Nazaj na seznam

SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA: stikala A

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stikala A

S pritiskom območja 14 lahko dostopate do večfunkcijskega zaslona 2. Dejanska prisotnost opisanih ukazov je odvisna od izvedbe vozila.

1 in 3 Nastavitev temperature na levi in desni strani.

4 Ogrevanje/sušenje zadnjega stekla in (odvisno od vozila) vzvratnih ogledal.

589 in 10 Samodejni načini.

(Normal, Soft, Fast)

6 Reciklaža zraka.

7 Funkcija za boljšo vidljivost.

11 Hitrosti prezračevanja.

12 Porazdelitev zraka v potniškem prostoru.

13 Prikaz temperatur na levi in desni strani.

14 Območje za prikaz nastavitev klimatske naprave.

15Funkcija »DUAL«.

16 Funkcija samodejne reciklaže (odvisno od vozila).

17 Klimatska naprava.

18 Zaustavitev sistema.

Avtomatski način delovanja

Sistem samodejne klimatske naprave zagotavlja udobje v potniškem prostoru, dobro vidljivost (razen v ekstremnih razmerah) in optimalno porabo goriva. Sistem upravlja hitrost prezračevanja, porazdelitev zraka, reciklažo zraka, vklop in izklop klimatske naprave ter temperaturo zraka.

Ta način vsebuje izbor treh programov:

NORMAL: omogoča optimalno doseganje izbrane temperature glede na zunanje pogoje. Pritisnite gumb 4 ali tipko 9.

SOFT: doseže želeni nivo udobja na nežnejši in tišji način. Pritisnite gumb 8.

FAST: poveča dotok zraka v potniškem prostoru. Ta način je priporočen predvsem zato, ker zagotavlja optimalno udobje na zadnjih sedežih. Pritisnite gumb 10.

Nekateri gumbi imajo opozorilno lučko, ki prikazuje stanje funkcije.

Spreminjanje jakosti prezračevanja

Sistem v avtomatskem načinu delovanja klimatske naprave prilagaja jakost prezračevanja, da doseže in vzdržuje izbrano temperaturo (raven udobja).

Hitrost prezračevanja lahko še vedno nastavite s pritiskom gumba 11 oziroma tako, da s prstom podrsate ali se dotaknete območja 19.

Hitrost prezračevanja, ki ni več samodejno upravljana, se prikaže na območju 19 ali 14, odvisno od vozila.

Nastavitev temperature

Obstajata dve vrsti nastavitev:

- enotna nastavitev za potniški prostor;

- nastavitev v funkciji DUAL za neodvisno nastavljanje leve in desne strani.

Enotna nastavitev za potniški prostor

Pritiskajte stikalo 1.

Nastavitev v funkciji DUAL

Če jo želite vključiti, pritisnite gumb 15. Pritiskajte stikalo 1, da nastavite levo stran, in stikalo 3, da nastavite desno stran.

Prikazane temperaturne vrednosti kažejo izbrano raven udobja.

Zviševanje ali zniževanje prikazane temperature ob zagonu motorja v nobenem primeru ne zagotavlja hitrejšega doseganja želene temperature. Sistem namreč samodejno zniža ali zviša temperaturo (prezračevanje ne deluje takoj z največjo hitrostjo, ampak se hitrost postopno povečuje), kar lahko traja od nekaj sekund do nekaj minut.

Na splošno velja, da morajo ostati zračniki na armaturni plošči vedno odprti, razen v posebnih primerih.

Funkcija za boljšo vidljivost

Ta funkcija omogoča hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega, zadnjega in prednjih bočnih stekel ter z zunanjih vzvratnih ogledal (odvisno od izvedenke vozila). Ob njeni vključitvi se samodejno vključi klimatska naprava in gretje zadnjega stekla ter pri nekaterih vozilih električno gretje vetrobranskega stekla.

Pritisnite gumb 7 - vklopi se opozorilna lučka na gumbu.

Za izklop gretja zadnjega stekla pritisnite gumb 4 in lučka na gumbu se bo izklopila.

Nastavitev hitrosti prezračevanja: pritisnite gumb 11 ali s prstom podrsajte po območju 19.

Funkcijo izključite bodisi:

- gumb 7;

- znova gumb 5;

- eno od tipk 89 ali 10.

Po vklopu funkcije za boljšo vidljivost se klimatska naprava samodejno vklopi, da omogoči nadaljnje sušenje prostora.

Vključitev ali izključitev klimatske naprave

Pri avtomatskem načinu delovanja klimatske naprave sistem upravlja vklop ali izklop klimatske naprave glede na zunanje vremenske pogoje.

Pritisnite tipko 17 za:

- želeni vklop klimatske naprave (prižge se kontrolna lučka na območju 14).

- želeni izklop klimatske naprave (kontrolna lučka na območju 14 ugasne).

Zaustavitev sistema

Pritisnite gumb 18 za vklop ali izklop sistema (opozorilna lučka gumba 18 sporoča stanje sistema).

Gretje zadnjega stekla (za odstranitev ledu in rose)

Pritisnite gumb 3; prižge se kontrolna lučka na tipki. Ta funkcija omogoča hitro sušenje zadnjega stekla in ogrevanih zunanjih ogledal (pri vozilih, ki so opremljena s to funkcijo).

Če želite izključiti to funkcijo, ponovno pritisnite gumb 3. Drugače se sušenje stekla izključi samodejno.

Uporaba načina ECO

- Če pritisnete gumb 20, ko klimatska naprava deluje, se vklopi način ECO.

- V načinu ECO sta hitrost in moč delovanja klimatske naprave zmanjšani za optimizacijo porabe goriva.

- Če želite povečati hitrost in moč delovanja klimatske naprave, izklopite način ECO.

Priporočamo, da uporabljate enega od samodejnih načinov delovanja NORMAL, SOFT ali FAST.

V avtomatskem načinu delovanja (prižgana lučka na tipki 4) sistem nadzoruje vse funkcije klimatske naprave.

Še vedno lahko spremenite izbiro sistema. V tem primeru se opozorilna lučka na gumbu 4 izklopi in spremenjena funkcija, ki je sistem ne upravlja več, bo prikazana na zaslonu.

Za vrnitev na samodejni način delovanja pritisnite na enega od programov NORMAL, SOFT ali FAST ali gumb 4.

Sprememba porazdelitve zraka v potniškem prostoru

Pritisnite tipke 12, da izberete iskane porazdelitve (prižge se kontrolna lučka na območju 14):

Ø Zrak je večinoma usmerjen k režam za dovajanje zraka na vetrobransko steklo in režam za dovajanje zraka na prednja bočna stekla.

½ Ves zrak je v glavnem usmerjen do zračnikov na armaturni plošči.

¿ Skoraj ves zrak je usmerjen k nogam potnikov.

Če sta hkrati izbrani funkciji Ø in ½, se lahko poleti na vetrobranskem zaslonu nabere rosa; izbira teh funkcij je priporočena pozimi. Funkcija ½ je zasnovana za zagotavljanje rahlega pretoka zraka za zagotavljanje udobja.

Če želite, da se vetrobransko steklo hitro osuši, je priporočeno, da uporabite funkcijo za boljšo vidljivost tako, da pritisnete gumb 7.

Reciklaža zraka

Opomba:

- med reciklažo se zrak v notranjosti reciklira brez dotoka zunanjega zraka;

- reciklaža zraka vam omogoča izoliranje notranjosti vozila pred vdorom zunanjega zraka (pri vožnji skozi onesnaženo območje...) in hitrejše ohlajanje potniškega prostora.

Avtomatski način delovanja

Odvisno od vozila, pritisnite gumb 16 (vklopi se opozorilna lučka v območju 14).

Ročno upravljanje

Če želite zagnati reciklažo zraka, pritisnite gumb 6 ali 16, odvisno od vozila.

Daljša izolacija potniškega prostora pred zunanjim zrakom lahko povzroči nekoliko neprijeten vonj v notranjosti in zarositev stekel.

To funkcijo izklopite s ponovnim pritiskom enega izmed gumbov 8, 9, 106 ali 16.

FUNKCIJE VOZILA : KLIMATSKA NAPRAVA