Nazaj na seznam

PRANJE, BRISANJE ZADNJEGA STEKLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Y Brisalec zadnjega stekla

Vključite kontakt in zasukajte obroček 3 ročice 1, tako da bo simbol nasproti oznake 2.

- zaustavitev;

- intervalno brisanje.

Med dvema pomikoma se metlici za nekaj sekund ustavita. Hitrost brisanja se spreminja glede na hitrost vozila;

- počasno neprekinjeno brisanje

Za izklop brisanja ponovno zasukajte obroček 3.

Opomba

Pri pranju v avtomatski pralnici namestite obroček 3 ročice 1 v položaj za izklop, da izključite samodejno brisanje.

Upoštevajte priporočila za uporabo.

Pred kakršnim koli posegom na zadnjem steklu (pranje vozila, odmrzovanje, čiščenje ...) pomaknite ročico 1 v položaj mirovanja.

Obstaja nevarnost telesnih poškodb in/ali okvar na napravah.

Učinkovitost metlice brisalca

Preverjajte stanje metlic brisalcev. Njihova življenjska doba je odvisna od vas:

- ostati morajo čiste: metlice in steklo redno čistite z milnico;

- ne uporabljajte je, ko je steklo suho;

- če je dalj časa niste uporabljali, jo odmaknite s stekla.

V vsakem primeru jih zamenjajte takoj, ko brisanje ni več ustrezno učinkovito: približno vsako leto (glejte razdelek »Metlice brisalcev: zamenjava« v 5. poglavju).

Previdnostni ukrepi pri uporabi brisalcev

- pozimi, ko zunaj zmrzuje in sneži, očistite zadnje steklo, preden vklopite brisalce (nevarnost pregretja motorčka brisalcev);

- pazite, da noben predmet ne ovira hoda brisalca.

Za odpiranje ali zapiranje prtljažnih vrat ne uporabljajte ročice brisalca.

Vklop/izklop brisalca zadnjega stekla

(odvisno od različice vozila)

Pri preklopu v vzvratno prestavo se vključi intervalno brisanje zadnjega stekla (če so vključeni prednji brisalci). Če je vaše vozilo opremljeno z menijem za osebne nastavitve vozila, lahko funkcijo vključite ali izključite. Glejte podpoglavje “Meni za osebne nastavitve vozila” v 1. poglavju, funkcija “Brisanje zadnjega stekla pri vključeni vzvratni prestavi”.

Če so na zadnjem steklu ovire (umazanija, sneg...), jih poskuša brisalec odstraniti. Če kaj ovira premikanje metlice, se ta lahko ustavi. Odstranite oviro, počakajte približno 30 sekund in ponovno vključite brisanje z ročico za brisanje.

Priporočila

- Če je vozilo zaledenelo, se pred prvim zagonom brisalcev prepričajte, da metlice niso primrznjene. Če vključite brisalce, ko je metlica blokirana zaradi ledu, obstaja nevarnost, da se poškodujeta metlica in motorček brisalca.

- Ne vklopite brisalcev na suhem vetrobranskem steklu, ker to povzroča obrabo ali predčasno dotrajanje metlic.

p Brisanje/pranje zadnjega stekla

Pri vključenem kontaktu dlje časa potiskajte ročico 1 in jo potem spustite.

Daljše delovanje na ročico sproži poleg pranja stekla še tri pomike brisanja zadnjih stekel, ki jim po nekaj sekundah sledi še četrti.