NASVETI ZA VZDRŽEVANJE IN ZMANJŠANJE ONESNAŽEVANJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vaše vozilo ustreza merilom za recikliranje in vrednotenje odsluženih vozil, ki bodo stopila v veljavo leta 2015.

Nekateri deli vozila so zato zasnovani tako, da jih bo mogoče kasneje reciklirati.

Te dele je preprosto odstraniti, da jih je mogoče zbrati in predelati v reciklažnih obratih.

Poleg tega so že po zasnovi vse tovarniške nastavitve in poraba goriva vašega vozila v skladu z veljavnimi predpisi proti onesnaževanju. Vozilo je aktivno vključeno v program za zmanjševanje onesnaževanja okolja s škodljivimi plini in za prihranek porabljene energije. Stopnja škodljivih snovi v izpušnih plinih in poraba goriva vašega vozila pa sta odvisni tudi od vas. Poskrbite za njegovo redno vzdrževanje in pravilno uporabo.

Vzdrževanje

Vedeti morate, da je lahko lastnik vozila kazensko odgovoren zaradi kršenja predpisov glede onesnaževanja okolja.

Če na primer dele motorja, sistema za dovajanje goriva ali izpušnega sistema zamenjate z neoriginalnimi, to lahko spremeni delovanje motorja, tako da ne bo več ustrezal predpisom glede onesnaževanja.

Nastavitve in kontrole, ki so navedene v programu vzdrževanja vozila, zaupajte pooblaščeni servisni delavnici, ki ima na voljo vso potrebno opremo za zagotavljanje originalnih nastavitev vašega vozila.

Nastavitve motorja

- Zračni filter, filter za gorivo: zaradi zamašenega vložka filtra je zmogljivost motorja manjša. Treba ga je zamenjati.

- Prosti tek: ne potrebujeta nobene nastavitve.

Kontrola izpušnih plinov

Sistem kontrole izpušnih plinov omogoča odkrivanje nepravilnosti pri delovanju naprav, ki služijo za zmanjševanje onesnaževanja okolja.

Motnje pri delovanju teh naprav lahko povzročijo sproščanje škodljivih snovi ali celo mehanske poškodbe.

Ä Ta kontrolna lučka na instrumentni plošči opozarja na morebitne motnje delovanja sistema:

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne ob zagonu motorja.

- Če sveti neprekinjeno, se čim prej posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

- Če utripa, zmanjšujte vrtljaje motorja, dokler ne preneha utripati. Čim prej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.