Nazaj na seznam

GARNITURA ZA POLNJENJE PNEVMATIK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

S to garnituro lahko popravite pnevmatiko, ki ima na tekalni površini A poškodbo, manjšo od 4 milimetrov. S to garnituro ne morete popraviti vseh vrst predrtij, kot na primer poškodb, večjih od 4 milimetrov, ter zarez na boku B pnevmatike ...

Prepričajte se tudi, da je platišče v dobrem stanju.

Če je tujek, ki je predrl pnevmatiko, še vedno v njej, ga ne smete izvleči.

Garniture za polnjenje ne uporabljajte, če se je zaradi vožnje s predrto pnevmatiko le-ta poškodovala.

Pred kakršnimkoli posegom natančno preglejte boke pnevmatike.

Prav tako je vožnja s slabo napolnjeno ali z izpraznjeno (predrto) pnevmatiko lahko zelo nevarna in ima lahko za posledico nepopravljivo škodo.

To popravilo je zgolj začasno.

Poškodovano pnevmatiko je treba čim prej dati strokovnjaku v pregled (in v popravilo, če je to mogoče).

Ob zamenjavi pnevmatike, popravljene s to garnituro, morate o tem obvestiti strokovnjaka.

Med vožnjo lahko občutite manjše vibracije, do katerih pride zaradi prisotnosti sredstva v pnevmatiki.

Ta garnitura je homologirana izključno za polnjenje pnevmatik na vozilu, ki je z njo tovarniško opremljeno.

V nobenem primeru z njo ne smete polniti pnevmatik drugega vozila ali kateregakoli drugega napihljivega predmeta (blazine, čolna ...).

Med uporabo posode s sredstvom za popravilo pazite, da sredstvo ne pride v stik s kožo. Če vam kapljice sredstva kljub temu brizgnejo na kožo, prizadeto mesto obilno izperite z vodo.

Garnituro za popravilo pnevmatik hranite izven dosega otrok.

Prazne posode ne odvrzite v naravo. Izročite jo predstavniku servisne mreže za vaše vozilo ali posebni organizaciji, ki zbira te izdelke.

Posoda ima omejeno življenjsko dobo, ki je navedena na nalepki. Preverite rok uporabe.

Za zamenjavo cevi za polnjenje in posode s sredstvom za popravilo pnevmatike se obrnite na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

V primeru predrtja pnevmatike uporabite komplet, ki je pod talno oblogo v prtljažniku.

Pri delujočem motorju in zategnjeni parkirni zavori;

- Odvijte pokrov odtisa 3 posode;

- odvijte pokrovček posode 2;

- privijte posodo 2 na kompresor na ravni odtisa 3 posode;

- odvijte pokrovček ventila na kolesu in na ventil privijte nastavek za polnjenje 6;

- odklopite vso dodatno opremo, ki je priključena v vtičnice za dodatno opremo vozila;

- nastavek 4 obvezno priklopite v vtičnico za dodatno opremo pri vozilu;

- pritisnite stikalo 5 za polnjenje pnevmatike do predpisanega tlaka; TLAK ZRAKA V PNEVMATIKAH

- po največ 10 minutah prenehajte s polnjenjem in preverite tlak (na manometru 1).

Opomba: ko se posoda prazni (približno 30 sekund), manometer 5 na kratko prikaže tlak do 6 barov, nato prične tlak padati.

- nastavite tlak: za zvišanje tlaka nadaljujte s polnjenjem s pomočjo kompleta.

Če se po 10 minutah ne doseže minimalni tlak 1,8 bara, popravilo ni možno, zato vozila ne vozite; obrnite se na predstavnika servisne mreže vozila.

Pred uporabo garniture parkirajte vozilo tako, da boste dovolj odmaknjeni od prometa, vključite varnostne utripalke, zategnite parkirno zavoro, vsi potniki pa naj zapustijo vozilo in se oddaljijo od cestišča.

Če vozilo parkirate ob robu ceste, morate ostale udeležence v prometu opozoriti na prisotnost vašega vozila, tako da namestite varnostni trikotnik ali kateri drugi opozorilni pripomoček, ki je predpisan po lokalni zakonodaji države, v kateri vozite.

Ko je pnevmatika pravilno napolnjena, odstranite garnituro: počasi odvijte adapter za polnjenje s posode 6, da preprečite razlivanje sredstva za popravilo, nato pa shranite posodo v plastično embalažo, da sredstvo ne bo iztekalo.

- Prilepite nalepko s priporočili za vožnjo na vidno mesto na armaturni plošči.

- Pospravite garnituro.

- Če po končanem prvem polnjenju pnevmatike ta še vedno pušča, je potrebna vožnja za zamašitev luknje.

- Takoj odpeljite s hitrostjo med 20 in 60 km/h, da se sredstvo enakomerno porazdeli po pnevmatiki, in se po 3 kilometrih vožnje ustavite, da preverite tlak.

- Če je tlak višji od 1,3 bar, ampak nižji od priporočenega, ga nastavite (glejte nalepko na robu voznikovih vrat), sicer pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo: popravilo ni možno.

Na podu pred voznikovim sedežem ne sme biti nobenih predmetov, ker lahko v primeru sunkovitega zaviranja zdrsnejo pod pedala in onemogočijo njihovo uporabo.

Previdnostni ukrepi pri uporabi garniture

Garnitura za polnjenje ne sme neprekinjeno delovati več kot 10 minut.

Pri ventilu bodite pozorni na njegov pokrovček, kajti če slednjega ni oziroma je slabo privit, lahko povzroči puščanje in slabše tesnjenje pnevmatike.

Vedno uporabljajte pokrovčke ventila, ki so enaki originalnim, in poskrbite, da bodo popolnoma priviti.

Po uporabi garniture za popravilo z vozilom ne smete prevoziti več kot 200 km. Poleg tega morate voziti počasneje; v nobenem primeru ne smete preseči hitrosti 80 km/h. Na to vas opozarja nalepka, ki jo morate prilepiti na vidno mesto na armaturni plošči.

V skladu s predpisi v posameznih državah je sicer treba zamenjati pnevmatiko, ki je popravljena z garnituro za polnjenje pnevmatik.