Nazaj na seznam

AVTOMATSKA PARKIRNA ZAVORA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pomoč pri delovanju

Avtomatska parkirna zavora zagotavlja, da se vozilo ne premika ob zaustavitvi motorja (in motor ni v stanju pripravljenosti za vozila s funkcijo Stop and Start). Glejte razdelka »Zagon, zaustavitev motorja« in »Funkcija zaustavitve in zagona« v 2. poglavju.

V ostalih primerih, na primer ko motor ugasne, se zavora ne zategne samodejno. Treba je uporabiti ročni način.

V nekaterih različicah modelov za določene države funkcija samodejne zategnitve zavore ni aktivirana. Glejte podpoglavje “Ročni način delovanja”.

Zategnitev samodejne parkirne zavore je potrjena s sporočilom »Parkirna zavora zategnjena«, prižigom kontrolne lučke } na instrumentni plošči in kontrolne lučke 2 na stikalu 1.

Po zaustavitvi motorja lučka 2 ugasne nekaj minut po zategnitvi avtomatske parkirne zavore, lučka } pa ugasne ob zaklepanju vozila.

Opomba

Če avtomatska parkirna zavora ni zategnjena, se oglasi zvočni signal, na instrumentni plošči pa se prikaže sporočilo »Zategnitev parkirne zavore«:

- pri delujočem motorju: ob odpiranju voznikovih vrat;

- pri zaustavljenem motorju (na primer, ko motor ugasne): ob odpiranju enih od prednjih vrat.

V tem primeru dvignite in nato spustite stikalo 1, da zategnete avtomatsko parkirno zavoro.

Sprostitev samodejne zategnitve parkirne zavore

Zavora se sprosti, takoj ko vozilo spelje ob pritisku na pedal za plin.

Preden zapustite vozilo, preverite, ali je avtomatska parkirna zavora dejansko zategnjena. Na zategnjeno zavoro opozarjata prižgani opozorilna lučka 2 na stikalu 1 in opozorilna lučka } na instrumentni plošči, ki svetita, dokler se ne zaklenejo vrata.

Ročni način delovanja

Avtomatsko parkirno zavoro lahko tudi ročno upravljate.

Zategovanje avtomatske parkirne zavore

Potegnite stikalo 1. Prižgeta se kontrolna lučka 2 in kontrolna lučka } na instrumentni plošči.

Sprostitev avtomatske parkirne zavore

Pri vključenem kontaktu pritisnite na zavorni pedal in nato na stikalo 1: kontrolna lučka 2 in kontrolna lučka } ugasneta.

Kratek postanek

Če želite ročno zategniti avtomatsko parkirno zavoro (postanek pri rdečem semaforju, mirovanje z delujočim motorjem...): potegnite in spustite stikalo 1. Zavora se samodejno sprosti takoj, ko speljete.

Posebni primeri

Ko parkirate na nagnjenem cestišču ali s priključeno prikolico, povlecite stikalo 1 za nekaj sekund za maksimalno zategnitev zavor.

Parkiranje vozila s sproščeno avtomatsko parkirno zavoro (na primer, ko obstaja nevarnost zmrzali):

- pri delujočem motorju ter istočasnem pritisku na zavorni pedal in stikalo 1 ustavite motor (ne uporabite stanja pripravljenosti za vozila s funkcijo zaustavitve in zagona);

- pri vključeni prestavi ali položaju P spustite zavorni pedal in stikalo 1.

Pri vozilih, opremljenih s funkcijo zaustavitve in zagona, se avtomatska parkirna zavora samodejno vključi pri motorju v stanju pripravljenosti, če si voznik odpne varnostni pas in odpre voznikova vrata ali vstane s sedeža.

Posebnosti pri funkciji zaustavitve in zagona: pri odpenjanju voznikovega varnostnega pasu, preden motor preklopi v stanje pripravljenosti zaradi funkcije zaustavitve in zagona, se prepričajte, da je parkirna zavora dobro zategnjena: to potrdi prižig kontrolne lučke } na instrumentni plošči. Nevarnost premikanja.

Če se prikaže sporočilo »Nevarnost električne okvare » ali »Preverite akumulator«, pred zaustavitvijo motorja ročno vklopite samodejno parkirno zavoro tako, da povlečete stikalo 1 (pri vozilih s samodejnim menjalnikom premaknite prestavno ročico v položaj P).

Nevarnost premikanja vozila.

Pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

Odsotnost vizualnih ali zvočnih informacij opozarja na okvaro instrumentne plošče. V tem primeru se morate nemudoma ustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Prepričajte se, da je vozilo ustrezno zaustavljeno, in pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Izvedenke z avtomatskim menjalnikom

Kadar motor deluje in so voznikova vrata odprta ali slabo zaprta, se samodejna sprostitev zavore iz varnostnih razlogov izključi (da se vozilo ne premika brez voznika). Ko voznik pritisne pedal za plin, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Sprostitev cesta vklopljen«.

Nikoli ne zapustite vozila, ne da bi prestavili izbirno ročico v položaj P. Vozilo se namreč lahko začne premikati ob pritisku na pedal za plin, če miruje in motor teče z vključeno prestavo.

Obstaja nevarnost nesreče.

Motnje pri delovanju

- V primeru napake se na instrumentni plošči prižge opozorilna lučka © skupaj s sporočilom »Preverite parkirno zavoro«, v nekaterih primerih se prižge tudi lučka }.

Čim prej obiščite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

- V primeru okvare avtomatske parkirne zavore se prižge kontrolna lučka ®, prikaže se sporočilo »Okvara zavornega sistema« in zasliši se zvočni signal, v nekaterih primerih pa se prižge še kontrolna lučka }.

To sporočilo narekuje takojšnjo zaustavitev v skladu z razmerami v prometu.

V tem primeru morate obvezno imobilizirati vozilo, tako da vključite prvo prestavo (pri ročnih menjalnikih) ali prestavite ročico v položaj P (pri avtomatskih menjalnikih). Če vozilo stoji na večji strmini, pod kolesa postavite zagozdo.