VAROVALA ZA OTROKE: izklop, vklop sovoznikove varnostne blazine

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Izklop sovoznikovih airbags

(za vozila, ki so opremljena s tem sistemom)

Pred nameščanjem otroškega sedeža na sprednji sovoznikov sedež:

- prepričajte se, da je nameščanje otroškega sedeža na ta sedež dovoljeno;

- obvezno morate izklopiti varnostno blazino za otroški sedež, ki bo obrnjen v nasprotni smeri vožnje.

Za izklop airbag: pri zaustavljenem vozilu in izključenem kontaktu pritisnite in obrnite stikalo 1 v položaj OFF.

Pri vključenem kontaktu obvezno preverite, ali kontrolna lučka ] na prikazovalniku 2 dobro sveti in ali se prikaže sporočilo »izklopljena sovoznikova airbag« (odvisno od vozila).

Ta kontrolna lučka ostane stalno prižgana in potrjuje, da lahko na sovoznikov sedež namestite otroški sedež.

Sovoznikovo varnostno blazino je treba deaktivirati ali aktivirati pri izključenem kontaktu in ustavljenem vozilu.

Če na stikalo pritisnete med vožnjo, se prižgeta kontrolni lučki å in ©.

Stanje varnostne blazine bo ustrezalo stanju stikala, ko izključite in ponovno vključite kontakt.

NEVARNO

Zaradi nezdružljivosti na sovoznikov sedež NIKOLI ne nameščajte sistema za varovanje otrok, obrnjenega v nasprotni smeri vožnje, če je na sovoznikovi strani VKLOPLJENA čelna VARNOSTNA BLAZINA. To lahko povzroči SMRT OTROKA ali RESNE POŠKODBE otroka.

Na to vas opozarjajo oznake na armaturni plošči in nalepke A na obeh straneh sovoznikovega senčnika 3 (kot je zgornja nalepka).

NEVARNO

Zaradi nezdružljivosti na sovoznikov sedež NIKOLI ne nameščajte sistema za varovanje otrok, obrnjenega v nasprotni smeri vožnje, če je na sovoznikovi strani VKLOPLJENA čelna VARNOSTNA BLAZINA. To lahko povzroči SMRT OTROKA ali RESNE POŠKODBE otroka.

Vključitev sovoznikovih varnostnih blazin

Takoj ko otroški sedež odstranite s sovoznikovega sedeža, ponovno aktivirajte airbags, da sovozniku zagotovite varnost v primeru trčenja.

Za ponovni vklop air bag: pri zaustavljenem vozilu in izklopljenem kontaktu pritisnite in obrnite stikalo 1 v položaj ON.

Pri vključenem kontaktu obvezno preverite, ali je prižgana kontrolna lučka ] in ali se po približno 1 minuti po zagonu prižge kontrolna lučka na prikazovalniku 2.

V tem primeru je sovoznikova varnostna blazina vklopljena.

Motnje pri delovanju

V primeru napake na sistemu za vklop in izklop airbags za sovoznika je na sovoznikov sedež prepovedano namestiti otroški sedež, obrnjen v nasprotni smeri vožnje.

Prav tako ni priporočljivo, da bi na njem sedel katerikoli od sopotnikov.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Sovoznikovo airbag je treba deaktivirati ali aktivirati le pri zaustavljenem vozilu in izključenem kontaktu.

Če na stikalo pritisnete med vožnjo, se prižgeta kontrolni lučki å in ©.

Stanje airbag bo ustrezalo stanju stikala, ko izključite in ponovno vključite kontakt.