Nazaj na seznam

DVIŽNA PRTLJAŽNA VRATA NA MOTORNI POGON

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pri vozilih, opremljenih z dvižnimi prtljažnimi vrati, se ta odklepajo in zaklepajo skupaj z vrati vozila.

Na voljo je več načinov za upravljanje prtljažnih vrat, odvisno od vozila:

- s kartico RENAULT z uporabo daljinskega upravljalnika;

- s stikali na dvižnih prtljažnih vratih;

- s stikalom na armaturni plošči;

- s funkcijo »prostoročnega upravljanja«.

Pritrjevanje kakršnih koli nosilnih elementov (nosilec za kolo, kovček za prtljago itd.) na prtljažna vrata je prepovedano. Če želite na vozilo namestiti nosilni element, se obrnite na predstavnika servisne mreže.

Pogoji uporabe

- Zaustavite vozilo.

- Če bi led ali sneg lahko ovirala odpiranje dvižnih prtljažnih vrat, ju obvezno odstranite, da sprostite prtljažna vrata.

- Če se je akumulator spraznil ali se je polnil, je treba zapreti dvižna prtljažna vrata (ročno, če je treba), da njihov motor spet začne delovati.

Da ne bi prišlo do poškodb, se pri odpiranju/zapiranju prtljažnih vrat prepričajte, da ni nikogar v bližini gibljivih delov.

Obstaja nevarnost poškodb.

Odpiranje/zapiranje

Če s pritiskom na stikalo na armaturni plošči ali s kartico RENAULT vklopite odpiranje ali zapiranje prtljažnih vrat z motornim pogonom, nas na to opozorijo trije zaporedni zvočni signali, tik preden se prtljažna vrata začnejo premikati.

Med odpiranjem/zapiranjem dvižnih prtljažnih vrat pazite, da se bodo gibljivi deli lahko nemoteno premikali.

Da preprečite poškodbe sistema prtljažnih vrat, jih med odpiranjem ali zapiranjem ne potiskajte na silo, dokler se premikajo.

S kartico RENAULT z uporabo daljinskega upravljalnika

Pri izključenem kontaktu držite pritisnjeno stikalo 1 kartice RENAULT.

Z zunanjim stikalom za odpiranje dvižnih prtljažnih vrat

Pritisnite stikalo 2.

Z notranjim stikalom za zapiranje dvižnih prtljažnih vrat

Pritisnite stikalo 3.

Iz varnostnih razlogov vrata odpirajte in zapirajte samo, ko je vozilo ustavljeno.

Obstaja nevarnost poškodb.

S stikalom na armaturni plošči

Pri nekaterih izvedenkah je treba pritisniti in držati stikalo 4.

S funkcijo »prostoročnega upravljanja«

Funkcija »prostoročnega upravljanja« omogoča dostop do prtljažnika ali njegovo zapiranje, ko imate polne roke.

Ko imate kartico RENAULT pri sebi in je kontakt izključen, pomaknite stopalo naprej/nazaj pod zadnjim odbijačem.

Tipalo zazna približevanje in nato oddaljevanje vaše noge in sproži odpiranje ali zapiranje dvižnih prtljažnih vrat.

Ne zadržite noge v zraku. Gib izvedite brez prekinitev.

Opomba: ko pri odprtih prtljažnih vratih sistem zazna ukaz za zapiranje, počaka približno tri sekunde, preden ga sproži (pri tem se zasliši zvočni signal v sekundnih presledkih).

Vklop/izklop funkcije »prostoročno upravljanje«

Na večfunkcijskem zaslonu izberite meni »Vozilo«, »Uporabniške nastavitve« in nato »Odpri / Zapri prostoročno«. Izberite »ON« ali »OFF« za vklop ali izklop funkcije.

Posebnosti pri uporabi funkcije »prostoročnega upravljanja«

- Funkcija »prostoročnega upravljanja« ni več na voljo po več dnevih nedelovanja vozila ali po približno 15 minutah, če je vozilo odklenjeno. Ponovno jo vključite z gumbom za zaklepanje na kartici RENAULT.

- Funkcija »prostoročnega upravljanja« je na voljo samo, ko vozilo stoji in je motor ugasnjen (ko ni v stanju pripravljenosti s funkcijo Stop and Start).

- Funkcija »prostoročnega upravljanja« morda ne bo delovala, če je na vozilo nameščena vlečna kljuka ali je vozilo na območju z močnim elektromagnetnim sevanjem.

Zaustavitev premikanja dvižnih prtljažnih vrat

Premikanje dvižnih prtljažnih vrat z motornim pogonom je kadar koli mogoče zaustaviti s kratkim pritiskom na eno od stikal. Odvisno od stopnje odprtosti vratc za delno odpiranje prtljažnika jih lahko do konca odprete ročno.

Če so prtljažna vrata ustavljena v vmesnem položaju, se bodo ob naslednjem pritisku premaknila v obratni smeri, v kateri ste jih ustavili.

Ročni način

Po zaustavitvi dvižnih prtljažnih vrat jih lahko po želji premikate ročno.

Samodejno premikanje lahko kadar koli nadaljujete s pritiskom na eno od stikal.

Zaznavanje ovire

Ko zadnje steklo pri premikanju naleti na oviro (predmet ali oseba), se zaustavi. Odvisno od stopnje odprtosti vratc za delno odpiranje prtljažnika jih lahko do konca odprete ročno.

Pritisnite eno od stikal za odpiranje/zapiranje dvižnih prtljažnih vrat, da nadaljujete njihovo premikanje v isto smer kot pred ustavitvijo zaradi ovire.

Zaznava ovire služi kot pomoč pri odpiranju in zapiranju prtljažnih vrat, v nobenem primeru ne more nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti.

Omejitev odpiralnega kota pri dvižnih prtljažnih vratih

Nastavite lahko najvišjo odpiralno višino dvižnih prtljažnih vrat. Samodejno se bodo ustavila v izbranem položaju:

- odprite dvižna prtljažna vrata do vmesnega položaja;

- ročno pomaknite dvižna prtljažna vrata do izbranega položaja;

- stikalo 3 za dvižna prtljažna vrata držite pritisnjeno več kot tri sekunde, da se shrani položaj.

Zaslišita se dva zaporedna zvočna signala, da je bil položaj uspešno shranjen.

Previdnostni ukrepi za uporabo

Pred odpiranjem/zapiranjem dvižnih prtljažnih vrat preverite, ali imate okrog vozila dovolj prostora zanje. Sicer ustavite dvižna prtljažna vrata z zunanjim stikalom za odpiranje in ročno držite vrata v ustreznem položaju (prtljažna vrata lahko do konca odprete ročno).

Če se dvižna prtljažna vrata premikajo in se takrat zažene motor, se premikanje za nekaj sekund ustavi in nato nadaljuje.

Omejite večkratno ročno zaustavljanje med samodejnim premikanjem dvižnih prtljažnih vrat (nevarnost poškodbe sistema dvižnih prtljažnih vrat).

Prepričajte se, da senzorji niso prekriti (z umazanijo, blatom, snegom, soljo za soljenje cestišč pozimi itd.).

Motnje delovanja

Če dvižna prtljažna vrata s pogonskim motorjem vključite in neprekinjeno uporabljate približno eno minuto (večkratno zaporedje odpiranja in zapiranja), se ta blokirajo, da se sistem ne pregreje. Normalno delovanje se povrne po približno eni minuti.

Dvižna prtljažna vrata ne delujejo, če je akumulator slabo napolnjen. V tem primeru naj motor vozila teče med uporabo dvižnih prtljažnih vrat s pogonskim motorjem.

Opomba

V zelo hladnih vremenskih razmerah se lahko zgodi, da samodejno odpiranje ne deluje, če so tesnila prtljažnih vrat zamrznjena.

Onemogočite funkcijo »prostoročnega upravljanja« pred ročnim pranjem vozila ali premikanjem rezervnega kolesa ali vlečne kljuke.

Obstaja nevarnost nenamernega odpiranja ali zapiranja prtljažnih vrat, ki lahko povzroči poškodbe.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne puščajte otroka, odrasle osebe, ki potrebuje pomoč drugih, ali živali, v notranjosti ali za prtljažnimi vrati, niti za krajši čas.

Lahko bi namreč nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, motorizirana prtljažna vrata ali zaklenili vrata, s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUDIH POŠKODB.

FUNKCIJE VOZILA : MOTORIZIRANA PRTLJAŽNA VRATA