Nazaj na seznam

PREDRTA PNEVMATIKA, REZERVNO KOLO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

V primeru predrtja

Na voljo imate rezervno kolo ali garnituro za polnjenje pnevmatik, kar je odvisno od vozila (glejte naslednje strani).

Posebnost

Funkcija “sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah” ne nadzira rezervnega kolesa (kolo, ki ste ga zamenjali z rezervnim kolesom, izgine s prikazovalnika na instrumentni plošči).

V 2. poglavju glejte podpoglavje “Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah”.

Če je bilo rezervno kolo hranjeno več let, ga dajte v pregled vašemu serviserju, ki bo preveril, ali je še ustrezno in se lahko varno uporablja.

Vozila z rezervnim kolesom manjših dimenzij od ostalih štirih koles na vozilu:

- Na isto vozilo ne montirajte nikoli več kot eno rezervno kolo.

- Glede na to, da je predrto kolo večje kot rezervno kolo, bo višina podvozja manjša.

- Čimprej zamenjajte rezervno kolo s kolesom enakih dimenzij, kot je bilo originalno.

- Pri vožnji z rezervnim kolesom, ki mora biti zgolj začasna rešitev, ne smete preseči hitrosti, označene na nalepki na kolesu.

- Zaradi montaže tega kolesa se lahko vozilo drugače obnaša. Izogibajte se naglemu pospeševanju ali upočasnjevanju ter zmanjšajte hitrost pri vožnji v ovinek.

- Če morate uporabiti snežne verige, namestite rezervno kolo na zadnjo premo ter preverite tlak v pnevmatikah.

Rezervno kolo A

Za dostop:

- odprite prtljažna vrata;

- odstranite premični pod 1;

- odstranite torbo z orodjem tako, da jo dvignete za ročaje;

- odvijte osrednjo pritrditev;

- če je vozilo opremljeno z ojačevalnikom, ga postavite ob stran;

Opomba: pazite, da ne udarjate po ojačevalniku ali prekinete njegovega tokokroga;

- odstranite rezervno kolo.

Ne dotikajte se izpušnega sistema.

Obstaja nevarnost opeklin.

Če vozilo parkirate ob robu ceste, morate ostale udeležence v prometu opozoriti na prisotnost vašega vozila, tako da namestite varnostni trikotnik ali kateri drugi opozorilni pripomoček, ki je predpisan po lokalni zakonodaji države, v kateri vozite.

VZDRŽEVANJE ZA STRANKO : REZERVNO KOLO IN VAROVALKE