Nazaj na seznam

NIVO MOTORNEGA OLJA: splošno

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Normalno je, da vsak motor porabi določeno količino olja za mazanje in hlajenje svojih delov. Zato je včasih treba doliti nekaj olja tudi med dvema rednima zamenjavama.

Če je po končani fazi utekanja vozila treba doliti več kot 0,5 litra olja na prevoženih 1000 km, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Pogostnost preverjanja nivoja: redno preverjajte nivo olja, vsekakor pa pred vsako daljšo vožnjo, da se izognete morebitnim poškodbam motorja.

Da se olje ne bi polivalo po motorju, vam priporočamo, da pri dolivanju/nalivanju olja uporabite lijak.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt s pritiskom gumba za zaustavitev motorja (glejte razdelek »Zagon/zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Odčitavanje nivoja olja

Nivo olja morate odčitavati, ko vozilo stoji na ravnih tleh in po daljšem mirovanju motorja.

Da ugotovite natančen nivo olja in se prepričate, da ni presežen maksimalen nivo (nevarnost okvare motorja), obvezno uporabite merilno palico. Glejte naslednje strani.

Prikazovalnik na instrumentni plošči opozarja samo na minimalen nivo olja.

- Potegnite ven merilno palico in jo obrišite s čisto krpo, ki ne pušča vlaken;

- vtaknite merilno palico v cevko do nastavka na palici; pri motorjih, ki so opremljeni z »merilno palico s pokrovčkom« C, mora biti pokrovček popolnoma privit;

- ponovno izvlecite merilno palico;

- poglejte, do kje sega nivo na palici: nikdar ne sme biti nižji od oznake “mini” A ali segati preko oznake “maxi” B.

Potem, ko ste preverili nivo, ponovno potisnite merilno palico do konca oziroma popolnoma privijte merilno palico s pokrovčkom.

Preseženi maksimalni nivo motornega olja

Pri nalivanju olja ne smete nikoli preseči maksimalnega nivoja B: nevarnost okvare motorja in katalizatorja.

Če je presežen maksimalni nivo olja, ne zaganjajte vozila, ampak se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.