Nazaj na seznam

ROČNA KLIMATSKA NAPRAVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stikala za upravljanje

1 Uravnavanje temperature zraka

2 Ogrevanje/sušenje zadnjega stekla in (odvisno od vozila) vzvratnih ogledal.

3 Klimatska naprava

4 Reciklaža zraka

5 Nastavitev porazdelitve zraka v potniškem prostoru.

6 Nastavitev količine dovajanega zraka.

7 Prilagajanje hitrosti prezračevanja in zaustavitev sistema.

8 Funkcija za boljšo vidljivost.

Indikatorji

Naslednji indikatorji so prikazani na multimedijskem zaslonu A:

9 Temperatura zraka.

10 Prikaz za način Clim ECO.

11 Hitrost prezračevanja.

12 Porazdelitev zraka v potniškem prostoru.

Vključitev ali izključitev klimatske naprave

S stikalom 3 lahko vklopite (vklopljena lučka) ali izklopite (ugasnjena lučka) klimatsko napravo.

Uporaba klimatske naprave omogoča:

- znižanje temperature v notranjosti potniškega prostora;

- hitrejše sušenje zarošenih stekel.

Porazdelitev zraka v notranjosti

Možnih je pet razporeditev zraka. Za izbiro ustrezne razporeditve zraka obračajte gumb 5.

Porazdelitev zraka je prikazana na multimedijskem zaslonu.

õ Ves zrak je usmerjen do rež za dovajanje zraka na vetrobransko steklo in na prednja bočna stekla.

÷ Zrak je usmerjen do vseh zračnikov, do rež za dovod zraka na prednja bočna stekla, na vetrobransko steklo in k nogam potnikov.

ó Skoraj ves zrak je usmerjen k nogam potnikov.

G Zrak je usmerjen do zračnikov na armaturni plošči, k nogam potnikov na prednjih sedežih in glede na vozilo, do potnikov v drugi vrsti sedežev.

J Ves zrak je usmerjen samo do zračnikov na armaturni plošči.

Gumb za vključitev reciklaže zraka

Pritisnite stikalo 4: vklopi se vgrajena kontrolna lučka na stikalu. V teh pogojih se zrak v potniškem prostoru obnavlja brez dovajanja zunanjega zraka.

Reciklaža zraka omogoča:

- izolacijo notranjosti pred zunanjim zrakom (v bolj onesnaženih območjih...);

- hitrejše hlajenje potniškega prostora.

Dlje časa vključena reciklaža zraka lahko povzroči zarositev bočnih stekel in vetrobranskega stekla ter nekoliko neprijeten vonj v notranjosti vozila. Zato priporočamo, da s pritiskom stikala 4 ponovno vključite običajen način prezračevanja (zunanji zrak), takoj ko reciklaža zraka ni več potrebna.

Spreminjanje jakosti prezračevanja

Hitrost prezračevanja lahko kadar koli spremenite s pritiskom stikal 6 ali 7 za povečanje ali zmanjšanje hitrosti prezračevanja.

Sistem je deaktiviran (OFF): hitrost ventilatorja je nič (pri mirujočem vozilu).

Med vožnjo lahko kljub temu občutite rahel pretok zraka.

Uravnavanje temperature zraka

Zasukajte stikalo 1 glede na želeno temperaturo. Več kot je črtic na multimedijskem zaslonu, višja je temperatura.

Pri daljši uporabi klimatske naprave lahko pride do prevelike ohladitve potniškega prostora. Za zvišanje temperature zasukajte gumb 1 v desno.

Zaustavitev sistema

Če želite izklopiti sistem, pritiskajte stikalo 7, dokler se na multimedijskem zaslonu ne prikaže sporočilo »OFF«.

Med vožnjo lahko kljub temu občutite rahel pretok zraka.

Funkcija za boljšo vidljivost

Pritisnite gumb 8 - vklopi se vgrajena opozorilna lučka.

Ta funkcija omogoča hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega, zadnjega in prednjih bočnih stekel ter z zunanjih ogledal (odvisno od izvedenke vozila). Zahteva vklop avtomatskega delovanja klimatske naprave in gretja zadnjega stekla.

Za izklop gretja zadnjega stekla pritisnite gumb 2 in lučka na gumbu se izklopi.

To funkcijo izklopite tako, da znova pritisnete gumb 8.

Gretje zadnjega stekla (za odstranitev ledu in rose)

Pri delujočem motorju pritisnite stikalo 2. Prižge se ustrezna lučka delovanja.

Ta funkcija omogoča hitro sušenje zadnjega stekla in ogrevanih zunanjih ogledal (za vozila, ki so s tem opremljena).

To funkcijo izključite s ponovnim pritiskom stikala 2.

Drugače se sušenje stekla izključi samodejno.