Nazaj na seznam

OPOZORILO ZA SKRENITEV Z VOZNEGA PASU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta sistem opozori voznika ob

nenamernem premiku vozila čez polno ali

prekinjeno črto.

Ta funkcija uporablja kamero, nameščeno

na vetrobranskem steklu za vzvratnim

ogledalom.

Ta funkcija pomeni dodatno pomoč pri vožnji v primeru nenamerne prekoračitve neprekinjene ali prekinjene črte. Vendar ne ukrepa namesto voznika. Delovanje te funkcije je v nekaterih pogojih lahko ovirano, zlasti v primeru:

- slabe vidljivosti (dež, sneg, megla, umazano vetrobransko steklo, moteča sončna svetloba, delno izbrisane črte itd.);

- ceste z ostrimi ovinki;

- tesnega sledenja vozilu na istem voznem pasu;

- obrabljenih ali medsebojno zelo oddaljenih talnih oznak ali talnih oznak s šibkim kontrastom;

- ozkih cest;

- ...

V tem primeru indikatorji vidnosti črt ostanejo nepobarvani na instrumentni plošči, kar pomeni, da funkcija ni pripravljena za opozarjanje (nezaznane črte). Ta funkcija torej v nobenem primeru ne more nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti pri manevriranju.

Vklop/izklop

Vozila z navigacijskim sistemom

Prek večfunkcijskega zaslona 2: izberite »Vozilo«, »Asistent riadenia«, »Opozorilo za zapustitev voznega pasu« in nato izberite »ON« ali »OFF«.

Do menija »Asistent riadenia« lahko neposredno dostopate s tipko 1 .

Vozila brez navigacijskega sistema

Pritisnite stikalo 3.

Delovanje

Ko je funkcija vključena, se na instrumentni plošči prikažejo sivi indikatorji vidljivosti levih in desnih črt 4.

Funkcija je pripravljena na opozarjanje, če:

- ko je hitrost večja od približno 70 km/h;

in

- ko so indikatorji črt 4 obarvani zeleno, ali v primeru vibracij volana, odvisno od vozila;

Funkcija opozori voznika:

- s piskom ali vibracijami volana, odvisno od vozila;

- indikator črte, ki ste jo prečkali, se na instrumentni plošči obarva rdeče.

Pogoji neaktiviranja opozoril

- Indikatorji smeri, ki so bili aktivirani manj kot 2 sekundi pred prekoračitvijo črte;

- zelo hitra prekoračitev črte;

- neprekinjena vožnja po črti;

- v ovinkih funkcija dovoli rahlo sekanje;

- vklopljene varnostne utripalke;

-...

Nastavitve

Vozila z navigacijskim sistemom

Na večfunkcijskem zaslonu 2 izberite »Vozilo«, »Asistent riadenia«, »Nast. opoz. za zapus. voz. Pasu«.

- Glasnost: nastavite glasnost opozorila; pri tem izberite eno od petih ravni;

- občutljivosti: nastavite raven občutljivosti za zaznavo črt in pri tem izberite:

- »nizko«, če je črta zaznana ob prekoračitvi;

- »Povprečna«, če je črta zaznana ob približevanju;

- »visoko«, če je črta zaznana ob bližini.

Vozila brez navigacijskega sistema

- Ko je vozilo ustavljeno, držite stikalo 5 OK, da dostopite do menija za nastavitev;

- večkrat pritisnite stikalo 6 gor ali dol, da se premaknete do menija »Asistent riadenia«. Pritisnite stikalo 5 OK;

- stikalo 6 večkrat pritisnite gor ali dol, dokler se ne pomaknete do menija »Nast. opoz. za zapus. voz. Pasu«, in pritisnite stikalo 5 OK.

- Glasnost: nastavite glasnost opozorila; pri tem izberite eno od treh ravni;

- občutljivosti: nastavite raven občutljivosti za zaznavo črt in pri tem izberite:

- »nizko«, če je črta zaznana ob prekoračitvi;

- »Povprečna«, če je črta zaznana ob približevanju;

- »visoko«, če je črta zaznana ob bližini.

Motnje delovanja

V primeru težav z delovanjem se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Preveri sistem za skrenitev« in indikatorja vidnosti leve in desne črte izgineta z instrumentne plošče.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

DINAMIČNE FUNKCIJE : SISTEM OPOZARJANJA NA SPREMEMBO VOZNEGA PASU