnje.

Sistem primerja voznikovo obračanje volana z dejansko smerjo vozila in jo po potrebi korigira, tako da zavira določena kolesa in/ali zmanjša moč motorja. Če se sistem vklopi, na instrumentni plošči utripa opozorilna lučka .

Kontrola podkrmarjenja

Ta sistem optimalno izboljša delovanje sistema ESC v primeru izrazitega podkrmarjenja (ob izgubi oprijema na prednji premi).

Sistem za krmiljenje spodrsavanja

Sistem omejuje spodrsavanje pogonskih koles in nadzira vozilo pri speljevanju, pospeševanju in upočasnjevanju.

Princip delovanja

Sistem neprestano meri in primerja hitrost pogonskih koles s pomočjo senzorjev na kolesih, ter izračunava njihovo prekomerno vrtenje. Če začne kolo drseti, sistem samodejno zavira, dokler moč pogona ni ponovno združljiva z nivojem oprijema pod kolesom.

Sistem tudi prilagaja število vrtljajev motorja oprijemu, ki je na voljo pod kolesi, neodvisno od pritiska na pedal plina.

V določenih primerih (vožnja po mehkem terenu: sneg, blato itd. ali vožnja s snežnimi verigami) se lahko z vključitvijo sistema proti spodrsavanju zmanjša moč motorja.

Motnje delovanja

Če sistem zazna motnjo delovanja, se na instrumentni plošči prikažejo sporočilo »Preverite ESC« ter opozorilni lučki © in . V tem primeru sta ESC in sistem nadzora oprijema izključena.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Izklop funkcije za krmiljenje spodrsavanja

V določenih primerih (vožnja po mehkem terenu: sneg, blato itd. ali vožnja s snežnimi verigami) se lahko z vključitvijo sistema proti spodrsavanju pogonskih koles, zmanjša moč motorja. Če tega ne želite, lahko sistem izklopite s pritiskom na stikalo 1.

V tem primeru na instrumentni plošči ves čas sveti opozorilna lučka , ki jo, odvisno od vozila, spremlja sporočilo »Način slaba cesta vklopljen« in/ali »ESC izklopljen«. To dejanje deaktivira nadzor zdrsa, vendar ne deaktivira elektronskega nadzora stabilnosti.

Sistem za krmiljenje spodrsavanja zagotavlja dodatno varnost, zato vam priporočamo, da ga ne izklapljate. Čim prej ga ponovno vklopite s pritiskom na stikalo 1.

Opomba: funkcija se samodejno vklopi ob vključitvi kontakta.

Sistem za pomoč pri zaviranju v sili

To je sistem, ki dopolnjuje sistem ABS in omogoča krajšo zavorno pot vozila.

Princip delovanja

Sistem je namenjen zaznavanju zaviranja v sili. V tem primeru zavorni sistem takoj razvije največjo moč in lahko sproži nadzor ABS.

Zaviranje sistema ABS traja, dokler ne popusti pritisk na zavornem pedalu.

Vklopijo se zavorne luči

Pri nekaterih izvedenkah vozila te lahko utripajo pri močnem zaviranju.

Funkcija predvidevanja zaviranja

Pri nekaterih izvedenkah vozila sistem predčasno predvidi zaviranje za krajšo zavorno pot, kadar hitro dvignete nogo s pedala za plin.

Posebni primeri

Pri uporabi regulatorja hitrosti:

- če uporabite pedal plina, se sistem lahko vključi, ko sprostite pedal;

- če ne uporabite pedala plina, se sistem ne vključi.

Motnje delovanja

Če sistem zazna motnjo delovanja, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Preverite zavorni sistem«, ki ga spremlja opozorilna lučka ©.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Pomoč pri speljevanju v klanec

Glede na naklon vzpetine, sistem pomaga vozniku pri speljevanju v klanec. Ko voznik dvigne nogo z zavornega pedala, da bi pritisnil pedal plina, naprava samodejno zategne zavore, kar preprečuje, da bi vozilo zdrsnilo nazaj.

Delovanje sistema

Deluje samo, kadar prestavna ročica ni v položaju N ali P in kadar je vozilo popolnoma zaustavljeno (pritisk na zavorni pedal).

Sistem zadrži vozilo približno 2 sekundi. Nato zavore postopoma popustijo (vozilo se bo pomikalo glede na naklon).

Sistem pomoči pri speljevanju v klanec ne more popolnoma preprečiti pomikanja vozila nazaj v vseh primerih (izjemno strm naklon itd.).

Voznik lahko v vsakem primeru pritisne zavorni pedal in tako prepreči pomikanje vozila nazaj.

Funkcije pomoči pri speljevanju v klanec se ne sme uporabljati pri daljšem postanku: uporabite zavorni pedal.

Ta funkcija ni namenjena dolgotrajnejši zaustavitvi vozila na mestu.

Če je treba zaustaviti vozilo, pritisnite na zavorni pedal.

Voznik mora biti še posebej pazljiv pri vožnji na spolzkih tleh in površinah s slabšim oprijemom.

Obstaja nevarnost resnih poškodb.

Sistem za pomoč pri vožnji s prikolico

Ta sistem pomaga ohraniti nadzor nad vozilom ob uporabi prikolice. Zaznava nihanja, ki jih povzroča vleka prikolice v posebnih pogojih vožnje.

Pogoji delovanja

- Vlečno kljuko mora odobriti predstavnik servisne mreže vozila;

- električni priključek mora odobriti predstavnik servisne mreže vozila;

- vlečna kljuka mora biti priključena na vozilo.

Način delovanja

Funkcija stabilizira vozilo:

- z nesimetričnim zaviranjem prednjih koles, s čimer zmanjša nihanja, ki jih povzroča prikolica;

- z zaviranjem vseh štirih koles in omejevanjem navora motorja, s čimer se hitrost vozila zmanjša do prenehanja nihanja.

Na to vas opozori utripanje kontrolne lučke na instrumentni plošči.

Sistem krmiljenja spodrsavanja - »Extended grip«

Če je vozilo ustrezno opremljeno, nadzor oprijema omogoča lažji nadzor nad vozilom na cestah s slabšim oprijemom (neutrjen teren itd.).

Te funkcije predstavljajo dodatno pomoč v kritičnih situacijah pri vožnji in omogočajo, da vozilo obdrži izbrano smer vožnje.

Funkcije nikoli ne nadomestijo ukrepov voznika. Za vozilo še vedno veljajo omejitve, zato vas ne smejo spodbujati k hitrejši vožnji. Zato te funkcije torej ne morejo v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti stalno pozoren na nenadne dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo).

»Samodejni« način

Ob zagonu vozila se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Samodejni način vklopljen«.

Privzeti način »Samodejno« omogoča optimalno uporabo v normalnih razmerah na cesti (suha, mokra, rahlo zasnežena itd.).

»Samodejni« način uporablja funkcije za krmiljenje spodrsavanja.

Način »Neutrjen teren«

Pritisnite stikalo 2: na instrumentni plošči se prižge opozorilna lučka, spremlja jo sporočilo »Način slaba cesta vklopljen«, sledi mu sporočilo »ESC izklopljen«. Ta položaj omogoča optimalno vožnjo po neutrjenem terenu (blato, pesek, odpadlo listje...). V tem položaju ima voznik nadzor nad hitrostjo motorja.

Ko se motor ustavi, se bo vozilo vedno znova zagnalo v načinu »Samodejno«.

Pnevmatike

Če je pnevmatike treba zamenjati, montirajte na vozilo pnevmatike iste znamke, tipa, dimenzij in profila (ali sestave), kot so originalne.

Pnevmatike morajo torej biti enake originalnim oziroma take, kot jih priporoča predstavnik servisne mreže za vaše vozilo.