Nazaj na seznam

SAMODEJNO PARKIRANJE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

To je funkcija, ki vam pomaga pri manevriranju ob parkiranju.

Odmaknite roke z volana, upravljate namreč samo pedale in prestavno ročico.

Nadzor lahko kadar koli lahko prevzamete z uporabo volana.

Vklop

Pri ustavljenem vozilu ali pri hitrosti, manjši od približno 30 km/h, pritisnite stikalo 1. Kontrolna lučka, vgrajena v stikalo 1, se prižge in na večfunkcijskem zaslonu se prikaže pogled 2.

Posebnosti

Pazite, da ultrazvočni senzorji, ki jih kažejo puščice 3, niso prekriti (z umazanijo, blatom, snegom...).

Izbira manevra

Sistem lahko izvede štiri vrste manevrov:

4 bočno parkiranje vozila;

5 pravokotno parkiranje vozila;

6 poševno parkiranje vozila;

7 bočno speljevanje s parkirnega mesta.

Na večfunkcijskem zaslonu izberite želeni manever.

In vklopite smerokaz (smerni kazalec) na strani, na kateri želite parkirati.

Opomba: ob zagonu vozila ali po bočnem parkiranju z uporabo sistema, vam ta privzeto ponudi pomoč pri speljevanju z bočnega parkirnega mesta. V drugih primerih je privzeto manevriranje mogoče nastaviti z možnostjo 8 prek večfunkcijskega zaslona.

Delovanje

Parkiranje vozila

Ko je hitrost vozila manjša od 30 km/h, sistem išče prazna parkirna mesta na obeh straneh vozila.

Ko sistem zazna prazno parkirno mesto, se to prikaže na večfunkcijskem zaslonu, označeno z malo črko »P«. Vozilu omogočite, da zazna prosto parkirno mesto tako, da vozite počasi, z vklopljenimi smerokazi na tisti strani vozila, kjer je parkirno mesto, dokler se ne prikaže sporočilo »Stop« in se zasliši pisk.

Parkirno mesto je takrat na večfunkcijskem zaslonu označeno z veliko črko »P«.

- Ustavite vozilo;

- vklopite vzvratno prestavo.

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka in zasliši se zvočni signal.

- spustite volan;

- sledite navodilom sistema na večfunkcijskem zaslonu.

Vaša hitrost ne sme presegati približno 7 km/h. Vrstica 9 prikazuje napredek.

Ko je manever končan, kontrolna lučka ugasne in zasliši se zvočni signal.

Posebnost

- Vozite počasi in bodite vedno pripravljeni, da takoj uporabite zavoro.

- Sistem ne more zaznati parkirnih mest med predmeti, razen v primeru stebra, motorja ali majhne ovire.

- Sistem ne more zaznati prostih parkirnih mest pred vklopom zaznavanja in mest, ki so se sprostila po opravljenem zaznavanju.

- Pri iskanju prostega parkirnega mesta ohranjajte razdaljo približno 50~150 cm od parkiranih vozil. Sistem morda ne bo zaznal mest, ko so oddaljena manj od 50 cm ali več kot 150 cm.

- Med parkiranjem lahko ročico prestavite iz položaja R v položaj D ali iz D v R. Sistem bo še vedno na voljo.

- Voznik mora preveriti, ali je na zaznano prosto parkirno mesto mogoče parkirati (morebitne ovire na mestu).

- Če namestite drugačne pnevmatike ali kolesa, se zmogljivost sistema lahko spremeni. Za najboljšo zmogljivost vedno namestite enaka kolesa, kot so bila nameščena prvotno.

- Sistem morda ne bo deloval, če kolesa niso ustrezno poravnana. Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za svoje vozilo.

Bočno speljevanje s parkirnega mesta

- Izberite način »bočno speljevanje«;

- vključite smerokaz na strani, na katero želite speljati vozilo;

- držite pritisnjeno stikalo 1 (približno 2 sekundi).

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka in zasliši se zvočni signal.

- spustite volan;

- manevrirajte vozilo naprej in nazaj in si pri tem pomagajte z opozorili sistema za pomoč pri parkiranju.

Vaša hitrost ne sme presegati približno 7 km/h.

Ko ste v položaju za speljevanje s parkirnega mesta, vas sistem obvesti, da je manever dokončan.

Ko je manever končan, kontrolna lučka ugasne in zasliši se zvočni signal.

Posebnost

- Pri speljevanju s parkirnega mesta se delovanje sistema prekine zaradi zagotavljanja varnosti, če obstaja tveganje trčenja v ovire.

- Sistema ni mogoče uporabljati, če je parkirno mesto majhno.

- Pri speljevanju s parkirnega mesta ali parkiranju vozite naprej ali vzvratno po obračanju volana.

- Če je tipalo zamrznjeno ali ovirano, so v okolici zelo visoki, ozki ali majhni objekti ali stebri, je lahko delovanje sistema moteno, čeprav je na voljo dovolj prostora za speljevanje.

Prekinitev manevra

Manever se prekine v naslednjih primerih:

- prevzamete volan;

- odprejo se vrata ali prtljažnik;

- vozilo je predolgo ustavljeno;

- ovira na poti vozila preprečuje dokončanje manevra;

- motor ugasne.

Če se manevriranje prekini, ugasne kontrolna lučka in zasliši se zvočni signal. Če želite nadaljevati manevriranje, držite pritisnjeno stikalo za vklop sistema.

V tem primeru se na večfunkcijskem zaslonu prikaže razlog prekinitve.

Prepričajte se:

- da ste spustili volan in

- da so vsa vrata in prtljažnik zaprti in

- da ni nobene ovire na poti in

- da motor teče.

Preklic manevra

Manever se prekine v naslednjih primerih:

- pri pritisku na stikalo za vklop sistema;

- hitrost vozila presega 7 km/h;

- Opravili ste več kot deset premikov naprej/nazaj pri manevriranju;

- tipala za pomoč pri parkiranju so zamazana ali zamašena;

- kolesa vozila so se vrtela v prazno.

Ko je konec manevra, ugasne kontrolna lučka in zasliši se zvočni signal.

Posebnost

Delovanje sistema se lahko prekine pri naslednjih pogojih. V tem primeru vozilo parkirajte sami, da preprečite tveganje trka.

- okrog parkirnega mesta so ovire;

- na parkirnem mestu so prisotne ovire, na primer kolesa, motorji; parkirno mesto je ozko itd;

- če je parkirno mesto zavito, spolzko ali neenakomerno;

- če je tlak v gumah nižji ali višji od standardne vrednosti;

- v zelo slabih vremenskih razmerah (močan dež, sneg ali močan veter);

- nameščene so različne pnevmatike (snežne verige, rezervno kolo, kolesa različnih velikosti).

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Pazite, da je manevriranje vseskozi v skladu s cestnoprometnimi predpisi na cestah, kjer vozite.

- Voznik mora biti med vožnjo vedno pozoren na nenadne nevarnosti: med manevriranjem vedno pazite, da v mrtvem kotu vozila ni majhnih, ozkih premičnih ovir (kot so na primer otroci, živali, otroški vozički, kolesa, večji kamni, stebrički itd.).

- Sistem ne more zaznati predmetov, ki so v mrtvih kotih tipal.

- Pri manevriranju se volan lahko hitro obrača: rok ne stegujte v notranjost volanskega obroča in se prepričajte, da v notranjosti ni ničesar.

- Ves čas opazujte, da je parkirno mesto, ki ga je predlagal sistem, še vedno na voljo in neovirano.

- Sistem smete uporabljati le pri vleki prikolice ali v primeru nameščenega sistema za vleko ali dodatni tovor v vozilu.

DINAMIČNE FUNKCIJE : EASY PARK ASSIST