Nazaj na seznam

PREDNJI ŽAROMETI: zamenjava žarnic

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dostop do žarnic

Na levi strani vozila je treba odstraniti cev za zrak A, če želite dostopiti do žarnic. Pri tem:

- odstranite sponke 3;

- odvijte vijak 2;

- pritisnite zgornji del sponk 1 za pritrditev, da sprostite cev za zrak A;

- potisnite cev za zrak A proti prednjemu delu vozila, da jo iztaknete.

Po zamenjavi žarnic obvezno znova namestite cev za zrak A. Pričnite s postopkom v obratnem zaporedju.

Če želite dostopiti do žarnic na desni strani vozila, je treba sneti nalivno grlo 4 posode s tekočino za pranje stekel. Pri tem:

- odstranite sponko za lijak 4;

- povlecite grlo 4.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt (glejte razdelek »Zagon/zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Motor je lahko pri posegih v njegovi bližini še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator za hlajenje motorja.

Obstaja nevarnost poškodb.

Zasenčena luč s halogeno žarnico

Za zamenjavo žarnice:

- odstranite pokrov B;

- odstranite sponko 5 tako, da jo pritisnete navzdol;

- odstranite konektor 8;

- zamenjajte žarnico.

Vrsta žarnice: H7.

Dolga luč s halogeno žarnico

Za zamenjavo žarnice:

- odstranite pokrov C;

- odstranite sponko 7 tako, da jo pritisnete navzdol;

- odstranite konektor 6;

- zamenjajte žarnico.

Vrsta žarnice: H7.

Obvezno uporabljajte žarnice U.V. 55W, da se ne poškoduje plastično “steklo” žarometov.

Ne dotikajte se steklenega dela žarnice. Primite jo za vtični priključek.

Po zamenjavi žarnice pravilno namestite pokrov.

Žarnice so pod tlakom in se lahko ob zamenjavi razletijo.

Obstaja nevarnost poškodb.

Zasenčene luči/dolge luči z žarnico LED 10

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Dnevne luči in prednje pozicijske luči 9

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Sprednje meglenke LED 11

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Smerokaz LED 12

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Dodatni žarometi

Če želite svoje vozilo opremiti z meglenkami, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

V skladu z lokalno zakonodajo ali iz varnostnih razlogov imejte v vozilu vedno komplet rezervnih žarnic in varovalk, ki jih lahko dobite pri pooblaščenih predstavnikih servisne mreže za vaše vozilo.

Žarnice so pod tlakom in se lahko ob zamenjavi razletijo.

Obstaja nevarnost poškodb.

Vsa dela (ali spremembe) na električni napeljavi zaupajte pooblaščenemu predstavniku servisne mreže za vaše vozilo, ki razpolaga z vso dodatno opremo in potrebnim materialom za vgradnjo. Nepravilna priključitev lahko poškoduje električno napeljavo (kable, posamezne dele in predvsem alternator).

VZDRŽEVANJE ZA STRANKO : SPREDNJE LUČI

VZDRŽEVANJE ZA STRANKO : ZADNJE LUČI

DINAMIČNE FUNKCIJE : SAMODEJNE DOLGE LUČI