Nazaj na seznam

AKTIVNO ZAVIRANJE V SILI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Aktivno zaviranje v sili

Obstajata dve vrsti sistema. Vozilo je opremljeno z enim od teh dveh sistemov (odvisno od vozila).

- Sistem A

- Sistem B

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohranjati nadzor nad vozilom.

Sistem A je sestavljen iz tipala z radarjem 1 in sprednje kamere 2.

Ali je vozilo opremljeno s sistemom A lahko ugotovite glede na obliko območja sprednje kamere.

Če je vozilo opremljeno s sistemom A, glejte informacije v razdelku »Sistem A« na naslednjih straneh.

Opomba: tipalo z radarjem 1 je nameščeno za sprednjim odbijačem. Težko je ugotoviti, ali je radar prisoten ali ne.

Sistem B uporablja tipalo z radarjem in kamero 3.

Ali je vozilo opremljeno s sistemom B lahko ugotovite glede na obliko območja tipala z radarjem in kamero.

Če je vozilo opremljeno s sistemom B, glejte informacije v razdelku »Sistem B« na naslednjih straneh.

Sistem A

Način delovanja

Sistem ima tipalo z radarjem, s katerim izračuna razdaljo do spredaj vozečega vozila in opozori voznika, če obstaja nevarnost za čelno trčenje. Lahko namerno zavre vozilo, da bi omejil poškodbe zaradi trka.

Opomba: prepričajte se, da tipala z radarjem 1 nič ne prekriva (umazanija, blato, sneg itd. ali dodatna oprema, kot so kovinski odbijači).

Operacija

Če med vožnjo (pri hitrosti med 30 in 140 km/h) obstaja nevarnost trčenja z vozilom pred vami, se indikator 4 prikaže v rdeči barvi na instrumentni plošči, hkrati pa se zasliši zvočni signal.

Če voznik pritisne zavorni pedal in sistem še vedno zazna nevarnost trčenja, poveča moč zaviranja. Če se voznik ne odzove na opozorilo in je trčenje neizbežno, sistem vključi zaviranje.

Vklop, izklop sistema

Vozila z navigacijskim sistemom

Na multifunkcijskem zaslonu 5 izberite meni »Vozilo«, »Pomoč pri vožnji«, »Aktívne brzdenie« in nato izberite »ON« ali »OFF«.

Do menija »Pomoč pri vožnji« lahko dostopate neposredno s tipko 6 .

Sistem A(nadaljevanje)

Vozila brez navigacijskega sistema

- ko je vozilo ustavljeno, držite stikalo 7 OK, da dostopite do menija za nastavitev;

- večkrat pritisnite stikalo 8 gor ali dol, da se premaknete do menija »Asistent riadenia«. Pritisnite stikalo 7 OK;

- stikalo 8 večkrat pritisnite gor ali dol, dokler se ne pomaknete do menija »Aktívne brzdenie«, in pritisnite stikalo 7 OK.

Če želite funkcijo vklopiti ali izklopiti, znova pritisnite stikalo 7 OK:

= vključena funkcija

< izključena funkcija

Pri izklopu sistema se prižge kontrolna lučka na instrumentni plošči. Sistem se ponovno vključi vsakič, ko se vključi kontakt pri vozilu.

Pogoji neaktiviranja sistema

Sistem se ne more vključiti:

- če je prestavna ročica v položaju za prosti tek,

- če je vključena parkirna zavora;

- med zavijanjem;

- pri vozilih na 4-kolesni pogon: ko je sistem za nadzor stabilnosti vozila ESC s kontrolo podkrmarjenja in sistemom proti spodrsavanju koles izklopljen (glejte odstavek »Sistem za nadzor stabilnosti vozila ESC s kontrolo podkrmarjenja in sistemom proti spodrsavanju koles« zgoraj). Kontrolna lučka se prižge.

Motnje pri delovanju

Če sistem zazna motnjo delovanja, na instrumentni plošči zasveti kontrolna lučka , ki jo spremlja sporočilo »Aktivn.zaviranje izključeno«.

Obstajata dve možnosti:

- sistem je začasno onemogočen (primer: radar je prekrit z umazanijo, blatom, snegom itd.). V tem primeru parkirajte vozilo in ugasnite motor. Očistite območje zaznavanja na radarju. Ko ponovno zaženete motor, kontrolna lučka ugasne in sporočilo izgine.

- če se to ne zgodi, je lahko vzrok za napako drugačen; obrnite se na pooblaščenega predstavnika servisne mreže.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Sistem A zazna samo vozila, ki vozijo v isto smer. Lahko se zgodi, da sistem ne zazna motoristov, ker je njihovo pot težko določiti.

Aktivno zaviranje v sili

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom. Sprožitev te funkcije je zapoznela ali onemogočena, ko sistem zazna jasne znake, da voznik upravlja vozilo (premikanje volana, pritiskanje pedal itd.).

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja se lahko poravnava radarja s kamero ali radarja spremeni, kar lahko vpliva na delovanje teh naprav. Izključite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege v območju radarja s kamero ali radarja (popravila, zamenjave, prilagoditev vetrobranskega stekla itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

- Namestitev dodatne opreme, ki lahko prekrije radar, je prepovedana (kovinski odbijači itd.).

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

- kompleksno okolje (kovinski most, tunel itd.);

- slabe vremenske razmere (sneg, toča, poledica itd.).

Nevarnost nenadnega zaviranja.

Omejitve delovanja sistema

- Sistem se odzove le na premikajoča se vozila ali vozila, ki jih je zaznal, ko so se premikala.

- Za zagotovitev dobrega delovanja sistema mora biti območje radarja čisto in se ga ne sme spreminjati.

- Na manjša vozila, kot so motorji, kolesa ali pešci, se sistem lahko odzove manj učinkovito kot na druga vozila.

- Sistem morda ne bo deloval ustrezno, če je cestišče spolzko (dež, sneg, poledica itd.).

Izklop funkcije

Funkcijo je treba onemogočiti v naslednjih primerih:

- na sprednjem delu vozila je prišlo do trka ali je poškodovano;

- se vozilo vleče z avtovleko (ob okvari).

Prekinitev funkcije

aktivno zaviranje lahko kadar koli prekinete s kratkim pritiskom na pedal za plin ali zasukom volana pri izogibanju.

Če se sistem obnaša neobičajno, ga izklopite in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Sistem B

Način delovanja

Z informacijami, ki jih sistem prejme prek radarja s kamero, lahko izračuna razdaljo do spredaj vozečega vozila in do pešcev v okolici.

Voznika obvesti, če obstaja tveganje čelnega trčenja. Lahko namerno zavre vozilo, da bi omejil poškodbe zaradi trka.

Opomba: prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohranjati nadzor nad vozilom.

Zaznavanje pešcev

Operacija

Če se med vožnjo (hitrost med približno 7 km/h in 60 km/h) pojavi tveganje trka s pešcem, je na instrumentni plošči prikazan indikator 9 rdeče barve, spremlja pa ga zvočno opozorilo.

Če je trčenje neizbežno, sistem vklopi zaviranje.

Sistem lahko uporabi maksimalno zaviranje.

Sistem uporabi maksimalno zaviranje vozila

Zaradi varnostnih razlogov bodite med vožnjo z vozilom vedno pripeti z varnostnim pasom, tovor pa naj bo naložen tako, da se noben element ne more premakniti in poškodovati potnikov.

Sistem B (nadaljevanje)

Zaznavanje vozil

Operacija

Če se med vožnjo (hitrost med 7 in 160 km/h) pojavi nevarnost trčenja z vozilom spredaj, sistem:

- opozori na nevarnost trčenja:

Na instrumentni plošči se vklopi indikator 4 rdeče barve in slišati je zvočni signal.

Če voznik pritisne zavorni pedal in sistem še vedno zazna nevarnost trčenja, poveča moč zaviranja.

- sproži zaviranje:

če se voznik po opozorilu ne odzove in je trčenje neizbežno.

Zaviranje lahko kadar koli prekinete tako, da:

- pritisnete pedal plina;

ali

- zasukate volan, da bi se izognili trku.

Posebnosti

Ko je hitrost vozila:

- manjša od približno 45 km/h, se opozorilo in zaviranje vklopita hkrati;

- med približno 45 km/h in 80 km/h, se vklopi opozorilo. Zaviranje se sproži le, če se vozilo pred vami premika. Zaviranje se ne vklopi za vozila, ki mirujejo;

- med približno 80 km/h in 160 km/h, se opozorilo in zaviranje sprožite le, če se vozilo pred vami premika. Opozorilo in zaviranje se ne vklopita za vozila, ki mirujejo;

- večja od 160 km/h, sistem ne deluje.

Sistem B (nadaljevanje)

Vklop, izklop sistema

Vozila z navigacijskim sistemom

Na multifunkcijskem zaslonu 5 izberite meni »Vozilo«, »Asistent riadenia«, »Aktívne brzdenie« in nato izberite »ON« ali »OFF«.

Do menija »Asistent riadenia« lahko neposredno dostopate s tipko 6 .

Vozila brez navigacijskega sistema

- ko je vozilo ustavljeno, držite stikalo 7 OK, da dostopite do menija za nastavitev;

- večkrat pritisnite stikalo 8 gor ali dol, da se premaknete do menija »Asistent riadenia«. Pritisnite stikalo 7 OK;

- stikalo 7 večkrat pritisnite gor ali dol, dokler se ne pomaknete do menija »Aktívne brzdenie« in pritisnite stikalo 7 OK.

Če želite funkcijo vklopiti ali izklopiti, znova pritisnite stikalo 8 OK:

= vključena funkcija

< izključena funkcija

Pri izklopu sistema se prižge kontrolna lučka na instrumentni plošči. Sistem se ponovno vključi vsakič, ko se vključi kontakt pri vozilu.

Sistem B (nadaljevanje)

Pogoji, ki onemogočajo sistem

Sistem se ne more vključiti:

- če je prestavna ročica v nevtralnem položaju ali praznem teku;

- če je parkirna zavora vključena;

- v ovinku.

Na splošno velja, da v primeru zaznavanja znakov pozornosti voznika (obračanje volana, pritiskanje pedal itd.), sistem deluje z zamikom ali se ne vklopi.

Začasno ni na voljo

Ko sistem zazna, da začasno ni na voljo, se na instrumentni plošči vklopi kontrolna lučka , spremlja pa jo sporočilo »Aktivno zaviranje: tipalo blokirano« ali »Radar in kamera: ni vidljivosti«, odvisno od vozila.

Možni vzroki so:

- sistem je začasno blokiran (bleščanje zaradi sonca, zasenčene luči, slabe vremenske razmere itd.). Sistem bo ponovno deloval, ko se izboljšajo pogoji vidljivosti.

- Sistem je začasno onemogočen (na primer: vetrobransko steklo je prekrito z umazanijo, ledom, snegom itd.). V tem primeru parkirajte vozilo in ugasnite motor. Očistite vetrobransko steklo. Ko ponovno zaženete motor, kontrolna lučka ugasne in sporočilo izgine.

- v nasprotnem primeru je lahko vzrok napake nekje drugje; obrnite se na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Motnje pri delovanju

Če sistem zazna motnjo delovanja, na instrumentni plošči zasveti kontrolna lučka , ki jo spremlja sporočilo »Aktivn.zaviranje izključeno«.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Aktivno zaviranje v sili

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohranjati nadzor nad vozilom. Sprožitev te funkcije je zapoznela ali preprečena, ko sistem zazna jasne znake, da voznik upravlja vozilo (premikanje volana, pritiskanje pedal itd.).

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja se lahko poravnava radarja s kamero ali radarja spremeni, kar lahko vpliva na delovanje teh naprav. Izključite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege v območju radarja s kamero ali radarja (popravila, zamenjave, prilagoditev vetrobranskega stekla itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

- kompleksno okolje (kovinski most, tunel itd.);

- slabe vremenske razmere (sneg, toča, poledica itd.);

- slaba vidljivost (tema, megla itd.);

- majhen kontrast med predmetom (vozilo, pešec itd.) in njegovo okolico (npr. pešec, oblečen v belo, v zasneženem območju ipd.);

- zaslepljenost (slepeči sončni žarki, žarometi nasproti vozečih vozil itd.);

- prekrito vetrobransko steklo (z umazanijo, ledom, snegom, zarošeno itd.).

Nevarnost nenadnega zaviranja.

Omejitve delovanja sistema

- Vozilo, ki vozi v nasprotno smer, ne sproži nobenega opozorila ali spremembe delovanja sistema.

- Območje radarja in kamere na vetrobranskem steklu je treba vzdrževati, vedno mora biti čisto in nespremenjeno, da je zagotovljeno ustrezno delovanje sistema.

- Sistem se na manjša vozila, kot so motorji, kolesa, lahko odzove manj učinkovito kot na druga vozila.

- Sistem morda ne bo deloval ustrezno, če je cestišče spolzko (dež, sneg, poledica itd.).

- Za zagotavljanje pravilnega delovanja mora sistem B zaznati celoten obris pešca. Tako sistem ne more zaznati:

- pešcev v temi ali pri šibki svetlobi;

- pešcev, ki so le delno vidni;

- pešcev, ki so manjši od 80 cm;

- pešcev, ki nosijo velike predmete.

Izklop funkcije

Funkcijo je treba onemogočiti v naslednjih primerih:

- območje radarja in kamere je poškodovano (na strani vetrobranskega stekla ali na strani notranjega vzvratnega ogledala);

- se vozilo vleče z avtovleko (ob okvari);

- vetrobransko steklo je počeno ali ukrivljeno (ne izvajajte popravil na tem območju vetrobranskega stekla; zamenja naj ga predstavnik servisne mreže za vaše vozilo).

Prekinitev funkcije

Aktivno zaviranje lahko kadar koli prekinete s kratkim pritiskom na pedal za plin ali zasukom volana pri izogibanju.

Če se sistem obnaša neobičajno, ga izklopite in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.