NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Poraba goriva je akreditirana v skladu s standardno in predpisano metodo. Ta metoda je enaka za vse proizvajalce in omogoča medsebojno primerjavo vozil. Poraba pri dejanski rabi je odvisna od pogojev uporabe vozila, opreme in voznikovega načina vožnje. Za optimalno porabo glejte nasvete v nadaljevanju.

Glede na vozilo imate na voljo različne funkcije, ki vam pomagajo zmanjšati porabo goriva:

- merilnik vrtljajev;

- indikator spremembe prestave;

- indikator načina vožnje;

- skupen zapis prevožene razdalje in ekološki nasveti na multimedijskem zaslonu;

- način ECO.

Kadar je vgrajen v vozilo, navigacijski sistem dopolnjuje te informacije.

Na instrumentni plošči

Prikaz informaciji se lahko uredi in osebno prilagodi po stilu osebnih nastavitev instrumentne plošče, ki se izbere prek večfunkcijskega zaslona.

Merilnik vrtljajev z območjem ECO 1

Vožnja v območju ECO večino časa omogoča optimalno porabo goriva.

Indikator spremembe prestave 2

Da bi bila poraba goriva optimalna, vas kontrolna lučka na instrumentni plošči opozori, kdaj je najboljše prestaviti v višjo ali nižjo prestavo.

Š ali +: preklop v višjo prestavo;

ali -: preklop v nižjo prestavo.

Če redno spremljate ta indikator, zmanjšate porabo goriva vozila.

Indikator načina vožnje 3

V realnem času vas obvešča o izbranem načinu vožnje. Na to vas opozori indikator 3.

Večje je število listov na indikatorju 3, prožnejša in varčnejša je vaša vožnja.

Če redno spremljate ta indikator, zmanjšate porabo goriva vozila.

Za vklop/izklop indikatorja načina vožnje glejte navodila za uporabo multimedijskega sistema.

Na večfunkcijskem zaslonu

Skupna vrednost prevožene razdalje

Ob zaustavitvi motorja vam napis »pregled poti« na zaslonu 4 poda informacije o zadnji vožnji.

Prikazuje:

- povprečno porabo goriva;

- število prevoženih kilometrov;

- število doseženih kilometrov. Kažejo vožnjo brez porabe goriva (zmanjšanje hitrosti in/ali noga, odmaknjena s pedala za plin).

Prikaže se globalna ocena od 0 do 100, ki vam omogoča, da ocenite učinkovitost svoje ekološke vožnje. Višja kot je ocena, manjša je poraba goriva.

Prikažejo se ekološki nasveti za izboljšanje vaše učinkovitosti.

Shranjevanje priljubljenih poti vam omogoča, da primerjate učinkovitost svojih voženj med sabo in z vožnjami drugih uporabnikov vozila.

Več informacij najdete v navodilih za uporabo multimedijskega sistema.

Način ECO

Način ECO je funkcija, ki optimizira porabo goriva. Deluje na določene sisteme v vozilu, ki porabljajo gorivo (gretje, klimatizacija, servovolan itd.), in na določena dejanja med vožnjo (pospeševanje, prestavljanje, reguliranje hitrosti, upočasnjevanje itd.).

Omejevanje pospeševanja omogoča majhno porabo pri mestni in primestni vožnji. Ko uporabljate način ECO, je običajno, da opazite spremembo toplotnega ugodja.

Aktiviranje funkcije

Funkcija se lahko vključi:

- s pritiskom na stikalo 4.

- glede na vozilo, na navigacijskem meniju zaslona multimedijskega sistema (glejte navodila za multimedijski sistem).

Vklop potrdi kontrolna lučka , ki se prižge na instrumentni plošči.

Med vožnjo lahko začasno izklopite način ECO, da zagotovite polno zmogljivost motorja.

Da bi to dosegli, do konca pohodite pedal za plin.

Način ECO se ponovno vklopi, ko odmaknete nogo s pedala plina.

Izklop funkcije

Pritisnite stikalo 4.

Izklop potrdi kontrolna lučka , ki ugasne na instrumentni plošči.

Nasveti za vožnjo in ekološka vožnja

Kako voziti

- Priporočamo postopno segrevanje motorja do delovne temperature med vožnjo in ne na mestu.

- Hitra vožnja prinaša večje stroške.

- Dinamična vožnja z močnim in pogostim pospeševanjem in zmanjševanjem hitrosti je po porabi goriva draga glede na prihranek časa.

- V nižjih prestavah ne vozite s previsokimi vrtljaji motorja.

Vedno vozite z najvišjo možno prestavo.

- Izogibajte se naglemu pospeševanju.

- Ne zavirajte po nepotrebnem. Če oviro ali ovinek opazite dovolj zgodaj, enostavno dvignite nogo s pedala za plin.

- Pri vožnji navkreber ne poskušajte zadržati hitrosti vozila z dodajanjem več plina, kot je to potrebno na ravni cesti; poskušajte zadržati enak položaj pedala plina.

- Dvojni pritisk na pedal sklopke in pritisk na pedal za plin pred zaustavitvijo motorja pri današnjih vozilih niso več potrebni.

- vremenske nevšečnosti, preplavljena cestišča:

Ne vozite po poplavljeni cesti, kjer nivo vode sega preko spodnjega roba platišč.

Oviranje pri upravljanju vozila

Na voznikovi strani uporabljajte izključno predpražnike, ki so prilagojeni vašemu vozilu in jih je treba pričvrstiti s prednameščenimi elementi. Redno preverjajte, ali so dobro pritrjeni. Ne polagajte več tepihov enega preko drugega.

Tveganje, da se zataknejo pedali.

Pnevmatike

- Zaradi prenizkega tlaka v pnevmatikah se poveča poraba goriva.

- Zagotovite optimalno porabo goriva tako, da v pnevmatikah nastavite tlak za največjo hitrost ali predpisani tlak, ki je naveden na robu voznikovih vrat. TLAK ZRAKA V PNEVMATIKAH

- Neustrezne pnevmatike lahko vplivajo na povečano porabo goriva.

Praktični nasveti

- Izberite način ECO.

- Poraba električnega toka pomeni porabo goriva, zato vključite električne porabnike samo, kadar jih potrebujete. Vendar pa je varnost na prvem mestu, zato upoštevajte zakon o obvezno pri- žganih dnevnih lučeh, ki velja v določenih državah (tudi v Sloveniji).

- Za prezračevanje vozila uporabljajte zračnike. Vožnja z odprtimi okni poveča porabo goriva; pri vožnji s hitrostjo 100 km/h za 4 %.

- Priporočamo vam, da posode za gorivo ne polnite do vrha, ker lahko pride do izlivanja.

- Pri vozilih s klimatsko napravo boste v času, ko je le-ta vključena, opazili povečano porabo goriva (predvsem med mestno vožnjo). Pri vozilih s klimatsko napravo brez avtomatskega načina delovanja izključite sistem, ko ga ne potrebujete več.

Nasveti za zmanjšanje porabe goriva in okolju prijaznejšo vožnjo:

Če je bilo vozilo parkirano na soncu, za nekaj minut odprite vrata, da pred zagonom motorja izpustite vroč zrak iz vozila.

- Prtljažnik na strehi naj bo montiran le, kadar ga uporabljate.

- Za prevoz večjih tovorov raje uporabljajte tovorno prikolico.

- Svetujemo vam, da pri vleki počitniške prikolice na vozilo montirate spojler in ga pravilno naravnate.

- Izogibajte se voženj “od vrat do vrat” (krajše razdalje z daljšimi postanki), ker motor nikoli ne doseže svoje idealne delovne temperature.