Nazaj na seznam

SISTEMI ZA NADZOR IN POMOČ PRI VOŽNJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sestavljajo jih lahko (odvisno od vozila):

- ABS (sistem proti blokiranju koles);

- ESC (sistem za nadzor stabilnosti vozila) s kontrolo podkrmarjenja in sistemom za krmiljenje spodrsavanja;

- sistem za pomoč pri zaviranju v sili;

- pomoč pri speljevanju v klanec;

- sistem za nadzor hitrosti pri spustu.

Te funkcije predstavljajo dodatno pomoč v kritičnih situacijah pri vožnji in omogočajo, da vozilo obdrži izbrano smer vožnje.

Funkcije nikoli ne nadomestijo ukrepov voznika. Za vozilo še vedno veljajo omejitve, zato vas ne smejo spodbujati k hitrejši vožnji. Zato te funkcije torej ne morejo v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti stalno pozoren na nenadne dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo).

ABS (sistem proti blokiranju koles)

Pri močnem zaviranju sistem ABS preprečuje blokiranje koles in s tem zagotovi čim krajšo zavorno pot in stabilnost vozila.

V teh pogojih se med zaviranjem lahko izogibate raznim oviram na cestišču. Sistem skrajša zavorno pot tudi na spolzki podlagi (mokro cestišče...).

Voznik občuti delovanje sistema kot tresenje zavornega pedala. Sistem ABS v nobenem primeru ne izboljša “fizičnega” oprijema pnevmatik s cestiščem. Voznik mora torej obvezno voziti z običajno previdnostjo (in upoštevati varnostno razdaljo...).

V primeru zaviranja v sili vam priporočamo, da na zavorni pedal pritisnete močno in neprekinjeno. Torej ni potrebno večkratno zaporedno pritiskanje pedala. Sistem ABS prilagodi moč pritiska na pedal v zavornem sistemu.

Če se prižge opozorilna lučka ®, se morate zaradi vaše varnosti čimprej zaustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Ugasnite motor in ga ne zaganjajte več. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Zaviranje je le delno zagotovljeno. V vsakem primeru pa je nenadno zaviranje nevarno, zato se morate ob prižigu teh lučk čimprej zaustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Motnje pri delovanju:

- © in x se vklopita na instrumentni plošči, spremljajo ju sporočila »Preverite ABS«, »Preverite zavorni sistem« in »Preverite ESC«: to pomeni, da so ABS, ESC in sistem za pomoč pri zaviranju v sili izklopljeni. Zaviranje je kljub temu zagotovljeno;

- na instrumentni plošči so prižgane lučke x, D, © in ® ter prikazano je sporočilo »Okvara zavornega sistema«: to opozarja na napako zavornega sistema.

V obeh primerih se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Sistem za nadzor stabilnosti vozila ESC s kontrolo podkrmarjenja in sistemom za krmiljenje spodrsavanja

Sistem za nadzor stabilnosti vozila ESC

Ta sistem pomaga ohraniti kontrolo nad vozilom v “kritičnih” situacijah (ob izogibanju raznim oviram na cesti, izgubi oprijema pnevmatik v ovinkih...).

Princip delovanja

Tipalo na volanu zazna voznikovo obračanje volana.

Druga tipala, ki so porazdeljena po vozilu, merijo dejansko smer vožnje.

Sistem primerja voznikovo obračanje volana z dejansko smerjo vozila in slednjo po potrebi popravi, tako da zavira določena kolesa in/ali zmanjša moč motorja. Ob vključitvi sistema na instrumentni plošči utripa kontrolna lučka .

Kontrola podkrmarjenja

Ta sistem zagotavlja optimalno delovanje funkcije ESC v primeru izrazitega podkrmarjenja (ob izgubi oprijema na prednji premi).

Sistem za krmiljenje spodrsavanja

Ta sistem omejuje zdrsavanje pogonskih koles in nadzira vozilo pri speljevanju, pospeševanju in upočasnjevanju.

Princip delovanja

Sistem neprestano meri in primerja hitrost pogonskih koles s pomočjo tipal na kolesih ter izračunava njihovo zdrsavanje. Če se kolo vrti v prazno, ga sistem zavira, da meja vrtenja doseže stopnjo, ki omogoča ponoven oprijem kolesa s cestiščem.

Sistem prilagaja tudi število vrtljajev motorja stopnji oprijema koles s cestiščem, ne glede na to, kako močno voznik pritiska na plin.

Motnje pri delovanju

Če sistem zazna motnjo delovanja, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Preverite ESC« ter prižgeta kontrolna lučka © in kontrolna lučka .

V tem primeru sta ESC in sistem za krmiljenje spodrsavanja izključena. Pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

Izklop funkcije

(odvisno od različice vozila)

V določenih primerih (vožnja po mehkem terenu: sneg, blato..., ali vožnja s snežnimi verigami) lahko delovanje sistema proti spodrsavanju zmanjša moč motorja. Če tega ne želite, lahko sistem izklopite s pritiskom na stikalo 1.

Na instrumentni plošči se v opozorilo prikaže sporočilo »ESC izklopljen«.

Sistem za krmiljenje spodrsavanja zagotavlja dodatno varnost, zato vam priporočamo, da ga ne izklapljate. Čim prej ga ponovno vklopite s pritiskom na stikalo 1.

Opomba: funkcija se samodejno znova vklopi po vzpostavitvi kontakta ali pri vožnji s hitrostjo nad 40 km/h.

Sistem za pomoč pri zaviranju v sili

To je sistem, ki dopolnjuje sistem ABS in prispeva h krajši zavorni poti vozila.

Način delovanja

Sistem zazna sunkovito zaviranje. V takem primeru se v trenutku razvije maksimalna pomoč pri zaviranju, ki lahko sproži regulacijo ABS. Zaviranje sistema ABS traja, dokler ne popusti pritisk na zavornem pedalu.

Prižig varnostnih utripalk

Pri nekaterih vozilih se slednje lahko prižgejo pri močnem zaviranju.

Te funkcije predstavljajo dodatno pomoč v kritičnih situacijah pri vožnji in omogočajo, da vozilo obdrži izbrano smer vožnje.

Funkcije nikoli ne nadomestijo ukrepov voznika. Za vozilo še vedno veljajo omejitve, zato vas ne smejo spodbujati k hitrejši vožnji. Zato te funkcije torej ne morejo v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti stalno pozoren na nenadne dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo).

Pomoč pri speljevanju v klanec

Glede na naklon vzpetine ta sistem pomaga vozniku pri speljevanju v klanec. Ko voznik dvigne nogo z zavornega pedala, da bi pritisnil na pedal za plin, ta naprava deluje na samodejno zategnitev zavor, ki prepreči, da bi vozilo zdrsnilo nazaj.

Delovanje sistema

Deluje samo takrat, ko je prestavna ročica v vključenem prestavnem razmerju in ne v praznem teku (pri avtomatskem menjalniku ne sme biti izbran položaj N ali P) in ko je vozilo popolnoma zaustavljeno (pritisk na zavorni pedal).

Sistem zadrži vozilo približno 2 sekundi. Potem zavore popustijo (vozilo se pomika glede na nagib).

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec ne more popolnoma preprečiti pomikanja vozila nazaj v vseh primerih (zelo močan nagib …).

Voznik lahko v vsakem primeru pritisne na zavorni pedal in tako prepreči pomikanje vozila nazaj.

Pomoči pri speljevanju v klanec se ne sme uporabljati pri daljšem postanku: uporabite zavorni pedal.

Ta funkcija ni namenjena za dolgotrajnejšo zaustavitev vozila na mestu.

Če je treba zaustaviti vozilo, pritisnite na zavorni pedal.

Voznik mora biti še posebej pazljiv pri vožnji po spolzkih tleh in površinah s slabšim oprijemom.

Obstaja nevarnost resnih poškodb.

Nadzor hitrosti pri vožnji navzdol

Ta naprava omogoča omejitev hitrosti vozila, ne da bi morali pritisniti zavorni pedal (med spustom po zelo strmem klancu).

Nadzor hitrosti pri vožnji navzdol deluje pri hitrosti od 5 do 30 km/h.

Opomba: če hitrost vozila preseže 60 km/h, se sistem izključi in opozorilna lučka ugasne.

Vklop/izklop sistema

- Vklop: pritisnite gumb 2 pri stanju normalnega vklopa, ko je hitrost pod 30 km/h. Na instrumentni plošči se prižge opozorilna lučka .

- Izklop: znova pritisnite gumb 2. Kontrolna lučka ugasne.

Zagon sistema

Preklop v višjo ali vzvratno prestavo (položaj D ali R pri vozilih s samodejnim menjalnikom) med spustom po klancu s hitrostjo, manjšo od 30 km/h.

Ko je zaznan zadosten naklon, na instrumentni plošči utripa opozorilna lučka .

Pri vklopljenem sistemu za nadzor hitrosti pri spustu lahko povečate hitrost tako, da pritisnete pedal plina, in jo zmanjšate tako, da pritisnete zavorni pedal.

Opozorilno sporočilo sistema

- Notranja napaka

- Hitrost vozila je nad 30 km/h

- Močno pritisnite pedal plina

V tem stanju se lahko na armaturi prikaže sporočilo »HDC ni na voljo«.

Ta sistem ne deluje, če je izbirna ročica v položaju P pri vozilih s samodejnim menjalnikom, ali če vozite po ravnem terenu.

V primeru napake sistema za nadzor hitrosti pri spustu vozilo zaustavite s pritiskom zavornega pedala.

Voznik mora biti pri vožnji na spolzkih površinah in površinah s slabim oprijemom še posebej pazljiv.

Obstaja nevarnost resnih poškodb.