Nazaj na seznam

FUNKCIJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta sistem omogoča manjšo porabo goriva in nižjo stopnjo emisij toplogrednih plinov. Po zagonu vozila se sistem samodejno aktivira. Med vožnjo sistem zaustavi motor (ko je motor v stanju pripravljenosti) ob zaustavitvi vozila (v primeru prometnega zastoja, ko ustavite pred semaforjem itd.).

Pogoji za stanje pripravljenosti motorja

Vozilo se je odpravilo od tam kjer je bilo parkirano.

Vozila, opremljena z avtomatskim menjalnikom:

- menjalnik je v položaju D, N ali v ročnem načinu;

in

- zavorni pedal je dovolj močno pritisnjen;

Če opozorilna lučka utripa pri zaustavljenem vozilu n se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Pritisnite zavorni pedal«, zavorni pedal ni dovolj pritisnjen;

in

- pedal za plin ni pritisnjen;

in

- ko je hitrost vozila približno eno sekundo enaka 0 ali, odvisno od vozila, takoj, ko je hitrost vozila pod približno 5 km/h.

Motor ostane v stanju pripravljenosti, če je izbirna ročica v položaju P ali je v položaju N, pri čemer je parkirna zavora zategnjena in zavorni pedal ni pritisnjen.

Vozila, opremljena z ročnim menjalnikom:

- menjalnik je v prostem teku;

Če opozorilna lučka utripa in se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Sprosti pedal sklopke«, to pomeni, da pedal sklopke ni dovolj sproščen;

in

- pedal sklopke ni pritisnjen;

in

- hitrost vozila je manjša od približno 5 km/h.

Na instrumentni plošči sveti kontrolna lučka , ko je motor v stanju v pripravljenosti.

Oprema vozila deluje tudi, ko je motor zaustavljen.

Servovolan ne deluje, ko je motor v stanju pripravljenosti.

V tem primeru bo začel ponovno delovati, ko motor ne bo več v stanju pripravljenosti ali bo presežena hitrost približno 1 km/h (vožnja po klancu navzdol ali navzgor ipd.).

Ko je motor v stanju pripravljenosti, se avtomatska parkirna zavora ne zategne samodejno (odvisno od vozila).

Ko je motor v stanju pripravljenosti (na instrumentni plošči sveti kontrolna lučka ), naj bo vozilo ustavljeno.

Preden zapustite vozilo, MORA biti motor zaustavljen (in ne v stanju pripravljenosti). STIKALO ZA ZAGON: vozilo na ključ ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s kartico.

Onemogočenje stanja motorja v pripravljenosti

V nekaterih primerih, kot npr. pri vključevanju v križišče, če je sistem vključen, lahko motor pustite teči, da ga lahko hitro zaženete.

Za vozila, opremljena s samodejnimi menjalniki in z motorjem v stanju pripravljenosti, samo pri zaustavljenem vozilu:

Vozilo naj miruje, tako da rahlo držite zavorni pedal.

Vozila, opremljena z ročnim menjalnikom:

Pedal sklopke naj bo pritisnjen.

Če želite doliti gorivo, mora biti motor ugasnjen (in ne samo v stanju pripravljenosti v primeru, da je vozilo opremljeno s STOP and START funkcijo): kontakt morate izklopiti ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s ključem, ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s kartico.

Obstaja nevarnost požara.

Preklop motorja iz stanja pripravljenosti

Vozila, opremljena z avtomatskim menjalnikom:

- ko se odprejo voznikova vrata;

ali

- ko se odpne voznikov varnostni pas;

ali

- zavorni pedal je sproščen, s položajem D ali vključen je ročni način;

ali

- zavorni pedal ni pritisnjen, prestavna ročica je v položaju N, ročna zavora pa ni aktivirana;

ali

- zavorni pedal je znova pritisnjen, prestavna ročica je v položaju P ali N in ročna zavora je aktivirana;

ali

- prestavna ročica vozila je v položaju R;

ali

- pedal za plin je pritisnjen.

Vozila, opremljena z ročnim menjalnikom:

- ob odpiranju voznikovih vrat, brez vklopljenega prestavnega razmerja in s sproščenim pedalom sklopke;

ali

- pri odpenjanju voznikovega varnostnega pasu, brez vklopljenega prestavnega razmerja in s sproščenim pedalom sklopke;

ali

- menjalnik je v nevtralnem položaju (prosti tek) in pedal sklopke je rahlo pritisnjen;

ali

- je prestava vklopljena, pedal sklopke pa je pritisnjen do konca.

Posebno opozorilo: pri nekaterih izvedenkah vozila se lahko za nekaj sekund na instrumentni plošči prižge opozorilna lučka Ä, če odvzamete kontakt, ko je motor v stanju pripravljenosti.

Vozila, opremljena z ročnim menjalnikom:

Če pedal sklopke prehitro sprostite, medtem ko je vklopljena prestava, lahko pride do prekinitve ponovnega zagona.

Pogoji, ko preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč

Nekateri pogoji sistemu ne omogočajo preklopa v stanje pripravljenosti, zlasti:

- ko voznikova vrata niso zaprta;

- voznikov varnostni pas ni pripet ali ni bil pripet, ob pričetku vožnje;

- ko se uporablja vzvratna prestava;

- ko pokrov motornega prostora ni zaprt;

- zunanja temperatura je prenizka ali previsoka;

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- razlika notranje temperature vozila in izbrane temperature avtomatske klimatske naprave je zelo pomembna;

- sistem pomoči pri parkiranju je v uporabi;

- nadmorska višina je previsoka;

- klanec je prestrm za vozila s samodejnim menjalnikom;

- vklopljena je funkcija »Jasen pogled« za boljšo vidljivost AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA;

- temperatura motorja je prenizka

- sistem proti onesnaževanju se obnavlja;

-...

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka in vas opozori, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč.

Kontrolna lučka se lahko prikaže na instrumentni plošči skupaj s sporočilom:

- »Optimizacija polnjenja akumu.« za prednostno polnjenje baterije;

- »Prioriteta Termo-udobnost« dati prednost klimatski napravi;

- »Prednost motor v teku« dati prednost delovanju motorja.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s ključem ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s kartico.

Posebnost samodejnega ponovnega zagona motorja

Pod določenimi pogoji se lahko motor sam ponovno zažene, s čimer se zagotovita vaša varnost in udobje.

To se lahko zgodi predvsem:

- zunanja temperatura je prenizka ali previsoka;

- vklopljena je funkcija »Jasen pogled« za boljšo vidljivost AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA;

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- ko je hitrost vozila večja od 5 km/h (vožnja po pobočju navzdol ipd.);

- ob več zaporednih pritiskih zavornega pedala ali uporabi zavornega sistema;

-...

Na instrumentni plošči se prikaže kontrolna lučka , ki vas obvesti o samodejnem ponovnem zagonu motorja.

Preden zapustite vozilo, MORA biti motor zaustavljen (in ne v stanju pripravljenosti). STIKALO ZA ZAGON: vozilo na ključ ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s kartico.

Kontrolna lučka se lahko prikaže na instrumentni plošči skupaj s sporočilom:

- »Optimizacija polnjenja akumu.« za prednostno polnjenje baterije;

- »Prioriteta Termo-udobnost« dati prednost klimatski napravi;

- »Prednost motor v teku« dati prednost delovanju motorja.

Vključitev, izključitev funkcije

Pritisnite 1 za izklop funkcije. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo«Stop & Start izklopljen« in prižge se opozorilna lučka za zagon 1.

Sistem znova vključite s ponovnim pritiskom. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Stop & Start vklop« in stikalo izgine 1.

Sistem se samodejno ponovno vklopi ob vsakem zagonu vozila s pritiskom gumba za zagon. STIKALO ZA ZAGON: vozilo na ključ ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s kartico.

Motnje delovanja

Ko se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Preverite Stop & Start« in se vklopi stikalo 1, to pomeni, da je sistem izklopljen.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za svoje vozilo.

Posebna opomba: kadar je motor v stanju pripravljenosti, za samodejni ponovni zagon motorja pritisnite stikalo 1.

SISTEM STOP & START