Nazaj na seznam

SPREDNJI SEDEŽI Z ELEKTRIČNIM UPRAVLJANJEM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nastavitev sedišča:

- Pomik sedišča naprej ali nazaj

Potisnite stikalo 1 naprej ali nazaj.

- Nastavitev višine sedišča

Potisnite stikalo 1 navzgor ali navzdol.

Nastavitev naslonjala

Za nastavitev naklona naslonjala potisnite stikalo 2 naprej ali nazaj.

Nastavitev sedeža v ledvenem delu

Potisnite ročico 3 navzdol za močnejšo oporo in jo dvignite za zmanjšanje opore.

Prepričajte se, ali so naslonjala sedežev pravilno blokirana.

Svetujemo vam, da iz varnostnih razlogov vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Prepričajte se, ali so naslonjala sedežev pravilno blokirana.

Da ne zmanjšate učinkovitosti varnostnih pasov, vam svetujemo, da naslonjal sedežev ne nagibate preveč nazaj.

Na pod (mesto pred voznikom) ne odlagajte nobenih predmetov. v primeru sunkovitega zaviranja lahko namreč zdrsnejo pod pedale in onemogočijo njihovo uporabo.

Stikalo 4 omogoča dostop do menija za sedeže na večfunkcijskem zaslonu v vozilih, ki so z njim opremljena (glejte naslednje strani).

Nastavitev naslonjala

Za nastavitev naklona naslonjala potisnite zgornji del stikala 5 naprej ali nazaj.

Nastavitev voznikovega sedeža v ledvenem delu

Premikajte stikalo 6 naprej, nazaj, gor ali dol.

Nastavitev sedišča

Pomik sedeža naprej ali nazaj

Potisnite stikalo 7 naprej ali nazaj.

Nastavitev višine sedišča

Dvignite ali pritisnite zadnji del stikala 7.

Prilagajanje dolžine sedišča

Dvignite ročico 8, da se sprosti mehanizem. V želenem položaju spustite ročico in se prepričajte o pravilnem blokiranju mehanizma.

Prepričajte se, ali so naslonjala sedežev pravilno blokirana.

Svetujemo vam, da iz varnostnih razlogov vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Prepričajte se, ali so naslonjala sedežev pravilno blokirana.

Da ne zmanjšate učinkovitosti varnostnih pasov, vam svetujemo, da naslonjal sedežev ne nagibate preveč nazaj.

Na pod (mesto pred voznikom) ne odlagajte nobenih predmetov. v primeru sunkovitega zaviranja lahko namreč zdrsnejo pod pedale in onemogočijo njihovo uporabo.

Ogrevanje sedežev

Pri vključenem kontaktu:

- Ko na želenem sedežu prvič pritisnete stikalo 9 ali 10, aktivirate najvišjo stopnjo sistema gretja (odvisno od vozila).

Vklopita se obe kontrolni lučki, vgrajeni v stikalo;

- z drugim pritiskom zmanjšate stopnjo gretja na najnižjo. Vklopi se vgrajena kontrolna lučka;

- če stikalo pritisnete tretjič, se gretje izklopi.

Sedeži s prezračevanjem

Prezračevanje sedežev deluje po načelu absorpcije in izločanja zraka v potniški prostor brez uporabe funkcij klimatske naprave in gretja. Za optimalno delovanje je priporočeno, da to funkcijo uporabljate skupaj z vklopljeno klimatsko napravo.

Pri vključenem kontaktu

- ko na želenem sedežu prvič pritisnete stikalo 11, aktivirate najvišjo stopnjo sistema prezračevanja. Vklopita se obe kontrolni lučki, vgrajeni v stikalo;

- z drugim pritiskom zmanjšate stopnjo prezračevanja na najnižjo. Vklopi se vgrajena kontrolna lučka;

- s tretjim pritiskom prezračevanje izklopite.

Opomba: če motor zaustavite in ga ponovno zaženete, bo funkcija prezračevanja ali gretja izklopljena.