Nazaj na seznam

SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA: stikali B in C

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stikala B and C

1 Nastavitev prikaza temperature na levi strani, funkcija za boljšo vidljivost.

2 Funkcija »DUAL«.

3 Samodejni načini (SOFT, AUTO, FAST).

4 Vklop/izklop klimatizacije.

5 Vklop/izklop nastavitve prikaza temperature na desni strani ter ogrevanja/sušenja zadnjega stekla in zunanjih ogledal, odvisno od vozila.

6 in  10 Hitrosti prezračevanja.

7 Porazdelitev zraka v potniškem prostoru.

8 Reciklaža zraka ali samodejna reciklaža, odvisno od vozila.

9 Izklop sistema ali reciklaža zraka, odvisno od vozila.

Smerokazi

Naslednji indikatorji so prikazani na zaslonu 11:

12 Prikaz zunanje temperature.

13 Prikaz temperature na levi in desni strani.

14 Aktivni način, hitrost prezračevanja in porazdelitev zraka v potniškem prostoru (začasen prikaz po pritisku ustreznih stikal).

Samodejni način 3

Sistem samodejne klimatske naprave zagotavlja udobje v potniškem prostoru, dobro vidljivost (razen v ekstremnih razmerah) in optimalno porabo goriva. Sistem upravlja hitrost prezračevanja, porazdelitev zraka, reciklažo zraka, vklop in izklop klimatske naprave ter temperaturo zraka.

Ta način vsebuje izbor treh programov:

AUTO: omogoča optimalno doseganje izbrane temperature glede na zunanje pogoje. Pritisnite na gumb AUTO.

SOFT: doseže želeni nivo udobja na nežnejši in tišji način. Pritisnite na gumb SOFT.

FAST: poveča dotok zraka v potniškem prostoru. Ta način je priporočen predvsem zato, ker zagotavlja optimalno udobje na zadnjih sedežih. Pritisnite na gumb FAST.

Nekateri gumbi imajo opozorilno lučko, ki prikazuje stanje funkcije.

Spreminjanje jakosti prezračevanja

Sistem v avtomatskem načinu delovanja klimatske naprave prilagaja jakost prezračevanja, da doseže in vzdržuje izbrano temperaturo (raven udobja).

Hitrost prezračevanja lahko še vedno nastavite z gumbom 6 ali 10 oziroma tako, da s prstom podrsate ali pritisnete na območje 15 (odvisno od vozila).

Nastavitev temperature

Obstajata dve vrsti nastavitev:

- Enotna nastavitev za potniški prostor;

- Nastavitev funkcije DUAL za neodvisno prilagajanje leve in desne strani.

Enotna nastavitev za potniški prostor

Pritiskajte stikalo 1.

DUAL - nastavitev funkcije

Za vklop/izklop funkcije pritisnite gumb 2. Pritiskajte stikalo 1, da nastavite levo stran, in stikalo 5, da nastavite desno stran.

Prikazane temperaturne vrednosti kažejo izbrano raven udobja.

Zviševanje ali zniževanje prikazane temperature ob zagonu motorja v nobenem primeru ne zagotavlja hitrejšega doseganja želene temperature. Sistem namreč samodejno zniža ali zviša temperaturo (prezračevanje ne deluje takoj z največjo hitrostjo, ampak se hitrost postopno povečuje), kar lahko traja od nekaj sekund do nekaj minut.

Na splošno velja, da morajo ostati zračniki na armaturni plošči vedno odprti, razen v posebnih primerih.

Funkcija za boljšo vidljivost

Ta funkcija omogoča hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega, zadnjega in prednjih bočnih stekel ter z zunanjih vzvratnih ogledal (odvisno od izvedenke vozila). Ob njeni vključitvi se samodejno vključi klimatska naprava in gretje zadnjega stekla ter pri nekaterih vozilih električno gretje vetrobranskega stekla.

Pritisnite gumb 1 - vklopi se opozorilna lučka na gumbu.

Za izklop gretja zadnjega stekla pritisnite gumb 5 in lučka na gumbu se bo izklopila.

Nastavitev hitrosti prezračevanja: pritisnite gumb 6 ali 10 oziroma s prstom podrsajte po območju 15.

Funkcijo izključite bodisi:

- znova gumb 1;

- enega izmed gumbov 3.

Vključitev ali izključitev klimatske naprave

Pri avtomatskem načinu delovanja klimatske naprave sistem upravlja vklop ali izklop klimatske naprave glede na zunanje vremenske pogoje.

Pritisnite tipko 4 za:

- vklop klimatske naprave (vklopi se opozorilna lučka v območju 14).

- želeni izklop klimatske naprave (kontrolna lučka na območju 14 ugasne).

Zaustavitev sistema

Za izklop sistema pritisnite in držite gumb 9 ali 10, odvisno od vozila, dokler se v območju 14 ne prikaže sporočilo OFF.

Gretje zadnjega stekla (za odstranitev ledu in rose)

Pritisnite gumb 5 - vklopi se opozorilna lučka na gumbu. Ta funkcija omogoča hitro sušenje zadnjega stekla in ogrevanih zunanjih ogledal (pri vozilih, ki so opremljena s to funkcijo).

To funkcijo izklopite tako, da znova pritisnete gumb 5. Sicer se sušenje stekla izključi samodejno.

Uporaba načina ECO

- Če pritisnete gumb 16, ko klimatska naprava deluje, se vklopi način ECO.

- V načinu ECO sta hitrost in moč delovanja klimatske naprave zmanjšani za optimizacijo porabe goriva.

- Če želite povečati hitrost in moč delovanja klimatske naprave, izklopite način ECO.

Sprememba porazdelitve zraka v potniškem prostoru

Pritisnite gumb 7 za izbiro želenega načina porazdelitve zraka (v območju 14 se prikaže sporočilo):

Ø Zrak je večinoma usmerjen k režam za dovajanje zraka na vetrobransko steklo in režam za dovajanje zraka na prednja bočna stekla.

½ Ves zrak je v glavnem usmerjen do zračnikov na armaturni plošči.

¿ Skoraj ves zrak je usmerjen k nogam potnikov.

Če sta hkrati izbrani funkciji Ø in ½, se lahko poleti na vetrobranskem zaslonu nabere rosa; izbira teh funkcij je priporočena pozimi. Funkcija ½ je zasnovana za zagotavljanje rahlega pretoka zraka za zagotavljanje udobja.

Če želite, da se vetrobransko steklo hitro osuši, je priporočeno, da uporabite funkcijo za boljšo vidljivost tako, da pritisnete gumb 1.

Reciklaža zraka

Pritisnite gumb 8 ali 9, odvisno od vozila in države.

Opomba:

- med reciklažo se zrak v notranjosti reciklira brez dotoka zunanjega zraka;

- reciklaža zraka vam omogoča izoliranje notranjosti vozila pred vdorom zunanjega zraka (pri vožnji skozi onesnaženo območje...) in hitrejše ohlajanje potniškega prostora.

Ročno upravljanje

Če želite zagnati reciklažo zraka, pritisnite gumb 8 ali 9 (vklopi se kontrolna lučka).

Daljša izolacija potniškega prostora pred zunanjim zrakom lahko povzroči nekoliko neprijeten vonj v notranjosti in zarositev stekel.

To funkcijo izklopite s ponovnim pritiskom gumba 3 ali 8.

Po vklopu funkcije za boljšo vidljivost se klimatska naprava samodejno vklopi, da omogoči nadaljnje sušenje prostora.

FUNKCIJE VOZILA : KLIMATSKA NAPRAVA