VRTLJIVA PREGRADNA MREŽA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Obračanje pregradne mreže

- Izklopite airbag na sovoznikovi strani VARNOST OTROK: izklop, vklop airbag na sovoznikovi strani ;

- položite sedež v položaj poravnan s podom PREDNJI SEDEŽI ;

- odklenite vrtljivi del pregradne mreže tako, da dvignete jezička 1 in 2;

- pred odpiranjem premičnega dela se prepričajte, da sta 1 in 2 jeziček v odklenjenem položaju;

- zasukajte premični del za 90 stopinj, nato ga v točki 3 zapnite in spustite jeziček 2. Prepričajte se, da se je jeziček ustrezno zaskočil 2.

Pri premikanju pazite, da ne poškodujete varnostnega pasu.

Nikoli ne vozite z nezaskočeno vrtljivo pregradno mrežo.

Obstaja nevarnost poškodb.

Za svojo varnost pritrdite vse predmete, ki jih prevažate na sedežu v položaju, poravnanem s podom.

Pred vračanjem pregrade v prvotni položaj, nastavite jezička 1 in 2 v odklenjen položaj.

Ponovno nastavite vrtljivi del v prvotni položaj, zablokirajte 2 jeziček in potem še 1 jeziček. Prepričajte se, da sta jezička 1 in 2 ustrezno zaskočena.

Opomba: pred vračanjem vrtljivega dela v prvotni položaj, se prepričajte, da so zaskočne točke 5 čiste.

Pri uporabi vrtljive pregrade, 4 ne smete odstraniti ali razstaviti zaščitne mreže, niti delno.

Obstaja nevarnost poškodb, ker lahko med zaviranjem, predmeti shranjeni v prtljažnem prostoru, poletijo.