Nazaj na seznam

NIVO MOTORNEGA OLJA: dolivanje, nalivanje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dolivanje/nalivanje

Vozilo mora stati na vodoravnih tleh, motor ne sme teči in mora biti hladen (na primer: pred prvim jutranjim zagonom).

- Odvijte pokrovček 1;

- dolijte olje (v vednost: količina olja med oznakama “mini” in “maxi” na merilni palici 2 znaša od 1,5 do 2 litrov glede na vrsto motorja);

- počakajte približno 10 minut, da olje steče v motor;

- z merilno palico 2 preverite nivo olja (po predhodno opisanem postopku).

Po izvedeni operaciji ne pozabite potisniti merilne palice do konca in popolnoma priviti merilne palice s pokrovčkom.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt s pritiskom gumba za zaustavitev motorja (glejte razdelek »Zagon/zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Ne nalivajte preko oznake “maxi” in ne pozabite priviti pokrovčka 1 ter vstaviti merilne palice 2 v njeno ležišče.

Da se olje ne bi polivalo po motorju, priporočamo, da pri dolivanju/nalivanju olja uporabite lijak.